Zvěřínek

Návrh územního plánu - změna č.1

Návrh

Textová část

Textová část [505 kB | pdf]

Textová část - srovnávací text [645 kB | pdf]

Textová část - vyhodnocení vlivů [22882 kB | pdf]


Grafická část

Výkres základního členění [800 kB | pdf]

Hlavní výkres [1016 kB | pdf]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [879 kB | pdf]

Odůvodnění


Grafická část

Koordinační výkres [1161 kB | pdf]

Širší vztahy [1678 kB | pdf]

Předpokládané zábory ZPF a PUPFL [1029 kB | pdf]

Zpráva o uplatňování uzemního plánu 2016

Zpráva o uplatňování územního plánu 2016 [277 kB | pdf]

Územní plán [4498 kB | jpg]