Detail akce

 Virtuální univerzita třetího věku - Dějiny oděvní kultury I. ZRUŠENO!!!

05.02. 2020 - 15.04. 2020

Ministerstva zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající akcí s účastí 100 a více lidí v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě!!!

V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Jedná se o jeden ze tří kurzů. které na sebe navazují. Během šesti přednášek se seznámíte s oděvní kulturou, od pravěku až po evropskou renesanci. Vedoucím lektorem video-přednášek je Ing. Petr Tylínek.1. Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt)
2. Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko)
3. Všechny cesty vedou do Říma ( oděv Etrusků a Římanů)
4. Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury
5. Ve stínu lomeného oblouku
6. Oděv evropské renesance

1.lekce - 5.2.2020 (I.skupina: 8:30 - 9:45, II.skupina: 10:00 - 11:15)
2.lekce - 19.2.2020 (I.skupina: 8:30 - 9:45, II.skupina: 10:00 - 11:15)
3.lekce - 4.3.2020 (I.skupina 8:30 - 9:45, II.skupina:10:00 - 11:15)
4.lekce - 18.3.2020 (I.skupina 8:30- 9:45, II.skupina:10:00-11:15)
5.lekce - 1.4.2020 (I.lekce 8:30 - 9:54, II.skupina: 10:00 - 11:15)
6.lekce - 15.4.2020 (I.skupina 8:30 - 9:45, II.skupina 10:00 - 11:15)

Zúčastnit se mohou posluchači se statutem důchodce , invalidní důchodci bez rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní).
Povinností studenta je uhrazení studijního poplatku 300 Kč, min. 80% účast na společné výuce (6 lekcí vždy 1 za 14 dní), vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu.
Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku.

Více informací na webových stránkách https://e-senior.czu.cz a studovně Městské knihovny v Nymburce (1.patro).
Přílohy:


zpět na přehled kulturních akcí