Zastupitelstvo města

Plánované zasedání zastupitelstva města v I. pol. roku 2019

Začátek v 16,00 hodin v Obecním domě
13.2.2019
17.4.2019
19.6.2019