Aktuality

a-1490184068.jpg

Vyjádření Ing. Aleny Havelkové, jednatelky Nemocnice Nymburk s. r. o.

V reakci na článek uveřejněný dne 22. 3. 2017 v Nymburském deníku na straně 1 s titulkem Za smrt pacienta a falšování padly podmínky, ve kterém se objevily nepravdivé skutečnosti a kde nebyl dán prostor Ing. Aleně Havelkové, jednatelce Nemocnice Nymburk s. r. o., přinášíme její vyjádření v detailu aktuality.

Vloženo: 22.03. 2017

Garant: Pavlína Stránská (tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.)

a-1487600280.jpg

Schizofrenická historiografie
Literatura Bohumila Hrabala v dějinných zlomech krátkého 20. století

Mezinárodní konference k 20. výročí smrti Bohumila Hrabala
Konference se zúčastní specialisté na Hrabalovo dílo z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a USA
Místo konání: Nymburk
Termín: 30.3.-1.4. 2017
Program konference a další bližší informace: http://www.hrabal-nymburk.cz/

Vloženo: 20.02. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1489666530.jpg

Slavnostní zahájení integrace Nymburska do PID

V pondělí 27. března 2017 bude v rámci slavnostního zahájení provozu vozit cestující v nově integrované oblasti mezi Poděbrady, Nymburkem a Milovicemi zdarma také historický autobus Škoda 706 RTO.

Informační stánky:
Nymburk: autobusové nádraží
: čtvrtek 23. 3. od 13:00 do 16:45, pondělí 27. 3. od 7:00 do 16:45
Poděbrady: Riegrovo náměstí: čtvrtek 23. 3. od 13:00 do 16:45, pondělí 27. 3. od 11:30 do 16:45

Podrobné informace o změnách linek, tarifní informace, jízdné a mapu nově integrované oblasti najdete na webových stránkách Pražské integrované dopravy: https://ropid.cz/integrace-nymbursko-2017/.

Jízdní řády a informace lze také nalézt na webových stránkách města: Město a jeho správa - služby - MHD

Vloženo: 16.03. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1488974165.jpg

Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu v Nymburce

Projekt v detailu aktuality.

Vloženo: 08.03. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 29. března 2017

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 29. března 2017 v době od 07:30 do 12:00 hodin v ulicích Chrpová, Ječná, Lipová, Maková, Šípková, v Zahrádkách a Žitná.

Bližší informace v detailu aktuality nebo klikněte na odkaz: ČEZ - odstávky

Vloženo: 07.03. 2017

zapis_zs.jpg

Zápisy do základních škol

Zápisy do 1. tříd na školní rok 2017/2018 se budou konat na všech nymburských základních školách v pondělí 3. dubna 2017 od 14 do 18 hodin. Náhradní termín zápisu bude v pondělí 10. dubna 2017 od 14 do 16 hodin. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přijdou s dítětem do své spádové školy (dle adresy bydliště, dostupné v OZV č. 1/2017 stanovující školské obvody nymburských základních škol) a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o povolení k pobytu.

Zápis je určen pro děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 (pro děti, které k 31.8. letošního roku dovrší šest let věku) a pro děti po odkladu povinné školní docházky.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci i s dětmi, u nichž bude žádáno o odklad povinné školní docházky (dle novely školského zákona s sebou přinesou doporučení školského poradenského zařízení nově již k zápisu).

Vloženo: 06.03. 2017

Garant: Odbor školství, kultury a pam. péče

radnice.jpg

Dotační program na podporu oprav a údržby vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně

Dotační program na podporu oprav a údržby vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně byl sice 15. února 2017 stažen z jednání rady města, dále je ale pokračováno v jeho přípravě. Po projednání se členové rady města shodli, že bude prospěšné pokusit se ještě o jednu závěrečnou revizi dotačních podmínek ve smyslu zvýšení jejich srozumitelnosti pro žadatele a na minimalizaci dalších administrativních úkonů spojených s podáním a hodnocením žádostí. Myšlenka a smysl programu má nejen mezi radními všeobecnou podporu a nic by tedy nemělo zabránit jeho zavedení do praxe v první polovině letošního roku. Občané budou včas o schválení dotačního programu prostřednictvím internetových stránek města informováni.

Vloženo: 22.02. 2017

Garant: Ing. arch. Jan Ritter (místostarosta)

a-1486727841.jpg

Upozornění na podomní prodejce, KTEŘÍ KLAMOU o domluvě s vedením města

Upozorňujeme občany, že se po městě pohybují prodejci firmy České aukce s.r.o. se sídlem: Kobližná 47/19, 602 00 Brno-město, IČ: 04898648, kteří obcházejí zákaz podomního prodeje tím, že lákají na nižší ceny energií a zemního plynu účastí v aukci energií. Prodejci se klamavě odvolávají na spolupráci s Městem Nymburk. Město Nymburk se od této firmy distancuje a nemá s touto firmou nic společného. Na celém území města je zakázán podomní prodej a prodejci se tak dopouští přestupku. Městský úřad Nymburk proto občany varuje a doporučuje, aby byli pozorní a v případě, že si sami s prodejcem předem nesmluví schůzku, volali ihned linku městské policie 156.

Vloženo: 10.02. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1484755106.jpg

Energetické a dotační poradenství v našem kraji

Rádi bychom vás informovali, že v našem kraji působí bezplatné poradny EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Poradny EKIS (Energetické konzultační a informační středisko) poskytují konzultace každé pondělí a středu či dle telefonické dohody kterýkoli den v provozovnách EKIS nebo i v terénu u vás doma.
Vaší nejbližší poradnu si můžete vyhledat prostřednictvím mobilní aplikace, kterou najdete ke stažení zde
Popřípadě můžete položit Váš dotaz prostřednictvím webového formuláře. Stačí si vybrat Vaší nejbližší poradnu EKIS a položit dotaz zde.
Leták k nahlédnutí zde.

Vloženo: 18.01. 2017

a-1483975884.jpg

Změna ohlašovací povinnosti pro přepravu nebezpečných odpadů

Dokument k nahlédnutí zde

Vloženo: 09.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1483371773.jpg

Ohlašovací povinnost v roce 2017 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou původci (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby), kteří nakládali za kalendářní rok s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních odpadů, povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Podle § 22 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se ohlašování provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, a to příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností.

Vloženo: 02.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1420709719.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017

Bližší info ZDE...

Vloženo: 30.12. 2016

Garant: Odbor ekonomický

obr_pen.jpg

Žádosti o individuální dotace na rok 2017

Žadatelé o individuální dotace z rozpočtu města Nymburka na rok 2017 mohou předávat vyplněné žádosti o finanční podporu na rok 2017 na podatelnu MěÚ nebo přímo na ekonomický odbor. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (Úřad - formuláře ke stažení - formuláře ostatní - žádost o ind. dotaci).

Vloženo: 20.09. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1465217922.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - upozornění pro občany!!!

Připomínáme občanům města Nymburka, že v letošním roce došlo ke změně splatnosti výše uvedeného místního poplatku. Poplatek ve výši 760,- Kč je pro poplatníka splatný jednorázově celou částkou do 30.6.2016. Poplatníci, kteří platí poplatek prostřednictvím SIPA, budou platbu hradit v měsíci červnu. Tento místní poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015.

Dále upozorňujeme poplatníky, že v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích došlo k výrazné změně u výběru tohoto poplatku v případě nezletilého poplatníka. Pokud je poplatník ke dni splatnosti nezletilý a poplatek nezaplatí ve stanovené lhůtě, potom poplatková povinnost přechází na jeho zákonného zástupce, případně opatrovníka spravujícího jeho jmění. Pro poskytnutí dalších informací kontaktujte referentku ekonomického odboru, paní Vladislavu Bodlákovou, tel. 325 501 459, e-mail: vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz.

Vloženo: 06.06. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1464769392.jpg

V TIC již přijímají platební karty

Od 1.6.2016 je v turistickém informačním centru zavedena nová služba. Návštěvníci již nebudou odmítnuti při placení kartou. Dnes se zprovoznil platební terminál a můžete zde platit i bezkontaktně.

Vloženo: 01.06. 2016

a-1459320030.jpg

Město Nymburk zavádí nový informační systém - SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Během měsíce dubna bude systém fungovat ve zkušebním provozu, občané už se ale mohou registrovat.


JAK SE ZAREGISTROVAT

REGISTRACE ON-LINE

Vloženo: 30.03. 2016

a-1450172436.jpg

Změny na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Městský úřad Nymburk, odbor správních činností informuje občany o změnách, ke kterým dojde s účinností od 1. 1. 2016:

Změny při vydávání občanských průkazů: více zde
Změny při vydávání cestovních dokladů: více zde
Zprostředkování kontaktu: více zde
Informace pro občany evidované na adrese sídla ohlašovny (adresa úřadu): více zde
Komplexní výčet změn v porovnání se současným stavem: více zde

Vloženo: 15.12. 2015

Garant: Odbor správních činností

a-1438775713.jpg

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......

Vloženo: 05.08. 2015