Krátce z města

16.08. 2019

 • Vodárenská ulice prochází proměnou
  Město zahájilo rekonstrukci ulice Vodárenská, která je součástí městské památkové zóny. V rámci stavebních prací bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava sjezdů k nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů. Na celou akci je připraveno 5,4 mil korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.08. 2019

 • Nika se sochou sv. Jana Nepomuckého byla zrestaurována
  Město Nymburk v letošním roce opravilo výklenkovou kapli, která trpěla vlhkostí a byla ve spodní části poškozena. Během oprav byla provedena obnova omítek, sanace paty zdiva a úprava terénu přiléhajícího ke kapli včetně položení drenážního systému. Celá akce probíhala pod bedlivým dozorem pracovníků památkové péče jelikož jde o kulturní památku. Nika s raně barokní sochou sv. Jana Nepomuckého byla původně součástí fasády barokního domu čp. 272, ve kterém byla barvířská dílna.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.08. 2019

 • Strážníci kontrolovali parkování v ulici Purkyňova
  Městská policie se poslední dobou zaměřila na nedovolené parkování vozidel na chodníku v ulici Purkyňova, kde dochází k ničení chodníku parkujícími vozidly. Město Nymburk již dříve upozorňovalo parkující řidiče formou "Upozornění", aby neparkovali na chodníku a zároveň dodržovali průjezdnost komunikace 3 metry, pro každý jízdní pruh. Městská policie řeší tyto přestupky v příkazním řízení (blokové pokuty) nebo postoupením správnímu orgánu. Řidič takto zaparkovaného vozidla může být sankcionován v příkazním řízení pokutou ve výši 2 000 Kč.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.08. 2019

 • Upozorňujeme na časté případy odkládání velkoobjemového odpadu mimo určená místa
  Poslední případ se stal v ulici Vítkovická, kde bylo odloženo velké množství nábytku a matrací. Umístěním odpadu mimo vyhrazená místa je porušena vyhláška č. 1/2014 o nakládání s komunálním odpadem na území města Nymburk. V takovém případě může být uložena pokuta až 10 tisíc korun a ve správním řízení až 100 tisíc korun. Veškerý velkoobjemový odpad je nutné odvézt do sběrného dvora (Drahelická 230) nebo do přistavených kontejnerů (každou středu v měsíci). Technickým službám takovéto chování občanů ztěžuje práci a nemohou se věnovat jiným činnostem po městě. V tomto případě byli viníci vypátráni a potrestáni, ale v mnoha případech odstranění těchto černých skládek uhradí město ze svého rozpočtu, tedy my všichni.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.08. 2019

 • Dopravní ulice se dočkala opravy
  Technické služby provedly v Dopravní ulici výspravu komunikace, která byla dlouho ve špatném stavu. Opravu provedly tryskovou metodou, která pracuje pod vysokým tlakem a zaručuje dokonalé spojení směsi emulze a kameniva s podkladem. Opravy komunikací budou pokračovat i během prázdnin dle aktuálních potřeb.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.08. 2019

 • Břečťan na hradbách je upravován
  Technické služby dnes pracují na zredukování porostu břečťanu na hradbách. Břečťan se rozrostl natolik, že hradby nejen zakrýval, ale především je poškozoval. Porost však vhodně dotváří ráz hradeb, a proto nebude odstraněn úplně a menší část bude zachována.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.08. 2019

 • Na Kostelním náměstí zmizely růže
  Pracovníci technických služeb tento týden ostříhali růže kolem sochy sv. Jana Nepomuckého na Kostelním náměstí. Zásah si vyžádal stav spodní části soklu sochy. Nyní je třeba nechat sokl vyschnout a následně očistit. Práce budou provedeny pod dohledem restaurátora. Předpokládáme, že na podzim růže opět vykvetou, Nymburáci tedy o oblíbenou ozdobu Kostelního náměstí přišli pouze dočasně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.08. 2019

 • Špička se v neděli ponořila do rytmu rocku
  Písničky kapel Olympic, Katapult, Argema, Keks, Benefit, Turbo, Skwor i Kabát roztančily špičku. Pro rockové vystoupení, v podání Romana Beneše, se využilo nové pódium, které tam nechalo město umístit spolu s lavičkami a koši. Přes léto se můžete na Špičce využít lekce jógy pro dospělé i pro děti, cvičení a další koncerty. Veškeré pořádané akce na Špičce naleznete v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.08. 2019

 • Doufáme, že jste si Beer & Food Fest užili
  Děkujeme všem návštěvníkům, kteří dorazili a už nyní pro vás připravujeme i další akce. Ve spolupráci s City Event na vás v srpnu čeká Vinný trh.
  (https://www.facebook.com/events/606016486586929/).

  Další akce, na kterou se můžete těšit je Nymburský košt
  (https://www.facebook.com/events/1281419122021057/).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.07. 2019

 • SMS InfoKanál
  Od roku 2016 jsou občané našeho města informováni prostřednictvím krátkých textových zpráv o dění ve městě (zejména havárie a mimořádné situace). SMS InfoKanál využívá možnost přesného cílení na jednotlivé lokality. Zprávu do svých mobilů dostanou jen obyvatelé ulic, kterých se problém týká. Proto je velmi důležité při online registraci zadat svou adresu.
  Neuvedení adresy může být jeden z důvodů, proč krátké textové zprávy nedostáváte, přestože jste registraci v minulosti provedli. Druhým z důvodů může být neodsouhlasení zpracování vašich osobních údajů za účelem informování pomocí SMS InfoKanálu, ke kterému byli již dříve zaregistrovaní uživatelé loni vyzváni. Možnosti registrace a více informací v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.07. 2019

 • Rekonstrukce ulic Na Rejdišti a Na Příkopě se blíží do finále
  Do konce prázdnin by měla být hotová rekonstrukce ulic Na Rejdišti a Na Příkopě. Veškeré výkopové práce již byly ukončeny, položen kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek. Dokončují se ještě pokládky dlažebních kostek na vozovce i chodnících. Doplněna bude zeleň a mobiliář jako například lavičky a odpadkové koše, veřejné osvětlení, dopravní značení.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.07. 2019

 • Přijďte se podívat na akci OPEN Špička
  Malé rockové odpoledne s muzikou kapel Olympic, Katapult, Argema, Keks, Benefit, Turbo , Skwor, Kabát a dalších v podání Romana Beneše. V neděli 4. srpna od 16 hodin na Špičce. Vstup ZDARMA

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.07. 2019

 • Přístavní slavnost se blíží
  Hudební festival pro všechny věkové kategorie si tentokrát připravil kapely: Yellow sisters, Dalekko, Oliverova Dálka, Circus Problem, Vltava, -123min. a United Flavour. V rámci doprovodného programu se můžete také těšit na aktivity spojené s vodou například: paddleboardy, lodičky i motorový člun. V den akce se koná i Beer & Food Fest na Nymburské špičce. Těšit se můžete na domácí burgery, grill ze všech koutů světa, belgické hranolky, mořské plody a další.
  Vstup je ZDARMA

  Zdroj: Město Nymburk

24.07. 2019

 • Technické služby mají novou cisternu
  Nové auto, které provádí pravidelnou zálivku má objem až 2 metry krychlové. Vůz má také kropící lištu, se kterou je možné čistit komunikace. TS mají k dispozici dva vozy, které využívají především na zalévání. Pracovníci technických služeb jsou s novým pomocníkem nadmíru spokojeni.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.07. 2019

 • Pátky se starostou - přijďte si popovídat se starostou města
  I přes prázdniny se můžete přijít zeptat starosty na vše, co vás zajímá! Co byste chtěli v Nymburce změnit? Co se vám tu líbí/nelíbí nebo co se chystá? Starosta města Tomáš Mach vás přijme přímo na radnici, 26. července a 30 srpna od 9 do 12 hodin.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.07. 2019

 • Staňte se spoluautorem kalendáře
  Město vyhlašuje fotografickou soutěž, do které se může zapojit každý, kdo fotí Nymburk. Vybrané fotografie budou umístěny do plánovaného stolního kalendáře pro rok 2020 a vy se tak stanete jeho spoluautorem. Fotografie můžete nahrávat do 15. září 2019. Pravidla soutěže a nahrávací formulář naleznete na tomto odkazu:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.07. 2019

 • Upozorňujeme na přemístění Odboru školství, kultury a památkové péče
  Kanceláře odboru nově najdete v prvním patře budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vchod z budovy C (U Staré sladovny 390), kanceláře č. 206, 207, 208. Město dlouho řešilo problém s nevyhovujícími prostory pro městskou policii. Vedení města se podařilo v letošním roce vyjednat pronájem nevyužívaných prostor v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který přímo sousedí s budovou C městského úřadu. Přesunem Odboru školství, kultury a památkové péče z hlavní budovy radnice se uvolnilo místo, které bude využito k rozšíření prostor pro městskou polici, která se tímto nemusí stěhovat zcela mimo městský úřad.
  Telefonní čísla v odkazu:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.07. 2019

 • Město opět vyzvalo dodavatele k časnému předávání krizových informací
  Dodavatelé vody, elektřiny, plynu a tepla, byli opět městem vyzváni, aby veškeré plánované odstávky, mimořádné situace a především havárie, neprodleně sdělovali na e-mail: krize@meu-nbk.cz. Město pak může prostřednictvím SMS InfoKanálu, webových stránek, sociálních sítí a hlášením městského rozhlasu, zpřístupnit tyto důležité informace všem obyvatelům města, kterých se bezprostředně dotýkají. Aby však mohlo včas a kvalitně občanům tyto nenadálé situace oznámit, musí mít k dispozici přesné informace, což mohou zajistit pouze samotní dodavatelé!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.07. 2019

 • Město získalo finanční příspěvek na výstavbu nové lávky přes plavební komoru
  Nová bezbariérová lávka bude financována z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, který může poskytnout až 22,4 milionu korun. Na stavbu je vydané stavební povolení a město v současné době hledá zhotovitele lávky, požadavkem je co nejkratší termín výstavby a co nejkratší omezení pohybu pěších přes plavební komoru. Dokončení se předpokládá už v příštím roce.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.07. 2019

 • Technické služby se starají o dětská hřiště - vyměňují písek a opravují herní prvky
  Podle přepisů je nutné vyměnit písek v pískovištích jedenkrát za dva roky. V Nymburce se tak však děje daleko častěji. Na všech dětských hřištích ve správě TS byly opraveny rozbité hrací prvky a doplněny nové. Nejen na Nezlobišti TS provedly opravu oplocení, výměnu písku, nátěr povrchů hracích prvků a instalovaly geotextílie proti prorůstání plevele. Technické služby se věnovaly i hřišti v Drahelicích, kde zrenovovaly dřevěné kyvadlo a vyměnily sedátka na herních prvcích.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)