Krátce z města

06.03. 2021

 • Pojďte si zasportovat v přírodě! Dneska je moc krásně
  Není toho moc, co můžeme, prioritou je ochrana zdraví. Současná opatření neumožňují společné sportování, pohyb v posilovně či hodiny tělesné výchovy. Naštěstí žijeme ve městě, které nabízí řadu míst k procházkám. A klidně i ke cvičení a posilování! Na Ostrově najdete novou fit stezku s cvičebními prvky, které jsou již "napevno" a připraveny k použití. Zkuste si zacvičit. Jak praví sokolové: "Ve zdravém těle zdravý duch!".
  Stezku časem doplníme o informační panel a až to situace dovolí, budeme se těšit na setkání s ukázkou cvičení, které nám na nářadí předvede profesionální trenér.

  Zdroj: Město Nymburk

05.03. 2021

 • Nemocnice Nymburk vyhlásila stav hromadného postižení osob.
  Nemocnice Nymburk s.r.o. tímto vyhlašuje ke dni 5. 3. 2021 k 15.00 hod. stav hromadného postižení osob v rámci lůžkových kapacit nemocnice.
  Nemocnice Nymburk s.r.o. k tomuto kroku přistupuje z důvodu enormního nárůstu počtu pacientů s onemocněním COVID-19, kdy je v současné chvíli zcela vyčerpána personální a lůžková kapacita nemocnice.
  Nemocnice Nymburk s.r.o. upozorňuje na mimořádnou závažnost současné situace, kdy z objektivních důvodů není schopna plnit personální a kvalitativní normy dané právním řádem České republiky. Nadále budeme spolupracovat s příslušnými orgány za účelem zabránění další eskalace a dopadům na poskytování zdravotní péče ve snaze zajištění zejména neodkladné péče všem pacientům, kteří ji budou vyžadovat, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

  Zdroj: Město Nymburk

05.03. 2021

 • Příběh lávky - řekou
  Dnes stavebníci z Hochtiefu zjišťovali, jak se bude chovat řeka, až její tok naruší zvedání a sestavování komponentů lávky. Výpočty jsou potřebná věc, ale realita je realita. Zajímavou práci manipulačních remorkérů se zatíženou lodí přinášíme ve fotoreportáži.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

04.03. 2021

 • Strategie rozvoje města Nymburk do roku 2023 byla schválena zastupitelstvem
  Dokument obsahuje analytickou část a na ni navazující návrhovou část a akční plán se zásobníkem projektů na období 2020 až 2023. Vzdělávání, sport, volnočasové aktivity, demografii, sociální služby, zdravotnictví, komunikační a technologický potenciál města, dále hospodářský rozvoj a cestovní ruch, infrastrukturu, dopravu, bydlení, životní prostředí aj. To vše strategický plán bere v úvahu. Zásobník projektů obsahuje popis a cíle projektů, které se ve městě plánují či jsou realizovány, jejich stav rozpracovanosti, přibližné náklady a pozitivní přínos. Stanovena je rovněž priorita projektů. Strategický plán o rozsahu 145 stran je živým nástrojem, který je nutné průběžně aktualizovat. Slouží celkovém přehledu o akcích a projektech města. A především jde o jednu z podmínek, díky níž lze dosáhnout na současné i budoucí dotační tituly, které se k jednotlivým projektům v našem městě vztahují.
  Strategický plán města v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

03.03. 2021

 • Známe Sportovce roku 2020 pro Nymburk
  Vyhlášení ankety proběhlo online. Město jako jeden z partnerů projektu zve hlasující i širokou veřejnost ke zhlédnutí vyhlášení výsledků

  Zdroj: Město Nymburk

03.03. 2021

 • Schůdek za schůdkem vystoupáme výš
  Kam? No přece na ochoz věže našeho krásného kostela! Je z ní totiž parádní výhled na celé město! Běží sbírka na zpřístupnění věže a nyní můžete opravě pomoci adopcí schodu. Ano, kdo má zájem, může přispět na opravu jednoho ze 120 schodů vhodných k tomuto účelu. Masivní schod podpoříte minimální částkou 7 tisíc korun a schodnicový stupeň minimální částkou 5 tisíc korun. Schod pak ponese cedulku se jménem či vzkazem svého donátora. Celá rekonstrukce vyjde zhruba na 900 tisíc korun.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

02.03. 2021

 • Armáda pomůže v nymburské nemocnici
  Dnes přijelo do nymburské nemocnice na pomoc pět příslušníků Armády České republiky. Příštích 14 dní budou nasazeni v týmech centrálních sanitářů, na oddělení interny, chirurgie a DLP.
  ,,V kritickém stavu, kdy jsme za hranou personálních a kapacitních možností, jsme za tuto pomoc opravdu vděčni. Armádě ČR srdečně děkujeme,“ uvedla jednatelka Nemocnice Nymburk sro Nela Gvoždiaková.

  Zdroj: Město Nymburk

02.03. 2021

 • Zemřel Ladislav Kutík
  Starostoval našemu městu dlouhých dvacet let. Je držitelem dvou městských vyznamenání – Nymburských lvů I. třídy za zásluhy o rozvoj města (1998) a za obětavou práci pro rozvoj nymburského basketbalu (2009). Za dlouholetou práci pro město Nymburk mu v lednu 2011 udělilo zastupitelstvo města čestné občanství. Nedávno oslavil 80. narozeniny. Nyní odešel a nám nezbývá, než mu věnovat tichou vzpomínku a vyjádřit upřímnou soustrast jeho blízkým. V podloubí radnice město umístilo kondolenční knihu.

  "Mám město v srdci," řekl kdysi v jednom z rozhovorů pro tisk.
  A to město na to nikdy nezapomene...

  Zdroj: Město Nymburk

01.03. 2021

 • Očkování - novinky
  Zarezervovat si očkování mohou nyní také občané 70+ a pedagogové a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.
  Veškeré informace naleznete zde:
  ▶️ https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ ◀️

  Prvním krokem je vždy registrace, odkaz zde: www.registrace.mzcr.cz, kde vyplníte potřebné údaje. Po obdržení SMS a PIN 2 můžete provést rezervaci termínu očkování na www.rezervace.mzcr.cz.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

01.03. 2021

 • Dětská hřiště zatím fungují
  Město Nymburk se rozhodlo neuzavřít dětská hřiště. Pokyny ze strany vlády jsou doporučením a nemají charakter zákazu. Lidé s dětmi se mohou pohybovat jen v katastru města, navíc jsou jarní prázdniny. Nechceme jim vzít jednu z mála možností, jak dětem dopřát pohyb venku. Je však třeba apelovat na zodpovědnost rodičů, dodržování hygienických pravidel a platných nařízení.

  Zdroj: Město Nymburk

01.03. 2021

 • V rámci Místního akčního plánu vzdělávání na Nymbursku budeme číst!
  První ze série medailonků nymburských osobností, které vám přiblíží svůj vztah ke čtení a knížkám. Kdo si četl s baterkou pod peřinou? Kdo hltal Foglarovky? Kdo si pravidelně čte před spaním? To a mnoho dalšího o čtení a knížkách se dozvíte v seriálu Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa!, který přichází v březnu, Měsíci knihy. První osobností seriálu je Marie Lebdušková, knihovnice dětského oddělení nymburské knihovny.

  Zdroj: Město Nymburk

27.02. 2021

 • Vláda vyhlásila nouzový stav (do 28. března)
  Od pondělí 1. března se zpřísňují pravidla. Co se změní?

  👉 Volný pohyb osob
  Od pondělí platí zákaz opouštět území okresu, na kterém má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři a na úřad.
  Pro cesty mimo vlastní okres bude při cestě do zaměstnání potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři či na úřady pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
  Vzory formulářů naleznete i na našem webu:
  ▶️ bit.ly/cestnePROHLASENI
  ▶️ bit.ly/cestaMIMOokres
  ▶️ bit.ly/cestaDOprace
  I v rámci okresu budou povoleny jen nezbytné cesty, například na nákupy, a to v nezbytném počtu osob. Návštěvy příbuzných v rámci okresu nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
  Cesty do přírody a sportování - možné jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

  👉 Základní a mateřské školy
  Od pondělí se zavřou všechny školy, školky a dětské skupiny s výjimkou těch, které fungují při zdravotnických zařízeních a které jsou určené pro pracovníky záchranných složek (IZS). Vedení města společně s odborem školství, kultury a památkové péče zajistí péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí kritické infrastruktury ve městě Nymburk, vyčleněna byla jedna z MŠ.

  👉 Fungování Městského úřadu Nymburk
  Provoz bude zajišťován v souladu s nařízením vlády pouze v nezbytně nutném rozsahu. Úřední hodiny zůstávají stejné, ale prosíme občany, aby omezili návštěvu jen na neodkladné záležitosti. Doklady, které pozbyly platnosti v době nouzového stavu platí i nadále.

  👉 Ochrana dýchacích cest
  Končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.
  Ochrana dýchacích cest bude nově povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami, ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel.

  👉 Oblast maloobchodu a služeb
  Vláda zredukovala počet výjimek, nejsou mezi nimi nadále například prádelny a čistírny, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví nebo prodejny dětského oblečení a obuvi.
  Otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží.
  U stravovacích provozů se režim nemění, nadále budou moci prodávat přes výdejní okénka.

  👉 Více informací naleznete i na webu města v průběžně aktualizované sekci v odkazu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous

26.02. 2021

 • Příběh lávky - jedeme dál!
  Zatímco v sokolovské firmě Lemonta se svařuje konstrukce naší budoucí lávky, přímo ve městě se na její stavbě pracuje za každého počasí. Firmu Hochtief nezastavil mráz ani mlha, jen na pár dní práce brzdil koronavirus a vzedmutá hladina řeky. Ale důležité je, že jedeme dál!!! Postup prací můžete sledovat v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

25.02. 2021

 • Minimální síť sociálních služeb pro rok 2021 až 2023 je známá
  Poskytovatelé zahrnutí do této sítě zajišťují péči a odborné poradenství pro znevýhodněné a zranitelné skupiny osob z našeho regionu. Zastupitelé včera na svém zasedání odsouhlasili vstup do minimální sítě sociálních služeb na léta 2021 - 2023 celkem jedenácti subjektům, které pro město zajistí třiadvacet druhů služeb od poradenství až po terénní programy. O práci a poslání sítě sociálních služeb se dozvíte na webu města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

24.02. 2021

 • Technické služby oznamují omezení kontaktu s veřejností
  Z důvodu špatné epidemické situace týkající se onemocnění covid-19, technické služby omezily administrativní provoz. Veškerou komunikaci je třeba vyřizovat telefonicky nebo přes e-mailovou korespondenci. Údržba města a sběr odpadu funguje bez omezení. Více informací a kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.ts-nymburk.cz.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous

23.02. 2021

 • SOUTĚŽ PRO FOTOGRAFY!
  Až do 15. března pokračuje soutěž pro fotografy, kterou vyhlásilo Nymburské kulturní centrum . Tématem fotografií je NADĚJE.
  📍ÚČAST: Amatérští i profesionální fotografové nymburského regionu.
  📍PODMÍNKY ÚČASTI: fotografové zašlou nejvýše 5 kusů fotografií v náhledu ve standardním rozlišení na mailovou adresu holasova@nkc-nymburk.cz do 15. března 2021. Nutné je doplnit jméno, adresu a kontakt.
  📍ORGANIZACE SOUTĚŽE: Tříčlenná komise složená z berlínského fotografa Pavla Štichy, nymburského spisovatele a fotografa Jana Řehounka a ředitele NKC Ladislava Langra vybere 10 až 15 fotografií. Ty budou zvětšeny na formát A1 a umístěny po dobu jednoho měsíce na vybraných místech ve městě. Všichni postupující autoři (není podmínkou, že jeden autor musí být zastoupený jen jednou fotografií) obdrží písemné poděkování starosty města Nymburk za úspěšnou účast. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem bude vytvořená orientační mapka s místy vystavených fotografií a s anketou pro veřejnost. Ta určí hlavní diváckou cenu ve výši 4 tisíce korun. Cena vítěznému fotografovi bude předána společně s diplomem na základě nejvyššího počtu platných odevzdaných hlasů v anketě. Po skončení výstavy budou fotografie vydraženy ve veřejné aukci a celý výtěžek bude věnován na rekonstrukci schodů věže kostela sv. Jiljí v Nymburce.

  Zdroj: Město Nymburk

22.02. 2021

 • VOLNÉ TERMÍNY OČKOVÁNÍ 80+, 70+ A UČITELÉ 55+
  V pondělí jsme zahájili očkování ve velkokapacitním očkovacím centru. Každý den v tomto týdnu máme v plánu naočkovat 200 osob.
  Očkovací kapacity jsou stále pouze pro osoby starší 80 let s platnou rezervací.
  V pátek večer otvíráme sloty na pondělí pro 80+, 70+ a učitele 55+.
  Zkontrolujte, prosím, své mobilní telefony nebo pomozte svým blízkým, zda neobdrželi zprávu s PIN, pomocí kterého si v centrálním registračním systému zarezervují svůj termín.

  Informace k očkování či pomoc pro rezervaci na očkování najdete na bezplatné informační lince 1221, nebo na 800 124 111 (linka Středočeského kraje pro pomoc s registrací), případně na krizové lince Města Nymburk 724 107 093 ve všední dny 8.00–15.00, anebo u svého praktického lékaře.

  Zdroj: Město Nymburk

21.02. 2021

 • Připojte své připomínky a náměty k návrhu strategie
  Pomozte MAS Podlipansko svými připomínkami a náměty k návrhu strategie na období 2021 – 2027. Nymburk je členem této Místní akční skupiny již několik let a díky získaným financím bylo u nás uskutečněno již několik projektů (zahrada školní družiny při ZŠ RAF, odborné učebny na ZŠ Tyršova…).
  Děkujeme za vaši pomoc.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

19.02. 2021

 • Odpadové hospodářství ve městě občany zajímá
  Nejčastěji dotazy směřují k umístění nádob na ukládání tříděného odpadu na území města. Město se proto rozhodlo umožnit veřejnosti přístup do on-line mapy, která občanům poskytne spolehlivé informace. Najdete zde místo i druhy odpadu, který na daném místě můžete odložit. A to včetně odpadkových košů.

  Aplikaci lze nalézt na webu města v sekci Geoportál.
  Více v informací v tiskových zprávách.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk

17.02. 2021

 • Mrzne a sněží, ale stavba lávky pokračuje
  Nedávno bylo pracoviště podél ulice Na Bělidlech zaplavené vodou, nyní tu máme sníh a mráz. Ale stavba jede dál. Dnes je z velké části dokončena opěra na straně centra města. Z  prostoru parkoviště vidíme dvě šikmé stojky lávky. Ačkoliv se to nezdá, stojky jsou mimořádně složité konstrukce, neboť mají v patě i hlavě tzv. vrubové klouby, které umožňují dilatační posuny mostovky, k nimž dochází zejména vlivem teplotních změn. Na Zálabí bude brzy postavena další obdobná stojka. Nejvíce jsou ale viditelné práce v prostoru Na Bělidlech, kde byla vztyčena prostorová skruž a na ní sestaveno bednění mostovky střední části lávky. ❄⛄Až počasí dovolí, uloží se betonářská i předpínací výztuž a následně dojde k betonáži středního dílu mostovky. Mezitím firma Lemonta vyrábí v Sokolově ocelové konstrukce oblouků. Postup prací můžete sledovat v Projektech města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Město Nymburk