Odbor ekonomický

Vedoucí odboru: Ing. Eva Rusová
Fax: 325 501 161
E-mail: eva.rusova@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru

Rámcová náplň činnosti ekonomického odboru
 • sestavování a rozpis rozpočtu
 • kontrola plnění rozpočtů – rozbory hospodaření
 • sledování čerpání přiznaných dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů
 • příprava materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města
 • kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací, kontrola účelového využití přiznaných příspěvků občanským sdružením
 • metodické řízení činnosti finančního výboru
 • zpracování vnitřních směrnic na svěřeném úseku
 • příprava obecně závazných vyhlášek na svěřeném úseku
 • povolování herního prostoru
 • správa místních poplatků
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • ze psů
  • z ubytovací kapacity
 • sestavování a rozpis rozpočtu
 • evidence veškerého majetku města a zajištění jeho inventarizace
 • zpracování daňových přiznání
  • k dani z přidané hodnoty
  • k dani z příjmů právnických osob
 • vymáhání pohledávek
 • kompletní zajištění pokladní agendy včetně vyplácení dávek podpory v nezaměstnanosti v hotovosti
 • účetnictví bytového hospodářství
 • účetnictví fondů
 • účetnictví příjmů a výdajů
 • likvidace a úhrady došlých faktur
 • vystavování odběratelských faktur
 • evidence a prodej stravenek závodního stravování
 • evidence půjček z Fondu rozvoje bydlení a jejich splátek
 • evidence splátek prodaných bytů, domů a pozemků
 • evidence a vydávání pokutových bloků
 • evidence a vydávání receptů a žádanek na výdej návykových a psychotropních látek