Třebestovice

Územní plán

Textová část

Textová část [746 kB | pdf]

Odůvodnění - text [3657 kB | pdf]

Grafická část

Hlavní výkres [612 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Koordinační výkres [1044 kB | pdf]

Výkres základního členění [456 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Výkres širších vztahů [3930 kB | pdf]

Veřejně prospěšné vztahy [371 kB | pdf]

Odůvodnění ÚP - Zábor pudního fondu [620 kB | pdf]