Odbor správních činností

Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Mejzrová
E-mail: jaroslava.mejzrova@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru
Odbor správních činností je členěn na tři následující oddělení, zabezpečující tyto agendy
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ:
 • evidence obyvatel města Nymburk
 • evidence obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností Nymburk
 • poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • matrika
 • ověřování listin a podpisů
 • služby CZECH-POINT
 • občanské průkazy
 • cestovní doklady
 • volby
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH ČINNOSTÍ:
 • evidence vozidel
 • evidence řidičů
 • technická způsobilost vozidel
 • zkušební komisaři
ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÝCH AGEND:
 • přestupky na úseku dopravy
 • přestupky na úseku občanské soužití, přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku

Po kliknutí přejdete na objednávkový systém

Pro vyřízení agendy na odboru správních činností se můžete elektronicky objednat přes E-objednávkový systém. Nemusíte tak čekat ve frontách a můžete si vybrat den a čas, který vám vyhovuje. Je to jednoduché: vyberete požadovanou agendu - > zvolit datum a čas -> zadáte identifikační údaje.
Odbor správních činností je umístěn v budově C U Staré sladovny čp. 390, zkušební komisař z oddělení dopravních činností sídlí v budově Obecního domu, Smetanova čp. 55 (4. patro).
Rozmístění jednotlivých odborů a oddělení najdete ZDE.