Krátce z města

02.10. 2020

 • Zveme vás na víkendové akce
  Dnes je připraveno setkání v kině Sokol s Lukášem Kladívkem a jeho výstavou o street artu - Sokol 76. V sobotu následuje Den architektury v Nymburce 2020: Bijáky a kulturáky a v neděli kaskadérská show - Flott Cascaders Team v Nymburce.

  Zdroj: Město Nymburk

01.10. 2020

 • Nové netradiční lavičky potěší při procházce u Labe
  Zástupce sdružení Nymburk s klidem JUDr. Jiří Sobotka předal tajemníkovi Městského úřadu v Nymburce Mgr. Aleši Růžičkovi v areálu Technických služeb dárek pro Město Nymburk. Odpočinkové lavice už jsou instalovány v travnatém pásu u cyklostezky, v místech pod Okresním soudem. Vysloužilé poškozené lavičky byly demontovány, a tak nové pohodlné sezení/ležení přivítají určitě všichni, kdo se rádi kochají místní poklidnou atmosférou. Neváhejte se pohodlně usadit a odpočívat!

  Zdroj: Město Nymburk

01.10. 2020

 • Platanka opět svítí
  Veřejné osvětlení v úseku od kamenného mostu k parkovišti hotelu Ostrov je obnoveno. Současně byly instalovány chybějící cedule naučné stezky.

  Zdroj: Město Nymburk

30.09. 2020

 • Lávka přes zdymadlo se právě otevírá
  Děkujeme Policii ČR i dalším zainteresovaným za bezodkladné vyřízení žádosti města o předčasné užívání stavby. Lávka byla okamžitě otestována jak dvounohými, tak čtyřnohými uživateli. Odstranění drobných nedodělků a další finální úpravy proběhnou již za provozu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.09. 2020

 • Lávka přes hydroelektrárnu je ve finále
  Dnes máme za sebou kontrolní prohlídku díla. Lávka prošla celkovou kontrolou, řešila se také bezpečnost stavby v současném stavu. Město okamžitě zažádalo dotčené orgány o předčasné užívání stavby, dle příslibu se první lidé projdou po lávce koncem týdne. Za provozu pak firma Strabag provede finální práce, lávku osadí schodištěm k hotelu Ostrov a dokončí terénní úpravy. Je to moc dobrá zpráva, ze které máme upřímnou radost. Spojení pro pěší mezi městem a Zálabím se obnoví.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.09. 2020

 • Nevzhledné místo u sv. Jiljí se promění
  Zeď a plácek vedle ní v Kostelní ulici dlouhá léta kazí dojem z turisticky atraktivního místa u kostela sv. Jiljí. To se změní. Jako první krok je třeba opravit zeď na hranici pozemku města, práce započnou ještě letos, výsledek výběrového řízení na zhotovitele putuje k odsouhlasení do rady města. Zeď nemá status kulturní památky, ale nachází se v městské památkové zóně. Při opravě je tedy nutné dodržet podmínky stanovené v závazném stanovisku Odboru školství, kultury a památkové péče.

  Zdroj: Město Nymburk

28.09. 2020

 • Výstava „Otazníky nad naší svobodou“ na Náměstí Přemyslovců
  Zajímavou panelovou expozici můžete v těchto dnech zhlédnout přímo na náměstí. Výstavu Otazníky nad naší svobodou připravil Ústav pro studium totalitních režimů, a to u příležitosti 30. výročí prvních svobodných voleb po listopadu 1989. V rámci Nymburského historického podzimu bude k vidění až do konce října.⌛️
  Citáty na výstavních panelech pocházejí zejména z období krátce po listopadu 1989. Třináct známých osobností promlouvá na téma „svoboda“. Mezi jinými prezident Václav Havel, publicista Ivan Medek nebo písničkář Karel Kryl či tehdejší ministr financí Václav Klaus.

  Více v odkazu:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

27.09. 2020

 • Pamětní deska na budově soudu odhalena
  Trvale bude připomínat oběti nacistické zvůle, soudce JUDr. Vladimíra Pírka a advokáta JUDr. Tomáše Sedláčka, kteří byli popraveni v červnu roku 1942. Slavnostního aktu se zúčastnili příbuzní pana Pírka, vedení nymburského soudu, vedení radnice, paní Marcela Pachmanová, která za znovunavrácením pamětní tabule na budovu soudu stojí, a další hosté. Je důležité nezapomínat!

  Zdroj: Město Nymburk

25.09. 2020

 • Prodloužení termínu předání lávky přes zdymadlo rada neschválila
  Jak jsme informovali, firma Strabag požádala na poslední chvíli o prodloužení termínu předání lávky přes zdymadlo. A to o deset dní k 29. září. Rada města dodatek ke smlouvě neschválila. Firma Strabag svoji žádost zdůvodnila pozdržením prací díky nařízení vlády a zčásti nepříznivými klimatickými podmínkami. Žádost byla podána na poslední chvíli, krátce před termínem předání díla.
  Dne 16. března 2020 na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření v souvislosti s COVID 19 byla stavba lávky pozastavena a práce obnoveny dne 23. března 2020, což dokládá záznam ze stavebního deníku. Firma Strabag, a.s. zažádala až ke konci smluvního termínu dokončení stavby o prodloužení termínu plnění o dobu trvání krizového opatření a o dny, po které nebylo možné práce provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. „Pozdržení termínu z důvodu karantény chápeme, to se opravdu mohlo stát každému,“ upřesňuje svůj postoj k žádosti starosta Tomáš Mach. „Ostatní důvody zdržení ale nechceme akceptovat bez vyjádření právní kanceláře města. Myslím, že v současné dopravní situaci města není shovívavost na místě.“

  Zdroj: Město Nymburk

24.09. 2020

 • Pamětní deska na budově soudu připomene oběti nacismu
  V pátek 25. září bude v podloubí budovy okresního soudu odhalena pamětní deska obětem nacistické zvůle. Připomene trvale památku soudce JUDr. Vladimíra Pírka a advokáta JUDr. Tomáše Sedláčka, které v roce 1942 zatklo a popravilo gestapo. U příležitosti 75. výročí konce 2. světové války a 100 let místního soudu se o instalaci pamětní desky zasloužila Marcela Pachmanová.
  Více v okazu:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

22.09. 2020

 • V Jankovicích finišuje první etapa revitalizace
  První část zkulturnění prostoru sídliště Jankovice finišuje a hotová by měla být v listopadu. Ačkoli stavba není zakončená kolaudací, město podalo žádost o povolení předčasného užívání stavby pro část ulice Sadová a Růžová. To ale musí schválit dopravní inspektorát Policie ČR a stavební úřad. Zatím není možné v těchto místech parkovat a projíždět ⭕️‼️ Prosíme občany o trpělivost a ohleduplnost. Jakmile bude povoleno předčasné užívání části stavby, ihned vás budeme informovat.

  Zdroj: Město Nymburk

21.09. 2020

 • Babyděda předal nový babybox
  V sobotu předal otec českých babyboxů Ludvík Hess našemu městu slavnostně moderní schránku pro odložená miminka. Svérázný muž v džínových lacláčích neformálně a s notnou dávkou humoru předvedl funkce boxu a poděkoval všem, kteří se na projektu záchrany ohrožených dětí podílejí. Rozesmál všechny přítomné, včetně našeho starosty a místostarostky, a jmenovitě vyzdvihl zásluhy jednotlivých hostů. Připomínáme, že babybox se nachází v Tylově ulici u nemocnice a nahradil ten původní z roku 2009. Loni byl do nymburského babyboxu uložen chlapeček David a holčička Kateřina.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

18.09. 2020

 • V Nymburce se konal World Marathon Challenge
  Štafetový maratonský závod se uskutečnil na atletickém stadionu v Nymburce, kde ho zahájil starosta města Tomáš Mach spolu se senátorem Tomáš Czernin. Soutěžily všechny tři nymburské základní školy, Gymnázium B. Hrabala a také základní škola T.G.M. Poděbrady. Závodu se účastnily týmy dětí ve věku od 11 do 14 let, které běží maratonskou vzdálenost 42.195 m a předávají štafetový kolík po 200 metrech. Závod se konal pod patronátem Rotary klub Poděbrady Spa a ve spolupráci s nymburským gymnáziem. Výtěžek akce je věnován programu na boj s dětskou obrnou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.09. 2020

 • STRABAG o pár dní nestíhá, dnes podal žádost
  Tento týden měla být předána k užívání nová lávka přes zdymadlo, kterou město staví z příspěvku SFDI. Původní termín zhotovení stavby 2. září má firma Strabag, zhotovitel lávky, z důvodu rozsáhlé covidové karantény posunutý. Dnes ale STRABAG podal na město žádost o prodloužení termínu o dalších deset dní, tj. do 29. září. Jako důvod uvádí nedodání důležitého konstrukčního komponentu subdodavatelem. Žádost musí projít schválením na radnici. K situaci se vyjádřil starosta Tomáš Mach: "Budeme postupovat v souladu s platnou smlouvou o dílo. Pokud zhotovitel dostatečně a v souladu se smlouvou neobhájí svůj požadavek, přistoupíme k sankcím."

  Zdroj: Město Nymburk

17.09. 2020

 • Pozor! Od pondělí pendluje přívoz jinou trasou!
  Z důvodu výstavby lávky přes Labe se od pondělí 21. září přívoz přesouvá na nová nástupní stanoviště. Pravobřežní molo se přesune za Šafaříkův mlýn do blízkosti Parku Ing. Emila Zimmlera. Na zálabské straně povede k molu z parku Ostrov nová přístupová cesta. Z důvodu přesunu je v neděli 20. září provoz na stávajícím stanovišti ukončen v 16 hodin. Více v TZ
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

15.09. 2020

 • Dny evropského dědictví 2020 se blíží
  V sobotu 19. září se naše město také připojí. Zájemcům se otevřou dveře běžně nepřístupných památek. Od deseti hodin dopoledne až do šestnácté hodiny odpolední mají lidé možnost navštívit šest zajímavých míst v Nymburce a nebo ochutnat víno na Nymburský košt vín. Pozor! V DPOV se návštěvníkům nabízí jedinečná příležitost prohlédnout si lokomotivu, která ozdobí kruhový objezd pod Všechlapským vrchem.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.09. 2020

 • Barevný svět street artu oživí město
  Ode dneška až do čtvrtka prochází zeď v Parku Hrdinů proměnou. Také přilehlý dům čp. 10 se změní a po dohodě s majitelem se dočasně ozdobí "nádražáckými" motivy. Tuto kresbu dostane Nymburk jako bonus k oslavám 150. výročí železnice ve městě. Novou podobu tomuto místu dává umělec Lukáš Kladívko. Obyčejný plot mění v umělecké dílo.
  Více se dočtete v TZ
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

11.09. 2020

 • Přípravy krajských voleb dnes odstartovaly
  Starosta Tomáš Mach spolu s místostarostou Bořkem Černým přivítali v Obecním domě členy volebních okrskových komisí, celkem 113 lidí, kteří se postarají o zdárný průběh voleb. V Nymburce bude celkem 15 volebních okrskových komisí. Voleb se v našem správním obvodu zúčastní celkem 16 subjektů. Volby se konají v pátek 2. října a následující sobotu 3. října. Počítejme s tím, že vzhledem k současné epidemiologické situaci budou vypadat trochu jinak, než jsme zvyklí.

  Zdroj: Město Nymburk

09.09. 2020

 • Roušky od čtvrtka povinné v budovách!!
  Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že od zítra 10. 9. platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci a velkému nárůstu nových případů opět rouškujeme.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

08.09. 2020

 • Nemocnice Nymburk sro otevřela novou CÉVNÍ AMBULANCI
  Trápí Vás křečové žíly nebo žilní trombóza? Svěřte se do péče erudovaného a sympatického MUDr. Václava Pavliňáka. Ambulance sídlí na poliklinice Velká Vala v prvním patře a je otevřena každý čtvrtek od 7.30 do 16 hodin. Objednání na tel.: 325 505 235.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)