Krátce z města

23.01. 2020

 • Starosta ocenil úspěšné studenty
  V Obecním domě se uskutečnilo slavnostní vyhlášení úspěšných žáků a studentů. Oceněni byli ti, kteří dobře reprezentovali Středočeský kraj a město Nymburk na soutěžích a přehlídkách. Pamětní listy a drobné dary předal osobně starosta Nymburka Tomáš Mach. Dopoledne přišli na řadu žáci, kteří bodovali ve vědomostních soutěžích, tedy tradičních školních olympiádách, např. matematické, biologické, chemické, a dále v jazykových soutěžích. Nezapomnělo se ani na umělecké soutěže žáků základních uměleckých škol, které pro rok 2019 vyhlásilo MŠMT ČR. Odpoledne pak zazářili ti nejlepší ve sportovních soutěžích základních a středních škol a také v soutěžích odborných dovedností. Těch, kteří se v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR umístili na nejlepších místech, bylo celkem čtyři sta.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

22.01. 2020

 • Jen si tak pohovět při čekání na naše ratolesti…
  Nové lavičky zpříjemní čekání na děti před Základní školou Tyršova a Základní uměleckou školou B. M. Černohorského. Na chvíli si sednout a odpočinout mohou nejen dospělí, ale i děti při čekání na vyučování či své kamarády. S nápadem přišli studenti Tyršovky během simulovaného studentského jednání zastupitelů loni v Obecním domě. Před budovu školy je nedávno instalovaly Technické služby města. Dvě lavičky přibyly i na Palackého třídě u Základní umělecké školy. Stalo se tak na žádost vedení města, díky spolupráci s komisí pro dopravu. Lavičky na obou místech chyběly a je moc fajn, že v této chvíli už slouží.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.01. 2020

 • Oslavme společně 75. výročí konce války
  Ano, přesně tak… letos uplyne 75 let od chvíle, kdy skončila druhá světová válka. Naše město bylo z prvních, které povstalo proti okupantům. Nymburk proto chystá řadu akcí a také výstavu, která připomene výročí včetně povstání občanů Nymburka dne 2. května 1945. Přivítáme fotografie, filmy, pohlednice, předměty, knihy, tiskoviny a další nejrůznější předměty z této doby, jakož i případná svědectví a dokumenty. Budeme velmi vděční za zapůjčení těchto vzácných materiálů a v pořádku je vrátíme všem, kteří nám je laskavě zapůjčí. Děkujeme Vám.

  Obracejte se prosím na vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Markétu Tomčíkovou, email: marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, 325501306

  Foto: Archiv PM – Vlastivědné muzeum Nymburk

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.01. 2020

 • Nymburk zahájil plesovou sezonu reprezentačním plesem města
  Podívejte se na fotografie...

  Zdroj: Město Nymburk

16.01. 2020

 • Město chystá Oblíbené kulturní akce
  Na jednání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro vás právě teď chystáme oblíbené akce! V dubnu se můžete těšit na Brány památek dokořán, v sobotu 19. září pak na Dny evropského dědictví. Jednání se koná v bývalé budově federálního shromáždění v kanceláři, kde úřadoval Alexander Dubček. Nyní zde sídlí Národní muzeum.

  Zdroj: Město Nymburk

15.01. 2020

 • Nymburk zná nejúspěšnější sportovce minulého roku
  V pondělí 13. ledna byli v Obecním domě oceněni nejlepší sportovci roku 2019. Vyhlášení se za město Nymburk zúčastnili starosta Tomáš Mach a místostarostka Stanislava Tichá. Starosta předal ceny v kategorii Kolektiv mládeže, v níž zvítězily Justýna Sekerešová a Adéla Kapalová z Pole studia Nymburk. Stanislava Tichá pak předala poháry mladým jednotlivcům.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.01. 2020

 • Vánoční strom je pryč
  Podívejte se, jak se uklízela adventní výzdoba na náměstí. Zmizel nejen vánoční strom, Ježíškova nebeská kancelář a stánek s občerstvením, ale nově i andílci od morového sloupu. Líbil se vám advent 2019? Máte nějaké nápady pro ten další? Napište nám.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.01. 2020

 • Vstupní dveře do kaple prošly renovací
  Město pokračuje v rekonstrukci kaple sv. Jana Nepomuckého a nyní restaurátoři Petr Lavický a Vladimír Marat dokončili renovaci hlavních dvoukřídlých dveří. Odborníci odstranili zcela nevhodné zásahy z dvacátého století a nevratně poškozené části nahradili novými s použitím původních technologií. Restaurátorské práce stály 166 066 korun, k financování opravy bylo použito i 17 302 korun ze sbírky Společně a s klidem pro kapli sv. Jana Nepomuckého. Dveře budou kapli zdobit až po dokončení opravy vnitřních omítek, zatím budou bezpečně uloženy v depozitáři. Pak se na své místo vrátí i již zrestaurované boční intarzované dveře.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.01. 2020

 • Město podalo žádost o finanční podporu na Lávku přes Labe
  Finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), by měl pokrýt až 100 procent uznatelných nákladů na výstavbu lávky. Radnice má pravomocné stavební povolení a připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde všechno dle plánu, mohlo by se začít stavět už začátkem tohoto léta a předpokládaná doba výstavby bude zhruba jeden rok. Lávku budou moci nově využívat společně pěší i cyklisté.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.01. 2020

 • Město od března zavádí systém sběru tříděného odpadu od domů
  Jedná se o pilotní projekt města a technických služeb ve formě svozu tříděného odpadu přímo od domu. Občané v anketě vybírali čtvrť, kde chtějí tento systém zavést. Hlasovalo jich celkem 249 a nejvíce hlasů získala Habeš a Jankovice – rodinné domy. Technické služby mají prozatím k dispozici 150 popelnic na plast a 150 na papír a lokalita Jankovice – rodinné domy přesně vychází na daný počet popelnic. Ovšem ani občané Habeše nemusí být zklamaní, technické služby už nyní připravují žádost o dotaci na další popelnice. Veškeré další informace o tomto systému zveřejníme v nejbližší době.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.01. 2020

 • Město zahájí výstavbu nové lávky přes plavební komoru
  Dnes bylo předáno staveniště pro novou bezbariérovou lávku. Ta vyhoví nejen chodcům a cyklistům, ale i maminkám s kočárky a vozíčkářům. Konstrukce z oceli bude dlouhá 135 metrů a široká 3 metry. Napojena bude přímo na přiléhající cyklostezku a aby chodci nemuseli nájezd obcházet, počítá se se schodištěm přímo k hotelu Ostrov. Ještě v lednu dojde k přípravě celého území a staveniště, zaměření a řešení inženýrských sítí. Následující měsíc dojde k tvorbě základů a mikropilotů. Pokud dovolí klimatické podmínky mohla by být lávka zprovozněna už na konci léta. Město čerpá na stavbu lávky finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v maximální možné výši (tyto finance nijak nesouvisí ani neovlivní příspěvek na velkou lávku přes Labe). Celková vysoutěžená cena lávky přes zdymadlo činí 31 milionů korun s DPH.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.01. 2020

 • Končí každoroční chození pro známky na popelnice
  S rokem 2020 přichází nová služba pro občany ve formě zavedení nových evidenčních známek s trvalou platností, pro nádoby na komunální odpad a bio odpad. Největší výhodou je, že občané už nebudou muset každý rok chodit na městský úřad pro známku. Známka má nejen novou podobu, ale i své pořadové číslo, které zajistí evidenci počtu nádob v domácnosti a minimalizuje podvodné jednání. Občané si nové známky mohou vyzvednout nejdéle do konce února 2020. Způsob placení za odpady a termín splatnosti zůstává nezměněn.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.01. 2020

 • Město zavede veřejnou WiFi síť
  Veřejnosti přístupný internet bude zřízen v podobě dvou wifi bodů, které budou v budově C městského úřadu a tzv. hot spot v okolí Turistického informačního centra. Nejen turisté, ale především Nymburáci si takto najdou vhodný spoj na autobus nebo třeba informace o kulturních akcích. Město původně získalo poukázku na 15 tisíc eur na vybudování veřejné WiFi sítě. Z důvodu požadavků nejen na technické provedení samotných přístupových bodů, ale i následné velké náklady na měsíční provoz město tuto poukázku nevyužije. Po zpracování posudku a prozkoumání těchto podmínek vybuduje Nymburk přístupové body vlastními prostředky, levněji a s minimálními náklady na následný provoz.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.01. 2020

 • Technické služby likvidují vánoční stromky
  Prosíme občany, aby odkládali své vánoční stromky do přistavených přívěsů na starém sídlišti (ulice Jurije Gagarina) a v Jankovicích (ulice Za Dráhou), na sběrný dvůr nebo na nejbližší sběrné místo. Stromeček lze umístit vedle nádoby na biodpad, každé úterý, kdy probíhá jeho svoz. Děkujeme.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.01. 2020

 • Starosta přivítal první miminko roku 2020
  Tím se stala Eliška Stejskalová, která přišla na svět 1. ledna ve 14.03 v nymburské porodnici.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.01. 2020

 • Nymburské hradby osvítil novoroční ohňostroj
  Nově byl tentokrát doprovázen hudbou a odpalován z nové lokality, a to z ulice Na Rejdišti. Nová lokalita byla zvolena i s ohledem na ochranu ptactva v lokalitě Ostrov. Pěkný výhled se všem návštěvníkům naskytl z Parku Pod Hradbami nebo z nymburské Špičky. Jak se vám líbila nová podoba ohňostroje?

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.12. 2019

 • Strážníci připravili pětapadesát hrnečků se sladkostmi dětem do Motola
  Pětapadesát hrnečků se sladkostmi poveze MP dětem na onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Do sbírky na jejich pořízení přispěli nejen zaměstnanci městské policie, ale i například učitelský sbor MŠ Adélka, ti, kteří si přišli zacvičit na akci Cvičení s Terkou nebo se zúčastnili akce Cvičení pro radost s Pavlínou a Lídou.
  „Všem za tuto pomoc děkujeme a vy, kteří chcete pomáhat s námi, máte možnost tak učinit přes Nadační fond Šance onkoláčkům (www.nfsanceonkolackum.cz). Krásné Vánoce“, poděkoval Martin Rajl, vrchní strážník MP Nymburk.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.12. 2019

 • Vánoční poselství starosty města
  Tomáš Mach

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.12. 2019

 • Město Nymburk přeje všem občanům krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2020
  🎄🎁⭐️🎀❄️🎉 Za PF děkujeme nymburskému malíři Janu Vorlíčkovi.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.12. 2019

 • Ježíšek naděloval v CATKY Poděbrady
  Všechny dárečky, které se během adventu nashromáždily pod vánočním stromem na radnici, jsme pečlivě roztřídili. Ty kočičí odvezli do Poděbrad paní Daně, která se obětavě stará o opuštěné kočky. Děkujeme všem dárcům, kteří si na zvířátka v nouzi vzpomněli, koťatům, kočkám i kocourům dárky udělaly opravdu velkou radost. 👏👏 Nadílka pro pejsky poputuje do záchytných kotců, o které se stará Městská policie Nymburk. Ještě jednou velké díky a krásné svátky všem!

  Zdroj: Město Nymburk