Žitovlice

Územní plán

Odůvodnění

textová část [2215 kB | pdf]

koordinační výkres [733 kB | pdf]

širší vztahy [23000 kB | pdf]

zábory ZPF [726 kB | pdf]

Výrok

textová část [596 kB | pdf]

hlavní výkres [548 kB | pdf]

Výkres základního členění [288 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [286 kB | pdf]

schéma - rozbor kulturních hodnot, zásahů a možností obnovy zástavby [9854 kB | pdf]

Příloha 1 [3290 kB | pdf]

Příloha 2 [3236 kB | pdf]

Příloha 3 [3657 kB | pdf]

Příloha 4 [4075 kB | pdf]

Příloha 5 [4793 kB | pdf]

Příloha 6 [5188 kB | pdf]

Příloha 7 [3514 kB | pdf]

Příloha 8 [4392 kB | pdf]

Příloha 9 [3723 kB | pdf]

Příloha 10 [3931 kB | pdf]

Příloha 11 [5542 kB | pdf]