Třebestovice

Územní plán - Návrh

Územní plán [748 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP [3454 kB | pdf]


Hlavní výkres [587 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Koordinační výkres [956 kB | pdf]

Výkres základního členění [432 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Výkres širších vztahů [3533 kB | pdf]

Veřejně prospěšné vztahy [346 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Zábor pudního fondu [595 kB | pdf]

Vymezení zastavěného území

Textová část [452 kB | pdf]

Návrh zastavěného území [582 kB | pdf]