Odbor obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru: Věra Janatová
E-mail: zivnost@meu-nbk.cz

Zobrazit telefonní seznam tohoto odboru

Kompetence obecního živnostenského úřadu jsou stanoveny zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Obecní živnostenský úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti v těchto oblastech:

  • činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, týkající se živností ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných
  • dozor nad ochranou spotřebitele v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele v platném znění
  • plní funkci Centrálního registračního místa pro podnikatele (CRM) – podnikatel může zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení (registraci) i vůči dalších správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce
  • kontrolní činnost podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění a zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
  • plní funkci Czech POINTu – vydává výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí a Rejstříku trestů
  • výkon státní správy v oblasti evidence a kontroly zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem 252/1997 Sb., o zemědělství a souvisejících zákonů.
Dále živnostenský úřad spolupracuje s orgány souvisejícími s provozováním podnikatelské činnosti (cizinecká policie, Policie ČR, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, stavební úřad, úřad práce, soudy, finanční úřady, aj.)