Krátce z města

26.03. 2021

 • Krokusy už zvěstují jaro!
  Dneska je parádní den. A všimli jste si, že se probudily krokusy, které jsme pro vaše potěšení zasázeli předloni na podzim do trávy? Užijte si té krásy!!! Prožíváme nepříjemné časy, a tak je každá malá radost vítaná. Ne nadarmo se říká, že příroda je nejlepší lék!

  Zdroj: Město Nymburk

25.03. 2021

 • Chystá se oprava chodníku u spořitelny.
  Město zadalo výběrové řízení na provedení opravy dlažby chodníku před objektem České spořitelny č.p. 14/1. Jedná se o část přiléhající k ulici Kolínská. Osloveny byly tři firmy, z nichž zvítězila BELLE Bohemia s.r.o z Prahy s cenou 199.625 korun bez DPH. V nejbližší době město uzavře smlouvu o dílo. Práce zahrnují rozebrání stávající dlažby chodníku v rozsahu 157 m2, opravu a doplnění podkladních vrstev a samozřejmě zpětnou montáž dlažby. Chodník má být jako nový do poloviny května.

  Zdroj: Město Nymburk

24.03. 2021

 • Na náměstí dokončujeme úpravu ochranných mříží.
  Máme krásnější náměstí, dokončujeme osazení ochranných mříží a brzy budeme sázet. Líbí se vám upravené náměstí? Bude ještě hezčí. V těchto dnech pracovníci technických služeb upevňují ochranné mříže kolem stromů. A hned, jak počasí dovolí, doplníme rabátka kolem stromků zeminou a budeme sázet kombinaci trav a květin! Oprava plynového potrubí si vyžádala neplánované úpravy, ale výsledek se povedl. Vedení města totiž domluvilo předláždění povrchu nejen v místě výkopu, ale po celé šíři chodníku. Současně byla vyřešena dožívající zeleň. Staré stromy nahradil vhodnější beztrnný kultivar akátu Společně s technickými službami proběhla jejich výsadba a osazení nových ozdobných mříží na rabátka.

  Zdroj: Město Nymburk

23.03. 2021

 • V březnu začíná I. etapa revitalizace zeleně, bude se kácet a hned sázet
  V březnu začíná I. etapa akce revitalizace městské zeleně. Věnuje se rekonstrukci vytížené části topolových alejí podél cyklostezky v úseku za hasičárnou, zimním stadionem a rodinnými domy za viaduktem. Projekt této části zpracoval zahradní architekt a dendrolog Ing. Josef Souček. Ke kácení je určeno přes osm desítek topolů ve špatném stavu. Vysazeny budou topoly černé, duby letní a lípy velkolisté. Prosíme občany, aby rozhodnutí odborníků respektovali a nebyli ani naštvaní, ani smutní. Topoly jsou u konce své životnosti, vykazují špatný zdravotní stav a představují bezpečnostní riziko. Každý z nich bude nahrazen mladým stromkem, půjde o dlouholeté odolné druhy, vhodné do daného prostředí, například duby. Padesát nejsilnějších exemplářů topolů projde arboristickým ošetřením a má perspektivu dalších let až desetiletí. Poskytnou dostatek životního prostoru pro drobné druhy živočichů, kteří v lokalitě žijí. Více v Projektech města a tiskové zprávě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

22.03. 2021

 • Velikonoce trochu jinak
  Jsme v této podivné době plni obav a napětí. Zkusme to na chvíli jinak. Pojďme si připomenout krásné velikonoční svátky, které brzy vyvrcholí. Letos žádná pomlázka a koledy u dveří. A tak jsme na radnici přemýšleli, co pěkného připravit a čím vám udělat radost. Kromě inspirativního průvodce velikonočními svátky, který najdete na bannerech mezi vlajkovými stožáry, napadlo nás vyzdobit náměstí barevně a vesele. Potěšit kolemjdoucí, připomenout, že jaro je za dveřmi a s ním i naděje.

  Za realizaci děkujeme našemu Nymburské kulturní centrum.

  Zdroj: Město Nymburk

19.03. 2021

 • Nemocnice potřebuje dýchací přístroje, okolní obce pomáhají
  Situace v nemocnici je náročná. Přibývá lidí, kteří při boji s nemocí covid-19 potřebují podporu dýchání. Přístrojů je ale málo. V úterý 16. března proto Nemocnice Nymburk vyhlásila veřejnou sbírku, díky které by mohla přístroje zakoupit. Do sbírky přispívají nejen fyzické osoby, ale přidaly se i obce. Peníze na účtu rychle přibývají. Děkujeme!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

19.03. 2021

 • Protiepidemická opatření včetně uzavření okresů vláda prodloužila do 28. března
  Od 22. března je ale možná rekreace na území celého okresu. Sportující mohou být venku bez roušky, podmínkou jsou rozestupy 2 metry✅. Opustit okres mohou i rodiče mířící za nezletilým dítětem. K úpravě dochází od 20. března u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Nově budou z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

  Zdroj: Město Nymburk

18.03. 2021

 • Opět proběhne distribuce respirátorů a roušek
  Město Nymburk obdrželo respirátory a roušky od Potravinové banky. Respirátory a roušky jsou určeny jen pro seniory od 65 let s trvalým bydlištěm v Nymburce, kteří jsou v nouzi nebo ohrožení, nebo nejsou schopni zajistit si ochranné prostředky jiným způsobem.
  Respirátory a roušky si zájemci splňující výše popsané podmínky mohou vyzvednout po předložení občanského průkazu ve vchodu Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk, budova B, ulice u Staré sladovny 165, a to pouze v předem stanovených termínech. Množství na osobu je 5 respirátorů a 5 roušek.

  V měsíci březnu 2021 jsou termíny následující:
  Pátek 19. 3. 2021 9 – 11 hodin
  Pátek 26. 3. 2021, 9 – 11 hodin

  V měsíci dubnu 2021 jsou termíny následující:
  Úterý 6. 4. 2021, 13 – 15 hodin

  Upozorňujeme, že v jiných termínech nelze ochranné prostředky vyzvednout️. Prosíme občany, aby při vyzvedávání roušek a respirátorů dodržovali rozestupy a měli zakrytá ústa a nos respirátorem či nanorouškou.

  Zdroj: Město Nymburk

17.03. 2021

 • Vítaná pomoc v nemocnici
  Do Nemocnice Nymburk sro přijelo dalších pět příslušníků Armády České republiky, aby pomohli zdravotníkům v nelehkém boji s koronavirem. Přívítala je jednatelka Nela Gvoždiaková, vojáci při krátkém setkání sdíleli své zkušenosti z nasazení na covidových odděleních jiných nemocnic.
  Jak přiznali, situace je velmi náročná jak fyzicky, tak psychicky, a vyjádřili upřímný obdiv zdravotníkům. Děkujeme Armádě České republiky a jejím vojákům, že pomáhají.

  Zdroj: Město Nymburk

17.03. 2021

 • Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa!
  Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa! Seriál o knížkách a čtení, který pro vás připravuje Místní akční plán vzdělávání na Nymbursku (MAP), pokračuje setkáním s Ivanou Šmejdovou, koordinátorkou projektu. Její články a postřehy znáte dobře i z Nymburského zpravodaje.

  Zdroj: Město Nymburk

15.03. 2021

 • Chystá se stavba mostu v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška
  Město zveřejnilo veřejnou zakázku na zhotovitele mostu přes Lidušku. Předmětem je novostavba rámového železobetonového mostu v místě stávajícího zatrubnění potoka Liduška na rohu ulic Karla Čapka a Brigádnická (viz mapka). Zatrubnění betonovou trubkou bylo provizorní řešení pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště. Nejde o most, pouze o zásyp trubky, který dnes nevyhovuje z mnoha důvodů. V rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku. Předpokládaná hodnota díla je 5.334.741,- Kč bez DPH. Nabídku je možné podat do konce března.

  Zdroj: Město Nymburk

15.03. 2021

 • Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa!
  V rámci Místního akčního plánu vzdělávání na Nymbursku budeme opět číst! Sdílíme další medailonek nymburských osobností, které vám přiblíží svůj vztah ke čtení a knížkám. Seriál Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa! přináší rozhovor s Jiřím Kuhnem, ředitelem nymburského gymnázia.

  Zdroj: Město Nymburk

12.03. 2021

 • Byla vyhlášena veřejná zakázka na III. etapu projektu „Odpočinková a výuková zahrada Zahrada skřítka Větrníka“ pro mateřskou školku Větrník
  Zakázka se týká vodních prvků a sadových úprav zahrady. Jedná se o dodávku a montáž mlhovadla včetně spodní stavby, tunel, větrník, dendrofon, zvýšený záhon, kompostér, pracovní stůl, ježkovník, broukoviště, přenosné ohniště, hmyzí domek a vrbovou stavbu. Přibude stínící plachta, dubové sudy na dešťovou vodu aj. Sadové úpravy spočívají v založení trávníků s obděláním půdy, vysazení jabloně včetně zakůlování a vyvázání. Dodavatel musí prokázat kvalitu zabudovaných výrobků a materiálů certifikáty. Záruka na dílo bude poskytnuta v délce minimálně 36 měsíců.

  Zdroj: Město Nymburk

12.03. 2021

 • Do očkovacího centra můžete přijít připraveni
  Jste zaregistrováni a máte zarezervovaný termín v nymburském očkovacím centru. Tam musíte na místě před samotným očkováním vyplnit dva dokumenty, a sice dotazník a čestné prohlášení. Pokud ale máte zájem, lze si tyto dva dokumenty vytisknout a vyplnit předem. Urychlíte tím celý proces odbavení před očkováním. 🖨Odkazy na oba dokumenty najdete níže:

  Zdroj: Město Nymburk

11.03. 2021

 • Starosta poděkoval ženám v nemocnici
  Na Mezinárodní den žen poděkoval pan starosta Tomáš Mach spolu s místostarostou Bořkem Černým a jednatelkou nemocnice Nelou Gvoždiakovou všem zdravotnicím za usilovnou práci na všech odděleních naší nemocnice.
  Za dvě stě kusů nádherných petrklíčů a tulipánů mnohokrát děkujeme panu Jankovi z Květinového ateliéru Janek, který je věnoval.

  Zdroj: Město Nymburk

10.03. 2021

 • V rámci Místního akčního plánu vzdělávání na Nymbursku budeme číst!
  Sdílíme druhý medailonek nymburských osobností, které vám přiblíží svůj vztah ke čtení a knížkám. Kdo si četl s baterkou pod peřinou? Kdo hltal Foglarovky? Kdo si pravidelně čte před spaním? To a mnoho dalšího o čtení a knížkách se dozvíte v seriálu Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa!, který přichází v březnu, Měsíci knihy. Dnes povídání se spisovatelem Janem Řehounkem.

  Zdroj: Město Nymburk

10.03. 2021

 • Distribuce respirátorů ze skladů Potravinové banky
  Město Nymburk obdrželo respirátory a roušky od Potravinové banky. Respirátory a roušky jsou určeny jen pro seniory od 65 let s trvalým bydlištěm v Nymburce, kteří jsou v nouzi nebo ohrožení, nebo nejsou schopni zajistit si ochranné prostředky jiným způsobem. Respirátory a roušky si zájemci splňující výše popsané podmínky budou moci vyzvednout po předložení občanského průkazu ve vchodu Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk, budova B, ulice u Staré sladovny 165 pouze v předem stanovených termínech. Množství na osobu je 5 respirátorů a 5 roušek. V měsíci březnu 2021 jsou termíny následující:
  Pátek 12. 3. 2021 9 – 11 hodin
  Úterý 16. 3. 2021 13 – 16 hodin
  Pátek19. 3. 2021 9 – 11 hodin

  V případě zájmu budou vypsány a zveřejněny další termíny. Upozorňujeme, že v jiných termínech nelze ochranné prostředky vyzvednout ❗️. Prosíme občany, aby při vyzvedávání roušek a respirátorů dodržovali rozestupy a měli zakrytá ústa a nos respirátorem či nanorouškou.

  Zdroj: Město Nymburk

09.03. 2021

 • Měli jste Nymburský zpravodaj ve schránce?
  Pokud ano, je všechno v pořádku a distribuce funguje, jak má. Pokud jste Zpravodaj ve schránce nenašli, napište nám prosím na e-mail 📧 inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz. 📧 Zajistíme, aby se Česká pošta, která provádí rozvoz časopisu, o nedostatcích dozvěděla. Neváhejte nás informovat také v případě, že jste při doručování Zpravodaje zaznamenali cokoli nepříjemného. Děkujeme za spolupráci. Odkaz na březnové číslo Nymburského zpravodaje najdete zde:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous

09.03. 2021

 • Nová linka pomoci
  Potřebujete pomoci s registrací či rezervací očkování? Zřídili jsme pro takový případ novou linku města. Každý všední den od 8 do 15 hodin můžete volat na číslo 722 972 450. ☎️
  Upozornění: do rezervačního systému Reservatic nemáme přístup, nemůžeme vám tudíž poskytnout informace ke konkrétnímu případu. S těmito dotazy se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

  Zdroj: Město Nymburk

08.03. 2021

 • Příběh z očkovacího centra
  Očkujeme, město a nemocnice to zvládly. Přes všechny trable s přílivem informací, přes chyby systému Reservatic i nedostatek vakcín se daří zajistit očkovaným v Nymburce důstojné prostředí i ošetření. Přinášíme poděkování babičky Věry. Víte, ono to starému člověku moc nepřidá, ten stres spojený s tím, co se všude kolem děje.
  S úzkostí pak přijde k očkování a ejhle! "Takový hezký a příjemný lidi," říká babi. V recepci vlídné přijetí, paní z administrace vtipná a ochotná, hodná paní doktorka a sestřička s injekcí jemná a milá. "Za ten strach to nestálo, moc děkuji!", vzkazuje babička Věra. A my se přidáváme: díky vám všem, naši lékaři, sestřičky a dobrovolníci!

  Díky za vaši pomoc a trpělivost!

  Zdroj: Město Nymburk