Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Zákon č. 106/1999 Sb. upravuje pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Bližší informace [zde]

Legislativní rámec

Doplňkové soubory

Sazebník úhrad - [232 kB | pdf]
Doporučený formulář [40 kB | rtf]

Výroční zpráva a poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva

Pro rok 2018 není vložená žádná výroční zpráva.

Poskytnutné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

16) Informace k části spisu MUNYM-070/13188/2018/HAV - [67 kB | pdf]

Přílohy:
Spisový přehled 2 - [70 kB | pdf] Protokol - [60 kB | pdf] Foto 1 - [237 kB | pdf] Foto 2 - [236 kB | pdf]

22) „Informace k projektu ‚REZIDENCE KE STROUZE NYMBURK’ “ - [179 kB | pdf]

Přílohy:
Územní rozhodnutí - [323 kB | pdf] Stavební povolení - [252 kB | pdf]

23) Informace ke spisu 070/34234/2016 - [70 kB | pdf]
33) Informace ke kastraci koček - [169 kB | pdf]

Příloha: Dotazník - [231 kB | pdf]

34) Informace k doručení písemnosti č. j. MUNYM-110/64157/2018/Kus - [176 kB | pdf]

Příloha: Doručenka - [249 kB | pdf]