Krátce z města

04.04. 2020

 • Město Nymburk distribuuje dezinfekce občanům
  Dnes bylo na seznamu více jak 1000 jmen, ale také se na start postavil rekordní počet lidiček ochotných věnovat sobotu toulkám po Nymburce. Děkujeme za pomoc Rotě AZ AČR Středočeský kraj a Hasičům města Nymburk ... jste skvělí!!!

  Zdroj: Město Nymburk

03.04. 2020

 • Děkujeme, že pomáháte...
  Stále se mezi vámi najde mnoho těch, kteří volné chvíle využívají k pomoci ostatním a neúnavně šijí roušky. Děkujeme Kynologickému spolku Drahelice, který zásobil naše zaměstnance městského úřadu rouškami z látky, kterou také darovala naše bývalá doručovatelka paní Javůrková. Další, komu patří náš vděk, je nymburská vietnamská komunita, od které jsme obdrželi dalších 450 kusů ústenek a několik litrů dezinfekce. Firma Hong Men, s.r.o. přinesla jednorázové roušky. Vše jsme předali k expedici do zdravotnické školy, odkud se díky projektu "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" doručují roušky až k vám domů. Ceníme si pomoci všech, jsme v tom společně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.04. 2020

 • Dobrovolníci roznáší dubnový Nymburský zpravodaj
  Dubnový Nymburský zpravodaj pro vás tentokrát roznášíme vlastními silami. Do všech schránek bude doručen nejdéle do pondělí 6. dubna. Naleznete u něj i leták s důležitými informacemi a kontakty - bit.ly/informaceCOVID K dispozici je také ve stojanu před Turistické informační centrum Nymburk a ke stažení na stránkách města -
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.04. 2020

 • Nestojíme... jedeme dál...
  Přestože Městský úřad Nymburk funguje v omezeném režimu, stále pracujeme na rozjetých projektech. ✍️📝📂 Níže vám přinášíme výběr těch nejzásadnějších z nich 📌
  🔵 Dle plánu probíhá zadávací řízení na novou lávku přes Labe, kde se řeší složité dotazování potencionálních zhotovitelů. Na základě výběrového řízení formou aukce, by mohl být zhotovitel znám nejdříve na přelomu dubna a května 2020.
  🔵 Připravujeme revitalizaci sídliště Jankovice. Město má stavební povolení a vybraného zhotovitele, se kterým chce na přelomu dubna a května zahájit I. etapu revitalizace. Už nyní se však provádějí přeložky kabelů nízkého a vysokého napětí v této lokalitě.
  🔵 Připravuje se zadávací řízení na zhotovitele chodníku v ulici Pražská okolo pivovaru a přes železniční přejezd.
  🔵 Dokončuje se rekonstrukce MŠ Větrník, finalizují se práce uvnitř budovy a připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci zahrady.
  🔵 Připravujeme uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu E Nemocnice Nymburk, který bude sloužit pro léčbu dlouhodobě nemocných pacientů.
  🔵 Dochází k převzetí stavby od zhotovitele – odvodnění pavilonů A, B a C v areálu Nemocnice Nymburk.
  🔵 Kruhové objezdy na Boleslavské třídě – Během měsíce dubna kraj plánuje zahájení další etapy. Stavba byla posunuta z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přeložek plynu. Zároveň s tímto projektem vypsalo město výběrové řízení na přeložení vodovodních a kanalizačních přípojek.
  🔵 Ve spolupráci s krajem plánujeme od 6. dubna opravu mostu přes Malé a Velké Valy na Boleslavské třídě (ten bude opravován společně s výstavbou kruhových objezdů).
  🔵 Připravuje se také projekt nového bazénu. Ještě před prázdninami chce město vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele kompletní projektové dokumentace. V současné době se zpracovává podklad pro toto výběrové řízení včetně vizualizace.
  🔵 Ve spolupráci s VaK Nymburk a TS připravujeme opravu vozovky v ulicích Za Žofínem a Sedláčkova. Dále technické služby v rámci souvislých oprav opraví chodníky v ul. Jičínská, a to v úseku od ulice Husova po ulici Komenského.
  🔵 Stavba lávky přes plavební komoru je dočasně přerušena z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Lávka bude financována od Státního fondu dopravní infrastruktury.
  🔵 Probíhá vyhodnocení zadávacího řízení na opravu části fasády a střechy u domu v Soudní ulici.
  🔵 Na terasách u BD Eliška probíhá stavebně, technický a geotechnický průzkum
  🔵 Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rozšíření kapacity velkého sálu a terasy v Obecním domě.
  🔵 Začalo se s opravami výtluků komunikací po Nymburce, které provádějí technické služby strojem INFRASET.
  🔵 Jsme před podpisem smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí.
  🔵 Na základě vašich požadavků dochází k rozšíření kapacity kolostavů o 40 míst u hlavního nádraží.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.04. 2020

 • S příchodem jara začíná výsadba zeleně
  Díky spolupráci města, technických služeb a odborného poradce bude naše město zelenější. Zahradníci technických služeb provádějí jarní výsadbu celkem 64 stromů v různých lokalitách města. V ulici U Cukrovaru už je vysazeno 28 stromů a další přibudou v ulici Hrnčířova, Poděbradská a Komenského. Vysázeno bude i 14 javorů podél Lidušky u separačního dvora, kde nahradí již pokácené topoly. Stromy přibudou i v městských parcích, a to čtyři v Parku Dr. Antonína Brzoráda, dva v Parku Wilhelma Hellwaga a jeden v Parku Na Hradišti.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho se 2 lidé již uzdravili!
  ✅ Finalizovali jsme a odeslali projekt nymburského DOG parku, podmínku postupu do věcné kontroly splnil doslova za pár minut! 💜 Za to vám patří velké poděkování a my pokračujeme v práci...
  ✅ Technicky a organizačně dokončujeme plán distribuce dezinfekce i pro občany města, brzy přineseme podrobnosti.
  ✅ Technické služby města Nymburk prosí občany, aby použité ochranné pomůcky striktně vhazovali POUZE do směsného odpadu, tedy do černé popelnice. Tímto opatřením se snižuje riziko případné nákazy pracovníků technických služeb. Děkujeme, že toto respektujete.
  ✅ Sledujte jízdní řády kvůli mimořádným opatřením v provozu veřejné drážní dopravy na území Středočeského kraje. Podrobnosti se dočtete také na webu města.
  ✅ Jazyková škola CZ Yes nabízí bezplatnou pomoc žákům, studentům základních a středních škol a jejich rodičům formou on-line konzultací výuky angličtiny a němčiny. Na e-mailové adrese cz.yes@seznam.cz si můžete domluvit zhruba 15minutové konzultace.
  ✅ O "ošetřovné" pro OSVČ bude možné žádat od 1.4.2020. Sledujte aktuality na webu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na webu města.
  ✅ Upozorňujeme na úplné uzavření cyklostezek na obou březích Labe mezi Nymburkem a Poděbrady 9. 4. 2020 z důvodu obnovy sítě vysokého a nízkého napětí.
  ✅ Zítra, přestože je první středa v měsíci, nebude provedena zkouška sirén.
  ✅ Projekt Nymburáci Nymburákům šijí roušky - dnes bylo vyexpedováno 350 roušek.
  ✅ Opět jsme dnes na radnici mohli poděkovat za věcné dary, které nabízejí nejen jednotlivci, ale i místní firmy, zítra poděkujeme dalším i obrazem.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.03. 2020

 • Osobní ochranné pomůcky nepatří do tříděného odpadu
  Technické služby města Nymburk prosí občany, aby do nádob na separovaný odpad nevhazovali použité roušky, rukavice, papírové kapesníky a další materiál, který tam nepatří. Použité osobní ochranné pomůcky doporučujeme ukládat pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) v plastovém pytli.
  Děkujeme, chraňte sebe i své okolí…

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.03. 2020

 • Události uplynulých dní
  V několika bodech přinášíme události uplynulých dní, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 18 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese, z toho 8 případů v našem městě
  ✅ Nymburk by měl v nejbližších dnech obdržet dodávku dalších 1000 litrů dezinfekce, objednané u firmy Čepro
  ✅ Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 11. dubna 2020 do 6 hodin. Pokrývku nosu a úst nebudou nově při vycházení muset mít děti do dvou let a řidiči, kteří jsou v motorovém vozidle sami.
  ✅ Na radnici dnes proběhl výdej druhé zásilky dezinfekce, kterou pro obce našeho ORP poskytl kraj.
  ✅ Sledujte jízdní řády, o omezení na vlakové trati Nymburk - Jičín se více dočtete na webu města.
  ✅ Česká pošta na Náměstí Přemyslovců upravuje hodiny pro veřejnost, více na webu města. Nově bude každý všední den od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
  ✅ Další z nymburských firem, společnost TUNGCUONG, s.r.o., věnovala městu patnáct beden jablek, vody a dezinfekci. Vše obratem putovalo na místa, kde je pomoci zapotřebí. Ke složkám IZS, do nemocnice nebo dobrovolníkům. Děkujeme!
  ✅ Společnost Country salon - FALDO dovezla k zahnání hladu čerstvé obložené bagety. S plným žaludkem jde práce lépe od ruky, především dobrovolníkům, kteří již třetím týdnem neúnavně pomáhají! Díky všem!
  ✅ Pizzerie Zimni Stadion Nymburk dnes rozvezla poslední várku pizzy. Pochutnali si na ní dobrovolníci šijící roušky v divadle a oběd putoval i do tří nymburských pošt. Těší nás, že jsme se nemýlili a pizza udělala radost i pracovníkům poštovních přepážek. Zároveň veliký dík Milan Petrik za tuhle akci.
  ✅ Projekt Nymburáci Nymburákům šijí roušky dopravil dalších 240 roušek novým majitelům, těší nás, že současně přicházejí nabídky pomoci a nezřídka se pro dobrovolníky objeví i sladká odměna. Pomáhá se ale nejen v Nymburce, 100 nymburských roušek o víkendu putovalo i do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.
  ✅ Farní charita Nymburk, Cefeus - skautské středisko Nymburk, Krahujci - skauti z Nymburka a 2 přístav vodních skautů Modrá Flotila Nymburk za podpory města v minulém týdnu... 20-ti seniorům pravidelně pomáhali s nákupy apod, 39 seniorů obdrželo ochranné pomůcky, 46 dobrovolníků je v pohotovosti a připraveno pomáhat. Díky!!!
  ✅ A pokud se vám zdá karanténa s vašimi dětmi dlouhá a dochází vám nápady, napište e-mail na ekoatelier@gmail.com s předmětem zprávy „ŽÁDÁM O NÁPADY“. Obratem vám dorazí ekonápady na jarní tvoření.
  ✅ Nymburáci, další týden před námi. Děkujeme, že dodržujete všechna nařízení.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 13 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.
  ✅ O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna 2020. Sledujte web města, kde budeme informace doplňovat a aktualizovat.
  ✅ Rada města bude na svém dalším zasedání jednat o tom, jak pomoci více než stovce živnostníků a firem, které podnikají v prostorách v majetku města.
  ✅ Více jak 40 litrů dezinfekce dnes od města převzali lékaři soukromých ordinací, díky pomoci Rota AZ AČR Středočeský kraj za distribuci
  ✅ V krátkém videu jsme se ohlédli za uplynulým týdnem. A děkovali a děkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají. Jste neuvěřitelní!
  ✅ 155 kusů pětilitrových balení dezinfekce AntiCOVID, určených pro obce našeho správního odboru dnes na radnici převezli z Benešova naši dobrovolní hasiči.
  ✅ Dnešní den sestřičkám na chirurgickém oddělení, sálovým sestřičkám a infekčnímu oddělení zpříjemnilo službu nymburské Sushi 4 you. Díky za to, jak se Nymburáci staráte!
  ✅ Našim městským policistům navařila paní Alenka Jeníková, která dovezla výtečný oběd. OD Cíl zase předala jako dar zásobu jednorázových rukavic.
  ✅ Dalších 265 roušek šitých obětavými dobrovolníky dnes našlo nové majitele a to díky dalším, kteří neváhají pomáhat.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.03. 2020

 • Události dnešního dne
  v bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 10 případů výskytu onemocnění COVID-19 v nymburském okrese.
  ✅ Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření vztahující se k maloobchodnímu prodeji. V obchodech se samoobslužným prodejem byste měli mít u vchodu k dispozici bezplatně jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek, například mikrotenové sáčky.
  ✅ Informace k doručování zásilek správními orgány po dobu trvání nouzového stavu naleznete na webu města, ve stanovisku Ministerstva vnitra.
  ✅ Společnost Dymofracht CZ s.r.o. poskytla městu pomoc, a to zakoupením 266 kusů kanystrů, do kterých tak můžeme čepovat dezinfekci. Děkujeme!
  ✅ Kynologická organizace Drahelice nabízí seniorům venčení jejich psích mazlíčků. Město Nymburk, jako podporovatel této organizace, děkuje za vstřícnost a nabídku pomoci! Více informací naleznete na našem webu.
  ✅ Pizzerie Zimni Stadion Nymburk dnes potěšila svými pizzami posádku Hasičského záchranného sboru. S plnými žaludky jde práce lépe od ruky, děkujeme!
  ✅ Probíhala komunikace s lékaři ohledně dodávky dezinfekce do jejich ordinací
  ✅ Díky projektu "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" našlo dalších 235 roušek své majitele.
  ✅ Napilno měli i dobrovolníci z Rota AZ AČR Středočeský kraj a Pomáhám Pomáháš Pomáháme. Rozváží roušky, doplňují zásobníky s dezinfekcí po městě a dnes doručili dezinfekci i do 35 obcí našeho ORP. Tuto dezinfekci poskytl kraj, každá obec obdržela pětilitrový kanystr.
  ✅ Vedení radnice dennodenně přemýšlí, radí se, diskutuje, zvažuje a hlavně realizuje vše, čím by bylo možné dále v této koronavirové situaci pomáhat. A to nejen našim občanům, ale všem, kteří se na provozu města a provozu veřejných služeb podílejí. Kromě toho, naše práce pro město se touto krizí nijak nezastavila. Naopak. Dnes proběhla schůzka ohledně plánované výstavby bazénu nebo umístění a financování plánovaného dog parku. Pracujeme dál!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města

  ✅ Dle dnešní tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví se omezuje pohyb osob ve veřejném prostoru na dobu nezbytně nutnou a v počtu maximálně 2 osob, vyjma členů domácnosti, při výkonu povolání, při podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Současně se doporučuje udržovat odstup od ostatních osob minimálně 2 metry.
  ✅ Formulář a příslušné pokyny pro čerpání finančního příspěvku na ošetřovné pro OSVČ budou zveřejněny na stránkách Města Nymburka v nejbližších dnech.
  ✅ Nespoléhali jsme se na druhé a tak máme díky včasné objednávce zakoupeno 1000 litrů dezinfekce AntiCOVID od společnosti ČEPRO a.s.
  ✅ Dnes byly na pěti exponovaných místech (polikliniky, vstup do nemocnice, náměstí) rozmístěny zásobníky a je zde tedy možnost dezinfekce rukou. Využijte této možnosti.
  ✅ Zápisy do 1. tříd budou probíhat co nejvíce "bezkontaktně". Potřebné dokumenty k vyplnění a podrobné informace naleznete na webech nymburských škol.
  ✅ Pro vaši lepší orientaci, obchody s prodejní plochou nad 500 metrů čtverečních v Nymburce jsou tyto: Albert, Kaufland, Lidl, Penny a prodejny Jednoty v ulici Maršála Koněva. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Buďte k sobě ohleduplní.
  ✅ Na krizovou infolinku města se obrátilo do dnešního dne 60 občanů. Dotazům dominuje otázka ohledně zajištění ochranných pomůcek.
  ✅ Pro zefektivnění a lepší distribuci šitých roušek vznikla na facebooku skupina "Nymburáci Nymburákům šijí roušky" -
  https://bit.ly/NymburaciNymburakum, zítra bude spuštěn i web.
  Sháníte roušku? Máte materiál a chcete pomoci? Navštivte tuto stránku a připojte se. Dnes již díky všem švadlenkám a týmu dobrovolníků 300 roušek našlo své nové majitele.
  ✅ Zpívali jste dnes v 12.30 hod Není nutno, není nutno? My ano! Otevřeli jsme radniční okna a touto písničkou poděkovali všem, kteří v těchto dnech pomáhají. Hlavně nesmí býti smutno, stačí, když bude zase veselo 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.03. 2020

 • Nymburská vietnamská komunita poskytla pomoc městu
  Nesmírně si vážíme pomoci, kterou neváhala poskytnout našemu městu nymburská vietnamská komunita. Společnými silami v rekordním čase ušili celkem 500 roušek, které včera osobně na radnici převzal pan starosta. 60 kusů roušek bylo obratem doručeno na služebnu Záchranné hasičské stanice Nymburk, 100 kusů sami rozdali v ulicích mezi naše spoluobčany a zbytek je nyní tříděn a bude doručen dále na potřebná místa. Kromě toho naši vietnamští spoluobčané darovali městu i hygienické potřeby a balené vody. Děkujeme za pomoc, Nymburáci. Společně to zvládneme. 💛

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech opět přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 7 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.
  ✅ Dnes opět zasedal krizový štáb ORP Nymburk. Hlavním bodem programu bylo zajištění dostatku ochranných pomůcek a kooperace všech složek IZS. Podrobnosti z jednání máte možnost prohlédnout ze zápisu na webu města.
  ✅ Ministr školství na včerejší tiskové konferenci poskytl aktuální informace pro žáky základních a středních škol. Nejvíce diskutované téma jsou maturity, přijímací zkoušky na střední školy a zápisy do prvních tříd. Více na webu města. Prosíme, sledujte i webové stránky jednotlivých škol.
  ✅ Vyhověli jsme žádosti duchovních města Nymburk ke společné modlitbě, k níž křesťany vyzval i sám papež František. Modlitba Otče náš zazní z městského rozhlasu zítra, 25.3.2020, přesně v pravé poledne.
  ✅ Následovat bude v 12.30 hod výzva Českého rozhlasu a České televize, ke společnému zazpívání písně Není nutno, není nutno. I Nymburk se připojí ke společnému poděkování všem, kteří v aktuální pandemické situaci pomáhají.
  ✅ I dnešek není výjimkou, kdy budeme děkovat mnohým z vás, kteří nabídli pomoc. Nymburské vietnamské komunitě, která dodala kromě hmotné pomoci i 500 kusů roušek. Dále Centru pro všechny, Adys Vondráčkové, klukům z Únikové hry - Flyn's Adventure nebo společnosti Velcar. Díky vám jsme se tak mohli postarat o naše seniory v pečovatelském domě Panorama.
  ✅ Den po dni se čím dál více nemůžeme zbavit dojmu, že heslo Nymburáci Nymburákům není pouze heslem, ale skutečností, která naše město vzájemně čím dál více propojuje. Díky, že táhneme za jeden provaz.
  💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města

  ✅ Veškerá přijatá opatření, která vláda ČR vydala v souvislosti s šířením koronaviru, se prodlužují do 1. dubna 2020.
  ✅ Senioři budou nově ve velkých obchodech (nad 500 metrů čtverečních) nakupovat od 08:00 do 10:00 hod. V menších obchodech žádná nákupní doba pro seniory neplatí.
  ✅ Zítra opět zasedne krizový štáb ORP Nymburk, kde se bude mimo jiné řešit distribuce ochranných pomůcek.
  ✅ Seznam ordinací lékařů, kteří reagovali na naši výzvu již naleznete na webu města. https://bit.ly/NBKordinace Informace jsou aktuální k datu 23.3.2020. Vzhledem k rychle se měnící situaci doporučujeme si před návštěvou lékaře údaje ověřit.
  ✅ Děkujeme Magna Nymburk za cenný dar v podobě tolik potřebné dezinfekce!
  ✅ S potěšením sledujeme, jak radniční srdce plní svou úlohu. Nové roušky přibývají a zároveň mizí pod rukama pro ty, kteří je potřebují. Raději opět upozorňujeme na fakt, že je nutno každou takto darovanou roušku před použitím samozřejmě vyvařit.
  ✅ Finalizujeme projekt, který by měl zajistit nejen distribuci roušek těm, kteří je stále shání. Spuštění plánujeme na zítřejší den.
  ✅ Zítra Vám přineseme podrobnější informace ohledně dnešní druhé milé návštěvy zástupců vietnamské komunity. Čeká nás také několik dalších poděkování. 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.03. 2020

 • Události uplynulého víkendu
  V několika bodech přinášíme hlavní události uplynulého víkendu. Podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Dle informací Krajské hygienické stanice je v tuto chvíli potvrzeno 6 případů výskytu onemocnění COVID-19 v Nymburském okrese.
  ✅ Hlídky Městské policie dohlíží v ulicích města na dodržování vládních nařízení. Stále se najdou tací, kteří tato opatření porušují. V případě, že se jedná o opakovaný přestupek, je dotyčný pokutován, a nebo celá záležitost předána ke správnímu řízení. Dodržujte pravidla, je to v zájmu nejen vás samotných, ale nás všech.
  ✅ Česká pošta nově nabízí doručení důchodů všem seniorům až domů. Využijte této možnosti a nevystavujte se zbytečnému riziku ve veřejném prostoru. Více info na webu města.
  ✅ Úřad navštěvujte skutečně v pouze naprosto nezbytných případech. Písemně, e-mailem nebo telefonicky jsme vám plně k dispozici.
  ✅ Nesmírně si vážíme pomoci, kterou městu Nymburk nabídlo Long Bistro. Během krátké chvíle majitelé proměnili restaurační zařízení v šicí dílnu a pro Nymburáky tvoří roušky. Společně to zvládneme!
  ✅ Stejně tak Pizzerie Zimní stadion Nymburk neváhala a přišla s nabídkou, že celý týden bude péct zdarma pizzy pro ty, kteří podporu potřebují. V sobotu putovala první várka do nymburské nemocnice a dnes ke státní, drážní a městské policii, záchranné službě a do Long Bistra. Veškeré pomoci si velmi vážíme, jsme v tom spolu.
  ✅ Kovové srdce před radnicí plní svou funkci. Během víkendu mnoho z vás zavěsilo vámi ušité roušky pro ty, kteří nemají možnost si je doma sami vyrobit. Nymburáci Nymburákům, s radostí děkujeme, že si pomáháte. 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události včerejšího dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Velmi si vážíme pomoci společnosti Donauchem s.r.o., která věnovala radnici nemalé množství dezinfekčního roztoku na ruce. Obratem jsme zajistili distribuci do potřebných míst a nabízíme ho i těm, kteří v těchto dnech pomáhají druhým.
  ✅ Symbol svobody, který jsme nechali loni v listopadu ukovat, byl umístěn do podloubí radnice. Teď tedy bude železné srdce místem pro všechny, kteří chtějí darovat šité roušky ostatním. 💛
  ✅ Strážníci městské policie kontrolují dodržování vyhlášených vládních opatření. Ulehčete jim svou práci tím, že do veřejného prostoru budete vstupovat pouze v nejnutnějších případech a se zakrytými dýchacími cestami. Poučte o tom i své děti, i na ně se nařízení vztahují.
  ✅ Kvůli ochraně zdraví pracovníků, kteří nakládají s odpady, žádáme všechny občany s nákazou COVID-19 nebo ty, kteří jsou v karanténě, aby důsledně veškeré odpady ukládali do plastových pytlů a vhazovali do směsného komunálního odpadu.
  ✅ Úřad práce Nymburk omezuje úřední hodiny a prosí veřejnost, aby se na ně obracela primárně telefonicky. Jednotlivé požadavky jsou zaměstnanci připraveni řešit individuálně. Podrobnosti se dočtete na webu města.
  ✅ Hotel a restaurace Grand nabídla pomoc seniorům v podobě zlevněné ceny obědu za 70,-Kč. Tímto děkujeme, že myslíte na naše nejstarší spoluobčany.
  ✅ Do Nymburka míří dodávka většího množství desinfekčního prostředku, brzy přineseme podrobnosti
  ✅ Dnešním dnem začíná jaro a z radnice vás všechny v krátkém videu zdraví starosta Tomáš Mach.
  Přejeme klidný nadcházející víkend a děkujeme, že si vzájemně pomáháte! 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.03. 2020

 • I v době přílivu tíživých zpráv je třeba radovat se z maličkostí. Nymburk nám rozkvétá…
  Radnice ve spolupráci se zahradníky technických služeb, nechala na podzim vysázet v různě po městě cibuloviny. Jaro se probouzí a zelené pásy nově hýří barvami. V ulicích Kolínská, Velké Valy a Nádražní bylo zasázeno na sedm druhů cibulovin (například: krokusy, narcisy, tulipány, modřence a jiné...). Protože je po městě pohyb omezen, přinášíme alespoň pár fotografií...

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.03. 2020

 • Události dnešního dne
  Shrnutí dnešního dne v několika bodech, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ AKTUÁLNĚ ⚠️ Vláda změnila čas, kdy jsou obchody vyhrazeny pro nákupy seniorů nad 65 let a držitele průkazů ZTP. Nově by měli nakupovat ráno mezi 7. až 9. hodinou.
  ✅ Radnice dnes ráno na žádost OAD Kolín s.r.o. poskytla 250 kusů jednorázových roušek pro řidiče autobusů.
  ✅ Město distribuovalo informace o dobrovolnické činnosti nově také do lékáren a prodejen potravin.
  ✅ Děkujeme Nemocnice Nymburk sro, která díky akci "Šití roušek pro nemocnici" obdarovala i policisty z obvodního oddělení v Nymburce a zaměstnance Technických služeb.
  ✅ Vedení města stále usilovně pracuje na dodávce dalších ochranných pomůcek a dezinfekce.
  ✅ Další pomoc seniorům nabízí organizace Seniorem s radostí. Nabízí i psychologickou pomoc a nebo možnost si jen popovídat po telefonu pro ty, kteří jsou v této situaci osamoceni (773 944 450).
  ✅ Česká pošta upravuje otevírací dobu na svých pobočkách v ulici Mládežnická a na Náměstí Přemyslovců. Podrobnosti naleznete na webu města.
  ✅ Nymburská kavárna Charlie's Coffee&Garden poskytla pracovníkům IZS kávu zdarma. Děkujeme za dobití energie pro ty, kteří chrání naše zdraví.
  ✅ „Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy“ však už o tom víte z našeho dnešního příspěvku ;-)
  ✅ Děkujeme naší zaměstnankyni paní Hubené, která je popravdě úplně ZLATÁ!!! Pustila se do šití roušek pro své kolegy na radnici a dnes dodala první várku.
  Nymburáci, děkujeme, že pomáháte! 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.03. 2020

 • Události dnešního dne
  Opět přinášíme v bodech události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Nové opatření Vlády ČR nařizuje s platností od 19.3.2020 od 0:00 hod zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest. K zakrytí nosu a úst můžete využít roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny.
  ✅ Dalším opatřením je nákup v maloobchodních prodejnách potravin pouze pro osoby starší 65 let, a to v čase od 10:00 hod do 12:00 hod. Opět s platností od 0:00 hod od 19.3.2020.
  ✅ Do svých mobilních zařízení si můžete stáhnout aplikaci informující o aktuální situaci kolem koronaviru.
  ✅ Po dnešním zasedání rady města byla schválena mimořádná přímá dotace Farní charitě Nymburk. Zároveň pro ulehčení práce dobrovolníků radnice poskytla automobil s řidičem.
  ✅ Děkujeme společnosti Changhong Europe Electric s.r.o., od které dnes město obdrželo 2000 kusů jednorázových roušek. Všechny putují do předních linií.
  ✅ Nemocnice Nymburk s.r.o. zřídila vlastní fungující ústřední krizový štáb. Podniká veškeré kroky k ochraně svých zaměstnanců, pacientů a zároveň šetrně zachází s ochrannými pomůckami, kterých se nedostává takové množství, aby bylo možné je používat preventivně. Děkujeme za tato opatření.
  ✅ Česká pošta omezuje svou nabídku služeb, podrobnosti naleznete na webu města.
  ✅ Každému, kdo pomáhá s domácí výrobou roušek a chce tímto způsobem pomoci potřebným, Česká pošta nabízí přepravu zásilek roušek zdarma.
  ✅ Pozor, do 19.5.2020 je upraven provoz v ulici Nerudova na žádost nemocnice, kvůli mimořádné situace kolem onemocnění COVID-19.
  ✅ Vážíme si pomoci stravovacího zařízení Dělnický dům, které pro příslušníky Integrovaného záchranného systému nabízí obědy zdarma. Stejně tak díky podniku Pizza za 120 dnes mohli příslušníci poobědvat 30 kusů šunkových pizz zdarma!
  Nymburáci, děkujeme, že pomáháte! 💛
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.03. 2020

 • Události dnešního dne
  V několika bodech přinášíme události dnešního dne, podrobnosti naleznete na webu města
  ✅ Občanům nejen nad 70 let nabízí město a Farní charita Nymburk pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. V případě potřeby volejte: ‪735 708 884‬ nebo ‪732 186 883‬. Případně se obraťte na Odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk. Město poskytne Farní charitě k dispozici i automobil s řidičem.
  ✅ POZOR – Nemocnice Nymburk změnila čísla krizových linek – 739 579 535‬ a ‪739 568 524‬, ty jsou v provozu každý pracovní den od 8.00 do 15.30 hodin‬.
  ✅ Probíhá dokončování kontaktního místa u vchodu do nemocnice, kde bude probíhat filtrování příchozích pacientů. Cílem je minimalizování rizika nákazy.
  ✅ Bezpečnostní rada je ve spojení a projednává případná další opatření a návrhy, jak dále nejlépe chránit naše občany.
  ✅ Město pracuje na přípravě podkladů pro zahájení informační kampaně v ulicích Nymburka.
  ✅ Město pracuje na vytvoření přehledného seznamu, kde občané naleznou informace, které ordinace soukromých lékařů jsou otevřené a v jakých ordinačních hodinách.
  ✅ Nemocnice omezuje provoz dětské pohotovosti. V akutních případech konzultujte možnost ošetření na naší lince 325 505 261 (266).
  ✅ Nemocnice omezuje provoz odběrové ambulance na poliklinice (Okružní ul.).
  ✅ Česká správa sociálního zabezpečení mění úřední hodiny – Po: 8.00 – 11.00 a St: 8.00 – 11.00 hodin.
  ✅ Česká pošta upravuje hodiny pro veřejnost na pobočce na Náměstí Přemyslovců 127.
  ✅ Krajský úřad zřídil informační telefonní linku 800 710 710, která je určena pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče a distribuci osobních ochranných prostředků.
  ✅ Přinášíme i shrnutí všech opatření ve veřejné dopravě.
  ✅ Vedení města děkuje všem, kteří se zapojili a zapojují do Šití roušek pro nymburskou nemocnici. Velké poděkování patří i všem ostatním, kteří nabízejí svou pomoc v této nelehké situaci.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)