Krátce z města

10.07. 2019

 • Město nabízí prostor k pronájmu
  Město Nymburk pronajme od 1. 8. 2019 komerční prostory o výměře 251 m2 v přízemí budovy čp. 223, Palackého tř. v Nymburce (dosud pobočka banky Moneta). Minimální nájem je 376 500 Kč ročně bez služeb. Nabídky doručte nejpozději do 12. 7. na podatelnu MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk. Bližší informace na tel.: 325 501 209.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.07. 2019

 • Lipová ulice bude bezpečnější
  Původně plánované zaslepení ulice nedoporučil Dopravní inspektorát PČR. Vjezd motorovým vozidlům je povolen pouze obyvatelům ulice, protože komunikace slouží pro pohyb chodců i cyklistů zároveň. Avšak vzhledem k nerespektování dopravního značení a na žádosti obyvatel ulice nakonec prochází úpravou vjezd do ulice Lipová od křižovatky s ulicemi Drahelická a Okružní. Pro větší bezpečnost je nově propojení stávající slepé komunikace od ul. Okružní, které bude jednosměrné ve směru jízdy do Lipové. Podél komunikace jsou dva parkovací zálivy. Původní napojení ulice na problematickou křižovatku bude zúženo a umožněn bude vjezd pouze cyklistům, a to v obou směrech.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.07. 2019

 • Ze žáků nymburských základních škol se stali zastupitelé
  Před koncem školního roku se z žáků osmých a devátých tříd stali zastupitelé města. Děti se rozdělily do fiktivních stran a definovaly si témata, kterými se zabývaly. Jejich úkolem bylo najít problém, navrhnout jeho řešení, odhadnout náklady, a nakonec ostatní přesvědčit, aby jejich nápad podpořili. V tom jim pomáhal tajemník městského úřadu a starosta města, který samotné zasedání zastupitelstva řídil. Děti měly zajímavé nápady a město se pokusí alespoň některé z nich realizovat (např: doplnit lavičky před základní školu Tyršova).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.07. 2019

 • Položení věnce k pomníku Mistra Jana Husa v Parku Hrdinů
  V sobotu 6. července si připomínáme výročí upálení Mistra Jana Husa (1415). Památku středověkého kněze a reformátora uctil místostarosta Mgr. Bořek Černý položením věnce k jeho pomníku v Parku Hrdinů. Autorem pomníku je drahelický rodák sochař František Přítel. Po obou stranách sochy Mistra Jana Husa jsou desky připomínající oběti první a druhé světové války (pomník byl odhalen 2. září 1928).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.07. 2019

 • Ulice se dočkají nového povrchu
  Upozorňujeme na uzavření části ulice Otakara Theera, a to od Velkých Valů k ul. Purkyňova. Rovněž bude uzavřena část ulice Velké Valy, a to od ul. Tyršova po ulici Otakara Theera. Uzavření probíhá z důvodu souvislé opravy komunikace (od 08.07.2019 do 27.07.2019). Opravu zajišťují technické služby, které mají v plánu také souvislou opravu ul. Drahelická a opravu chodníku u železničního přejezdu v ulici Tyršova.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.07. 2019

 • Začalo nám špičkové léto
  Na základě dlouhodobého pronájmu nymburské Špičky ji město více přizpůsobilo společenskému životu obyvatel. Byly zde umístěny nové lavičky, koše, stoly a pódium. Přes léto se můžete těšit například na lekce jógy pro dospělé i pro děti, cvičení, různé koncerty, ale i festival Beer & Food Fest Nymburk. Veškeré pořádané akce na Špičce naleznete v odkazu.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.07. 2019

 • Prostor „Na Hasičárně“ chce město opravit a zatraktivnit
  Chystá nové hřiště pro ZŠ Tyršova, přeložení nevyhovující cyklostezky, výstavbu multifunkčního hřiště a skateparku. Prvním krokem bude právě vybudování hřiště na zahradě základní školy, jejíž více jak 600 žáků využívá nevyhovující stará hřiště „Na Hasičárně“ při hodinách tělocviku. V rámci plánované revitalizace tyto plochy zmizí a škola nedisponuje jiným vhodnějším prostorem. Do konce letošního roku bude projekčně vše hotovo, a připraveno k realizaci.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.07. 2019

 • Městská policie Nymburk má své cyklohlídky
  Jednou z možných variant výkonu služby městské policie jsou v letním období cyklohlídky. Strážníky na jízdních kolech můžete potkat převážně na cyklostezkách a v okrajových částech města, kde dohlíží na dodržování veřejného pořádku. Více o činnosti MP se můžete dozvědět v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.06. 2019

 • Nymburk navštívil Dr. Douglas Ruml s manželkou Martinou
  Dr. Ruml žije s rodinou v USA a je synem JUDr. Karla Rumla, čestného občana Nymburka, a synovcem MUDr. Evy Rumlové, rovněž čestné občanky Nymburka. Ti však Nymburk, ze zdravotních důvodů, již nemohou navštívit. Na radnici se manželé sešli s vedením města a zajímali se o nejrůznější záležitosti týkající se Nymburka. Mají zájem o rozvoj města a o udržování a rozvíjení kontaktů, které byly v posledních třiceti letech mezi rodinou Rumlových a vedením města navázány. Obě strany se dohodly na další schůzce při příštím pobytu Rumlových v ČR

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.06. 2019

 • Přívoz bude nadále zajišťovat loď Blanice
  To je výsledek výběrového řízení, které město na tuto službu muselo znovu vypsat. Provozovatel lodi Blanice se do výběrového řízení přihlásil a nadále bude zajišťovat přepravu přes řeku Labe. I přes nemalé finanční náklady je otázka komfortního překonání řeky prioritou. Město samozřejmě počítá se zachováním přívozu i po dobu výstavby nové lávky. Hodina provozu lodi Blanice vyjde město nově na 720 Kč. Současně mohou občané využít bezplatné autobusové spojení mezi břehy, na které každý měsíc město doplácí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.06. 2019

 • Technické služby provádějí opravy komunikací
  Od poloviny června provádějí TS výspravy komunikací tryskovou metodou, která pracuje pod vysokým tlakem, ten zaručí dokonalé spojení směsi emulze a kameniva s podkladem (tam, kde nelze použít systém Infraset). Stroj Infraset pořídily TS minulý rok a jedná se o opravu infrazářičem, kde se výtluk zahřeje do změknutí stávajícího povrchu, vymete, následuje penetrace a přidá se asfaltový recyklát, promíchá se stávajícím a uhladí. Potom se vše zhutní, zaválcuje a nakonec se provede penetrace obvodu výtluku. Opravy budou pokračovat i během prázdnin dle aktuálních potřeb.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.06. 2019

 • Stavba nové lávky přes Labe se zase o krok přiblížila
  V souladu se smlouvou o dílo byla tento měsíc předána zhotovitelem, firmou Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., kompletní projektová dokumentace pro stavební řízení. K této dokumentaci ještě bude potřeba zajistit veškerá potřebná vyjádření od dotčených orgánů a do konce srpna 2019 bude podána žádost o vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Současně vedení města stále jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury o možné dotaci. Ta by měla kompletně pokrýt veškeré náklady na výstavbu lávky. Město se snaží celou situaci s lávkou řešit co nejrychleji a spolupracuje s veškerými institucemi a projektantem ve všech ohledech. Ze strany Města Nymburk, jako investora stavby jsou podnikány všechny kroky k dodržování harmonogramu příprav pro stavbu nové lávky.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.06. 2019

 • Město Nymburk spustilo aplikaci AirQ na monitoring zápachu
  Systém AirQ je primárně zaměřen na problematiku pachových látek, kdy umí identifikovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok. Stížnosti zadávají obyvatelé pomocí telefonů do systému, který porovná počasí, směr větru a emise z jednotlivých podniků na základě dat z meteostanice.

  Jak postupovat, pokud se chcete takového sledování zúčastnit? Na telefon si načtete QR kód, který najdete na obrázku níže. Nebo navštivte níže uvedenou webovou adresu, odešlete stížnost na zápach a do poznámky uveďte místo, kde byl zápach zaznamenán (při hlášení z telefonu je poloha zaznamenána automaticky): app.airq.cz/nymburk


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.06. 2019

 • Kruhový objezd u Kauflandu prošel proměnou
  V malou okrasnou zahradu se proměnil kruhový objezd v ulici Kolínská na Zálabí. Zahradníci Technických služeb města ve spolupráci s naším poradcem pro zeleň provedli terénní úpravy a umístili zde okrasné kameny. Vše bylo doplněno štěrkem a osázeno trvalkami. Část keřů, které jsou nyní nedostupné, bude dosazena v srpnu/září, stejně tak soliterní cibuloviny, které se sází na podzim.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.06. 2019

 • Přijďte se rozloučit s muzeem
  V pátek 21. června se budou ve Vlastivědném muzeu v Nymburce konat speciální večerní rozlučkové prohlídky (od 18 do 21 hodin). Muzeum totiž bude několik let uzavřeno z důvodu kompletní rekonstrukce, kterou chystá Středočeský kraj. Ten je zřizovatelem muzea a vlastníkem budovy.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.06. 2019

 • Interiér kaple sv. Jana Nepomuckého mění svou podobu
  Kaple sv. Jana Nepomuckého už má za sebou několik úspěšně dokončených etap rekonstrukce. Nyní probíhá další, která má za cíl opravit interiér do podoby, ve které se nacházel v 19. století. V březnu 2019 začaly stavební práce na obnově interiéru, které budou probíhat do září 2019. Doposud byla staticky zajištěna klenba, provedeny restaurátorské průzkumy omítkových vrstev, průzkum barevnosti, výmalba klenby dle původní podoby z 19. století a probíhá ještě oprava omítek. Obnovy se dočkají ještě malované retuše a tři velká vitrážová okna.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.06. 2019

 • Starosta přivítal mistryně světa v pole sportu
  Na nymburské radnici přivítal starosta Tomáš Mach mistryně a vicemistryně světa v pole sportu. Na dubnovém mistrovství světa v pole art, které se konalo v Rusku, získala Adéla Kapalová a Justýna Sekerešová první místo v kategorii Doubles junior AB. Viki Dušánková a Domča Martínková, které v loňském roce na Floridě získaly titul mistryň světa, získaly druhé místo.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.06. 2019

 • Přijďte se seznámit s nabídkou nymburských sportovních klubů
  Na jednom místě se vám představí sportovní kluby a budete si moci vyzkoušet různé sporty: basketbal, volejbal, tenis, fotbal, hokej, karate, pole dance, tanec, paddleboard, dračí lodě a další. Těšit se můžete i na Policii ČR se psy a výcvik první pomoci se záchrannou službou. Akce je nejen pro školy a školky, ale i pro širokou veřejnost.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.06. 2019

 • Slavnostní koncert k 30. výročí sboru 🌷
  .

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.06. 2019

 • Přijďte seznámit s fungováním systému AirQ
  Systém umí identifikovat a monitorovat zdroje pachu a měřit pachový tok. Představí ho ředitelka společnosti ODOUR, s. r. o., a uznávaná expertka na tuto problematiku Ing. Petra Auterská. Prezentace systému AirQ se koná zítra od 16 hodin v Městském kině Sokol.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)