Aktuality

a-1493374879.jpg

Svatý Florián otevře pro veřejnost hasičské stanice

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk a Hasičský záchranný sbor Správy železniční dopravní cesty, s.o., jednotka požární ochrany Nymburk připravili na

čtvrtek 4. 5. 2017 od 9:00 do 15:00 hodin na hřišti za požární stanicí výstavu hasičské a policejní techniky a ukázky činností složek Integrovaného záchranného systému a dalších záchranářů.

Leták zde

Vloženo: 28.04. 2017

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 19. května 2017

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v pátek 19. května 2017 v době od 07:30 do 15:00 hodin v ulicích Alfonse Muchy, Dědinova, Generála Antonína Sochora, Hrnčířova, Krátká, Letců R. A. F, Polní, Potoční, Široká, U Lidušky, Za Dráhou a Zbožská.

Bližší informace v detailu aktuality nebo klikněte na odkaz: ČEZ - odstávky

Vloženo: 28.04. 2017

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 18. května 2017

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 18. května 2017 v době od 07:00 do 16:30 hodin v ulicích Boleslavská třída, Jičínská, Komenského, Máchova, Purkyňova a Zbožská.

Bližší informace v detailu aktuality nebo klikněte na odkaz: ČEZ - odstávky

Vloženo: 28.04. 2017

a-1493283289.jpg

Setkání s občany v ulicích Nymburka

Ve čtvrtek 4. května se koná setkání vedení města s občany. Sraz v 17 hodin před nádražím ČD. Společná procházka povede ulicemi Petra Bezruče, B. Němcové, Dr. A. Dvořáka, S. Čecha a M. Koněva. Přijďte si s radními promluvit přímo v místě, kde žijete.

Více a zápisy ze setkání najdete zde: Otevřená radnice, Bezpečný Nymburk

Leták ke stažení zde

Vloženo: 27.04. 2017

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 17. května 2017

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve středu 17. května 2017 v době od 07:30 do 13:00 hodin v ulicích Generála Antonína Sochora, Ivana Olbrachta, Jiřího Wolkera, Jurije Gagarina, Mikoláše Alše a Okružní.

Bližší informace v detailu aktuality nebo klikněte na odkaz: ČEZ - odstávky

Vloženo: 27.04. 2017

a-1493126668.jpg

Porucha výtahu

V budově Městského úřadu Nymburk, U Staré sladovny čp. 390 došlo k technické závadě výtahu, jež si vyžádala vyřazení výtahu z provozu. Oprava výtahu a jeho opětovné zprovoznění potrvá s ohledem na závažnost závady přibližně 1 - 2 měsíce.
Nenadálá situace může zkomplikovat úřední jednání osobám, které vyžadují bezbariérový přístup. V dotčené budově sídlí Odbor správních činností a Odbor Obecní živnostenský úřad.
Další informace v detailu aktuality.

Vloženo: 26.04. 2017

Garant: Odbor správních činností a živnostenský úřad

a-1493192244.jpg

Svoz bioodpadu - je třeba registrační známka

Město Nymburk a TS města Nymburka upozorňují všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad bez registrační známky již nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

Vloženo: 26.04. 2017

Garant: Odbor správy městského majetku

cez.png

Přerušení dodávky elektrické energie 16. května 2017

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v úterý 16. května 2017 v době od 07:00 do 16:30 hodin v ulicích Boleslavská třída, Jičínská, Komenského, Máchova, Purkyňova a Zbožská.

Bližší informace v detailu aktuality nebo klikněte na odkaz: ČEZ - odstávky

Vloženo: 20.04. 2017

radnice.jpg

Dotazník k autobusové dopravě v Nymburce

Dne 26.3. byla spuštěna integrace Nymburka do systému Pražské integrované dopravy (PID). Nyní bude probíhat postupné vyhodnocování změn. Na základě jeho výsledku budeme dále jednat s organizací Ropid o případných úpravách jízdních řádů. Pro korektní zhodnocení změn potřebujeme znát názor cestujících, obyvatel města a proto Vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník lze vyplnit elektronicky ZDE nebo je ke stažení a k vytisknutí ZDE.
Dotazníky naleznete také v květnovém čísle Nymburského zpravodaje a na facebooku města.

Sběr dotazníku bude probíhat do 1. června 2017.
Vyplněné papírové dotazníky můžete odevzdávat na následujících místech:
• Turistické informační centrum Nymburk, (Náměstí Přemyslovců 165, 288 28 Nymburk)
• Podatelna Městského úřadu Nymburk, (Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk)

Vloženo: 19.04. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

zapis_ms.jpg

Zápis do mateřských škol

Zápis do nymburských mateřských škol pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve středu 3. května (13:00 – 17:00) a náhradní termín ve středu 10. května (13:00 – 16:00).
Rodiče si mohou vyzvednout (popř. stáhnout z webových stránek jednotlivých MŠ nebo ZŠ) pouze jednu přihlášku pro každý subjekt, tj. jednu přihlášku pro ZŠ a MŠ Komenského (MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek), jednu pro ZŠ a MŠ Letců R.A.F. (MŠ Adélka, MŠ Větrník, MŠ U pejska a kočičky) a jednu pro ZŠ a MŠ Tyršova (MŠ Růženka) – celkem 3 přihlášky. Rodiče musí mít při odevzdávání přihlášky do mateřské školy s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Součástí přihlášky je vyjádření dětského lékaře. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat v uvedený den zápisu do vybrané MŠ (v případě MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek se přihlášky odevzdávají na ředitelství v ZŠ Komenského 589).

Další informace a dny otevřených dveří v detailu aktuality.

Vloženo: 05.04. 2017

Garant: Odbor školství, kultury a pam. péče

a-1462199232

STROJNÍ ČIŠTĚNÍ VOZOVEK 2017

Jednotlivé dny a místa konání strojního čištění vozovek k vidění v detailu aktuality.

Vloženo: 31.03. 2017

Garant: Technické služby města Nymburka

a-1488974165.jpg

Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu v Nymburce

Projekt v detailu aktuality.

Vloženo: 08.03. 2017

Garant: Odbor rozvoje a investic

a-1486727841.jpg

Upozornění na podomní prodejce, KTEŘÍ KLAMOU o domluvě s vedením města

Upozorňujeme občany, že se po městě pohybují prodejci firmy České aukce s.r.o. se sídlem: Kobližná 47/19, 602 00 Brno-město, IČ: 04898648, kteří obcházejí zákaz podomního prodeje tím, že lákají na nižší ceny energií a zemního plynu účastí v aukci energií. Prodejci se klamavě odvolávají na spolupráci s Městem Nymburk. Město Nymburk se od této firmy distancuje a nemá s touto firmou nic společného. Na celém území města je zakázán podomní prodej a prodejci se tak dopouští přestupku. Městský úřad Nymburk proto občany varuje a doporučuje, aby byli pozorní a v případě, že si sami s prodejcem předem nesmluví schůzku, volali ihned linku městské policie 156.

Vloženo: 10.02. 2017

Garant: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

a-1484755106.jpg

Energetické a dotační poradenství v našem kraji

Rádi bychom vás informovali, že v našem kraji působí bezplatné poradny EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Poradny EKIS (Energetické konzultační a informační středisko) poskytují konzultace každé pondělí a středu či dle telefonické dohody kterýkoli den v provozovnách EKIS nebo i v terénu u vás doma.
Vaší nejbližší poradnu si můžete vyhledat prostřednictvím mobilní aplikace, kterou najdete ke stažení zde
Popřípadě můžete položit Váš dotaz prostřednictvím webového formuláře. Stačí si vybrat Vaší nejbližší poradnu EKIS a položit dotaz zde.
Leták k nahlédnutí zde.

Vloženo: 18.01. 2017

a-1483975884.jpg

Změna ohlašovací povinnosti pro přepravu nebezpečných odpadů

Dokument k nahlédnutí zde

Vloženo: 09.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1483371773.jpg

Ohlašovací povinnost v roce 2017 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Podle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou původci (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby), kteří nakládali za kalendářní rok s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tunami ostatních odpadů, povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Podle § 22 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se ohlašování provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, a to příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností.

Vloženo: 02.01. 2017

Garant: odbor životního prostředí

a-1420709719.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017

Bližší info ZDE...

Vloženo: 30.12. 2016

Garant: Odbor ekonomický

obr_pen.jpg

Žádosti o individuální dotace na rok 2017

Žadatelé o individuální dotace z rozpočtu města Nymburka na rok 2017 mohou předávat vyplněné žádosti o finanční podporu na rok 2017 na podatelnu MěÚ nebo přímo na ekonomický odbor. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města (Úřad - formuláře ke stažení - formuláře ostatní - žádost o ind. dotaci).

Vloženo: 20.09. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1465217922.jpg

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - upozornění pro občany!!!

Připomínáme občanům města Nymburka, že v letošním roce došlo ke změně splatnosti výše uvedeného místního poplatku. Poplatek ve výši 760,- Kč je pro poplatníka splatný jednorázově celou částkou do 30.6.2016. Poplatníci, kteří platí poplatek prostřednictvím SIPA, budou platbu hradit v měsíci červnu. Tento místní poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015.

Dále upozorňujeme poplatníky, že v souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích došlo k výrazné změně u výběru tohoto poplatku v případě nezletilého poplatníka. Pokud je poplatník ke dni splatnosti nezletilý a poplatek nezaplatí ve stanovené lhůtě, potom poplatková povinnost přechází na jeho zákonného zástupce, případně opatrovníka spravujícího jeho jmění. Pro poskytnutí dalších informací kontaktujte referentku ekonomického odboru, paní Vladislavu Bodlákovou, tel. 325 501 459, e-mail: vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz.

Vloženo: 06.06. 2016

Garant: Odbor ekonomický

a-1459320030.jpg

Město Nymburk zavádí nový informační systém - SMS InfoKanál

Mimořádné události jako byla letošní havárie vodovodu v Nymburce, ale i ty menšího rozsahu, odstávky vody nebo přerušení dodávek elektrické energie, bude hlásit občanům nový informační systém města. Město iniciovalo zavedení SMS InfoKanálu, aby docílilo větší a efektivnější informovanosti občanů právě při mimořádných událostech. Během měsíce dubna bude systém fungovat ve zkušebním provozu, občané už se ale mohou registrovat.


JAK SE ZAREGISTROVAT

REGISTRACE ON-LINE

Vloženo: 30.03. 2016

a-1450172436.jpg

Změny na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Městský úřad Nymburk, odbor správních činností informuje občany o změnách, ke kterým dojde s účinností od 1. 1. 2016:

Změny při vydávání občanských průkazů: více zde
Změny při vydávání cestovních dokladů: více zde
Zprostředkování kontaktu: více zde
Informace pro občany evidované na adrese sídla ohlašovny (adresa úřadu): více zde
Komplexní výčet změn v porovnání se současným stavem: více zde

Vloženo: 15.12. 2015

Garant: Odbor správních činností

a-1438775713.jpg

Informace jak postupovat při ohlašování zápachu v Nymburce – Zálabí a při výskytu zdravotních potíží občanů

1) Při nahlášení výskytu zápachu uveďte písemně den, hodinu, intenzitu zápachu, případně další subjektivní pocity a informace o ohlašovateli, včetně kontaktu. Dále uveďte, kdy jste zaznamenali výskyt zápachu poprvé. Toto oznámení podejte na podatelnu MěÚ a obálku označte heslem „ZÁPACH“. Oznámení bez uvedeného jména a kontaktních údajů nebude možné dále vyhodnocovat. Oznámení podávejte pouze v LISTINNÉ PODOBĚ.
2) Pokud máte zdravotní potíže, které dáváte do souvislosti s uvedeným zápachem, požádejte svého obvodního lékaře, aby zaznamenal do Vaší zdravotní dokumentace, od kdy .......

Vloženo: 05.08. 2015