Nymburský zpravodaj

logo

Pravidla a statut Nymburského zpravodaje

pravidla [ 38 kB | *.doc ]

statut [ 36 kB | *.doc ]

Termíny uzávěrek pro Nymburský zpravodaj a ceník komerční inzerce

ceník [116 kB | pdf]

Jednotlivá čísla Nymburského zpravodaje za rok 2020

Říjen 2020 [6043 kB | pdf]

Září 2020 [7000 kB | pdf]

Červenec/srpen 2020 [4971 kB | pdf]

Červen 2020 [4680 kB | pdf]

Květen 2020 [4053 kB | pdf]

Duben 2020 [6117 kB | pdf]

Březen 2020 [6662 kB | pdf]

Únor 2020 [4506 kB | pdf]

Leden 2020 [4120 kB | pdf]

Redakce Nymburského zpravodaje

Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous, DiS. (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz, tel: 325 501 252).
Příjem inzerce: Bc. Ivana Myslivečková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz, ivana.mysliveckova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202)
Redakční rada: Bc. Iveta Friedelová (předsedkyně), Ing. Jiří Černý, Mgr. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Pavla Kukalová, Diana Brzáková, Bc. Alžběta Otradovská.
Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností.
Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO 00239500.

Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce.