Prohlášení o přístupnosti webu

Město Nymburk se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na http://www.mesto-nymburk.cz.
Stav souladu
Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.08.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedený kontakt.

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk
Telefon: 325 501 101, 111
Fax: 325 514 283
E-podatelna: mail@meu-nbk.cz
Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz
Stránky využívají doplňky Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a plně použitelné. V případě vypnutého Java Scriptu nebudou fungovat náhledy obrázků.

Součástí orientační nabídky je také odkaz na mapu webu. Stránky jsou vybaveny vyhledávacím formulářem.

Podporované prohlížeče
Internet Explorer 9.0-Microsoft Edge
Firefox 2.0-46.0
Google Chrome
Safari 4.0-7.0

U starších prohlížečů nemůžeme zaručit plnou funkčnost.

Používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Tento web využívá Google ReCaptcha v3 jako ochranu před automatizovanými přístupy a možnému napadení roboty.

Prohlášení k užití Google Translate Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz https://policies.google.com/?hl=cs.

Soubory ve formátu pdf, xls, doc, rtf

Prohlížení dokumentů v těchto formátech umístěných na našich webových stránkách lze zdarma použít tyto programy:


Adobe Reader

Prohlížeč Word Viewer

Prohlížeč Excel Viewer

Webmaster

Vaše náměty či informace o problémech při prohlížení těchto webových stránek můžete psát na adresu idc@meu-nbk.cz