Dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk

  1. Pravidla programové dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk
  2. Žádost - fyzická osoba/právnická osoba
  3. Vzor - Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Výše uvedené materiály budou zde k dispozici od 12. 5. 2017