Odbor informatiky

Vedoucí odboru: Bc. Josef Hájek
E-mail: idc@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru
Odbor informatiky Města Nymburk zajišťuje
Provoz MAN sítě:
 • Městského úřadu Nymburk
 • Městské knihovny Nymburk
 • Technické služby částečně
 • Nymburské kulturní centrum

 • Komplexní zajištění provozu informačních systémů výše jmenovaných organizací
 • Technické služby - zajištění internetu a GISu
 • Zajištění provozu PC v Nymburském kulturním centru
 • Analyzuje jednotlivé činnosti úřadu a jejich součinnost, navrhuje aplikační programové vybavení a zpracovává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního technického a programového vybavení
 • zodpovídá za koncepci, tvorbu a rozvoj informačních systémů městského úřadu a zajišťuje jejich provoz
 • Zajišťuje technické a systémové prostředky pro sběr a zpracování dat a rozvoj informačního systému MěÚ
 • Zajišťuje provoz datových sítí městského úřadu, jejich propojení, údržbu a opravy
 • Zajišťuje správné funkce a chod operačních systémů, provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení
 • Zajišťuje vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování standardů ISVS
 • Navrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat, definuje bezpečnostní politiku provozu počítačové sítě a přístupových práv
 • Zajišťuje správu serverů včetně zálohování a obnovy
 • Provádí správu datových základen, komunikačních prostředků, technických prostředků a softwaru
 • Zajišťuje provoz elektronické pošty včetně e-podatelny
 • Zajišťuje digitalizaci zvukových záznamů jednání zastupitelstva a jejich archivaci
 • Vytváří a administruje webové stránky
 • Zajišťuje provoz a správu webových aplikací městského úřadu
 • Technicky odpovídá za úpravu zveřejňovaných informací na internetových a intranetových stránkách úřadu
 • Zajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblasti aplikačního programového vybavení
 • Zabezpečuje práce přesahující běžné možnosti uživatelů, nepravidelné nebo atypické výstupy a přenosy dat
 • Zajišťuje správu a administraci geografických informačních systémů
 • Vytváří datovou základnu a zajišťuje zpracování získaných geografických dat do jednotného geografického systému
 • Připravuje mapové podklady pro výkon státní správy a samosprávy
 • Koordinuje prezentaci a pořizování dat v rámci městského úřadu
 • Provádí grafickou činnost
 • Zajišťuje údržbu a opravy výpočetní techniky
 • Zjišťuje provoz telefonní ústředny, telefonní sítě úřadu a provoz mobilních telefonů
 • Zajišťuje provoz audiovizuální techniky
 • Zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli techniky a programového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu
 • Zajišťuje a školí uživatele pro práci s výpočetní technikou
 • Zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky odboru v rámci schváleného rozpočtu