Krátce z města

15.03. 2019

 • Město Nymburk a SŽDC se dohodli na zachování výpravní budovy
  Zástupci vedení města a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se na společném jednání dohodli, že budou úzce spolupracovat při řešení rekonstrukce výpravní budovy na hlavním nádraží. Snahou obou stran je stávající historickou výpravní budovu zachovat, využít ji pro cestující a zároveň z ní vytvořit objekt odpovídající potřebám veřejné dopravy v 21. století. Práce na potřebných dokumentacích zahájí město i SŽDC neprodleně. Optimální řešení rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží je nutné vytvářet společně. Jen tak může vzniknout funkční celek s logicky navazujícími pěšími trasami a provázaným urbanistickým řešením.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.03. 2019

 • Vedení města navštívilo zaměstnance Nemocnice Nymburk, s. r. o.
  Starosta města Tomáš Mach zavítal, společně s oběma místostarosty Bořkem Černým a Stanislavou Tichou, mezi zaměstnance nymburské nemocnice, aby představili nového krizového manažera Ivana Olivu, který povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele. Současně představili i radního Aleše Tomana, který bude za město spravovat oblast zdravotnictví a pana Stanislava Nebáznivého, zástupce dozorčí rady nemocnice. Starosta vyjádřil podporu všem zaměstnancům nemocnice, vysvětlil důvody odvolání jednatelky a vyjádřil přesvědčení, že tato změna povede k ekonomické a personální stabilitě. Ujistil všechny přítomné, že město chce nadále provozovat nemocnici a o jejím prodeji neuvažuje. Starosta také poděkoval odvolané jednatelce Aleně Havelkové za dosavadní práci pro nemocnici.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.03. 2019

 • Rada města dnes odvolala jednatelku Nemocnice
  Rada města na svém dnešním jednání odvolala Ing. Alenu Havelkovou z pozice jednatelky Nemocnice Nymburk, s.r.o. Ze strany jednatelky nebyly dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče, nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici. Rada města věří, že podniknuté kroky jsou v zájmu občanů, pacientů, nemocnice i jejího personálu. Krizovým manažerem byl jmenován Dr. Ing. Ivan Oliva, který povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.03. 2019

 • Dnes je to právě 20 let od vstupu České republiky do NATO
  Nymburk si toto výročí připomene moderovanou diskusí o minulosti, budoucnosti, výhodách a závazcích členství ČR v Severoatlantické alianci s bývalým předsedou vojenského výboru NATO, armádním generálem Petrem Pavlem a novinářem, disidentem, politikem a bývalým kancléřem prezidenta Václava Havla Lubošem Dobrovským, které bude zpovídat ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.03. 2019

 • V nymburském Baby Boxu byl dnes nalezen chlapec
  Jde o úplně první miminko umístěné do tohoto babyboxu. Chlapec je v dobrém zdravotním stavu (asi týden starý), váží 3 kg a měří 48 cm.

  Zdroj: Andrea Buganská (asistentka jednatelky Nemocnice)

08.03. 2019

 • Nový typ pořadu v nymburském kině
  Projekce je určená především pro MAMINKY NA MATEŘSKÉ. Promítat se bude ve foyer, k dispozici bude dětský koutek, plocha pro přebalení dětí i otevřená kavárna. Tentokrát se bude promítat česká komedie Chata na prodej.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.03. 2019

 • Od dubna bude probíhat strojní čištění ulic
  Upozorňujeme, aby občané věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení v termínech úklidu. Dopravní značky budou vždy v předstihu informovat o termínu čištění v dané ulici. Také žádáme především řidiče, aby tyto značky respektovali a předešli zbytečným odtahům svých vozidel a finančnímu postihu.
  Čištěny budou i vozovky, které nejsou v seznamu. Ty však není nutné označit dopravním značením! TS Nymburk

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03. 2019

 • Od 10. března začnou jezdit v našem městě nové autobusové linky 673 / 674 a 676
  Jde o linky Pražské integrované dopravy, které nahradí stávající H12, H13, H14, H15 a H17. Největší změna je, že autobusy pojedou častěji než dnes, že u řidiče zaplatíte nejen drobnými, ale i bankovní kartou, a že zde platí jízdenky Pražské integrované dopravy. Řadě lidí to ušetří peníze, protože na jízdenku z autobusu budete moci dál přestoupit i na vlak nebo na další autobusové spoje, aniž byste si museli kupovat další lístek. Navíc senioři nad 70 let jezdí autobusy Pražské integrované dopravy zadarmo.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.03. 2019

 • Přerušení dodávky pitné vody
  VAK Nymburk a.s oznamuje odstávku pitné vody v sobotu 16. 3. 2019 od 8 do 15 hodin v Nymburce. Lokalita: Habeš, centrum města, Zálabí, V Lodici (viz. přiložená mapa - oblast červeně označená). Cisterny s pitnou vodou: Habeš - křižovatka ul. M. Koněva a ul.U Cukrovaru, křižovatka ul. M. Koněva a ul.Palackého třída, Boleslavská třída u policie ČR, centrum města - nám.Přemyslovců, Zálabí - křižovatka ul.Kolínská a ul.U Početky, (viz. přiložená mapa)

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02. 2019

 • Studenti univerzity třetího věku obdrželi na radnici svůj diplom
  Gratulujeme!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.02. 2019

 • Vodárenská ulice projde v letošním roce proměnou
  Město plánuje v letošním roce zahájit rekonstrukci ulice Vodárenská, která se nachází v historickém centru města a je součástí městské památkové zóny. V rámci stavebních prací bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, nové veřejné osvětlení, úprava stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem a výměna nevyhovujících povrchů. Celá akce bude financována z městském rozpočtu, kde je na tuto akci připraveno 5,4 mil korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.02. 2019

 • Dnes bylo oficiálně otevřeno nové sídlo hřbitovní správy
  Nově sídlí hřbitovní správa, hned vedle hřbitova, a to v ulici V Zahrádkách 1536/8. Hlavním důvodem pro přesun byl technicky již zcela nevyhovující stav původního objektu a snaha poskytnout občanům důstojné prostředí pro vyřizování citlivých záležitostí. Kompletní rekonstrukce vyšla technické služby na 1,5 milionu a vy se můžete na fotografiích podívat jak se jim to podařilo. 🙂

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.02. 2019

 • Včera se konalo první zasedání zastupitelstva města v tomto roce
  Pojďme si ve zkratce připomenout nejdůležitější projednané body.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.02. 2019

 • Hřbitovní správa se přesunula do zcela nových prostor
  Oficiálně bude nové sídlo hřbitovní správy otevřeno tento pátek (15. 2.), ale již nyní ji naleznete v nových prostorách, které jsou součástí areálu technických služeb na adrese V Zahrádkách 1536/8. Hlavním důvodem pro přesun byl technicky již zcela nevyhovující stav původního objektu a snaha poskytnout občanům důstojné prostředí pro vyřizování citlivých záležitostí. Kompletní rekonstrukce ve výši 1,5 milionu financovaly technické služby.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02. 2019

 • Dotační program na opravu a údržbu vzhledu budov v centru města bude pokračovat i v letošním roce
  Hlavním cílem je motivovat vlastníky objektů v Městské památkové zóně a podpořit akce, které zlepší vnější vzhled budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken a dveří. V rozpočtu na rok 2019 byla schválena částka 1 mil. korun.


  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02. 2019

 • Nymburk vyhrál 1. místo v prestižní soutěži Zlatý erb
  Zvítězil v krajském kole v kategorii nejlepší webové stránky města. Cenu si za naše město převzal vedoucí odboru informatiky a tiskový mluvčí města.
  Web města je prací našich informatiků, kteří si toto ocenění bezesporu zaslouží. Neusínají samozřejmě na vavřínech a mají spoustu dalších plánů, jak naše webové stránky ještě více vylepšit.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.02. 2019

 • V letošním roce odstartuje proměna mateřské školy Větrník
  Revitalizace zahrady může být realizována i díky finanční podpoře z Programu Zahrada hrou Nadace Proměny Karla Komárka. Využití nadačních finančních prostředků je však podmíněno vyřešením majetkoprávního vztahu k cizím pozemkům. Město proto plánuje odkoupit pozemky pod MŠ Větrník, kde rovněž kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů a interiérů budovy. Investiční akce, jejíž předpokládaná výše je více než 16 milionů korun odstartuje v letošním roce.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.02. 2019

 • NYMBURSKÉ STROMY
  Kdo nebyl v kině? Může nyní shlédnout video! Prezentaci o evidenci městských stromů, v Kino Sokol Nymburk, představil David Hora a Jan Lukeš – odborný poradce města

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.02. 2019

 • Ve městě přibydou stanoviště na tříděný odpad ♻️
  Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst rozšíří o nových 21 stanovišť, která přibydou k současným 71 místům. Cílem je co nejvíce občanům zkrátit docházkovou vzdálenost a tím i dostupnost kontejnerů na tříděný odpad v Nymburce.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.02. 2019

 • HLASUJTE A VYHRAJTE PRO NYMBURK RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ!
  Rozhodněte svým hlasováním o tom, zda Nymburk získá dětské hřiště v hodnotě 1 500 000 korun. Společnost Lidl letos staví hřiště naposledy! Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019 na na webových stránkách: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. Také na Facebooku Lidl Česká republika. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy a navíc se může zapojit i do soutěže o ceny.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)