Velenka

Zpráva o uplatňování uzemního plánu 2017

Zpráva o uplatňování územního plánu 2017 změna č.1 [327 kB | pdf]

Uzemní plán - změna č. 1

Textová část [2906 kB | pdf]

Výkres základního členění území [110 kB | pdf]

Hlavní výkres [115 kB | pdf]

Koordinační výkres [853 kB | pdf]

Uzemní plán

Textová část [368 kB | pdf]

Výkres základního členění území [147 kB | pdf]

Hlavní výkres ÚP Velenka [452 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [172 kB | pdf]

Širší vztahy [285 kB | pdf]

Koordinační výkres [520 kB | pdf]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [334 kB | pdf]