Straky

Návrh zadání územního plánu

Návrh zadání územního plánu [760 kB | pdf]


Výkres: Průzkumy a rozbory - výkres využití ploch [785 kB | pdf]