Krátce z města

20.02. 2018

 • Dotační program pro rok 2018
  Město Nymburk bude i v roce 2018 pokračovat v dotačním programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně, který byl poprvé vyhlášen v roce 2017. Cílem programu je motivovat vlastníky domů v centru města k investicím, které jsou kvůli památkové ochraně finančně náročnější než v jiných lokalitách. Podpořeny budou akce, které zlepší vnější vzhled budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken. V tomto případě mohou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun. V roce 2018 budou moci o podporu žádat i majitelé nymburských kulturních památek, které se nacházejí mimo městkou památkovou zónu. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na akce realizované a dokončené v letošním roce. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 20. 2. do 30. 6. 2018. Podmínky žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech programové dotace. Pravidla a formuláře žádosti lze nalézt na webových stránkách města (Záložka Dotace na opravu budov v MPZ). www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=74
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.02. 2018

 • Proměna Hlaholu pokračuje!
  V současné době jsou hotovy rozvody elektřiny, izolace, omítky, vyměněna okna a zateplen celý objekt. Dokončena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Tam vznikne kabinet tři nové učebny a nová učebna cizích jazyků. Zahájena byla instalace vzduchotechniky a rozvody topení. Budou položené nové podlahy, obklady i dlažby a bude nově vybavena kuchyň. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na květen 2018. Děti se však do Smetanova domu, který slouží i jako jídelna pro ZŠ Komenského, podívají v novém školním roce (září 2018).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.02. 2018

 • Moderovaná diskuse k Únoru 1948
  Vystoupí historici Ondřej Matějka (náměstek ředitele ÚSTR) a Michal Stehlík (náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze). Moderuje Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Beseda se zvláštním zřetelem k osudu soch a pomníků symbolizujících 20. století proběhne ve foyer Kino Sokol Nymburk 19. února v 18 hodin.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.02. 2018

 • Dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice pokračuje!
  Do konce dubna budou v Lipové ulici probíhat stavební práce. Dochází k rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Už byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva. Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů (pro cyklisty bude vyznačen pruh). Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Řešena bude i výsadba zeleně. Vzhledem ke špatnému stavu stromů
  a požadavku obyvatel ulice budou odstraněny všechny stávající stromy. Z důvodu dodržení ochranného pásma plynovodu bude nové stromořadí vysázeno, po ulici Doubravská, pouze jednostranně (pravá strana směr ke hřbitovu)
  a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova vysázeno oboustranně. Vysázeny budou 3-4 leté stromy lípy srdčité.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.02. 2018

 • Nové dětské hřiště vyrůstá na rohu ulice Jurije Gagarina
  Koncem března bude dokončeno nové dětské hřiště o rozloze cca 2 800m2. To bude určeno především dětem staršího školního věku a mládeži pro jejich volnočasové aktivity. Hrubé stavební práce jsou již hotovy a nyní probíhají dokončovací práce a terénní úpravy. Poslední fází bude osazení herních prvků. Součástí nového hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou ani lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02. 2018

06.02. 2018

 • Nymburské Hálkovo divadlo dostane nová portálová okna
  Jedná se o dvě okna do Tyršovy ulice a dvě okna do dvora ZŠ Tyršova. Součástí výměny portálových stěn bude i montáž vnitřního zábradlí. Zhotovitelem velkorozměrových oken pro divadlo je firma Nevšímal, a.s., a hodnota celé zakázky je 2 204 528 Kč.
  Demontáž a následná montáž prosklené stěny nelze stihnout za jeden den, a proto byl navržen termín montáží od 11. 03. do 16. 03. 2018. Samotná realizace bude provedena v režimu vyhovujícímu divadlu a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.02. 2018

 • NYMBURSKÉ STROMY
  Kdo nebyl v kině? Může nyní shlédnout video! Prezentaci o evidenci městských stromů, v Kino Sokol Nymburk, představil David Hora a Jan Lukeš – odborný poradce města

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.02. 2018

 • Zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie na Nymbursku
  Na základě rozhodnutí vedení nemocnice a doporučení Krajské hygienické stanice v Nymburce, vyhlašuje Nemocnice Nymburk s.r.o. od soboty 3. 2. 2018 zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie, která se šíří Nymburskem. Tento zákaz platí až do odvolání. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

01.02. 2018

 • HLASUJTE A VYHRAJTE PRO NYMBURK RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ!
  Dnes startuje hlasování o 10 Rákosníčkových hřišť od společnosti Lidl. Veřejnost rozhodne svým hlasováním o tom, která města se mohou těšit na hřiště v hodnotě 1,5 mil. korun. Hlasování startuje ode dnešního dne 1. února do 28. února 2018. Hlasování probíhá na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/lidlcesko. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy a navíc se může zapojit i do soutěže o ceny.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.01. 2018

 • Představení vizuální identity města Nymburk
  Příprava grafického manuálu jednotné vizuální komunikace Nymburka jde do finále. Autoři ze studia Colmo dnes představí svůj návrh a jeho celkové uplatnění. Veřejná prezentace se koná v nymburském kině Sokol dnes v úterý 30. ledna a to nejprve v 15:00 a znovu v 18:00.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.01. 2018

 • Pohotovost pro dospělé je nově v nymburské nemocnici, v Obecním domě ji již pacienti nenajdou
  Po vzájemné dohodě Nemocnice Nymburk s.r.o., Středočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje bude nově od 1. února 2018 lékařskou pohotovost pro dospělé v Nymburce zajišťovat nemocnice.
  Pomoc v případě akutních či náhle vzniklých zdravotních potíží tak pacienti již nenajdou v Obecním domě, ale v jedné z ordinací v areálu nemocnice. Pacienty do ní nasměrují pracovníci recepce, která funguje nepřetržitě.

  Ordinační hodiny lékařské pohotovosti pro dospělé
  Pondělí – pátek: 17.00 – 21.00 hodin
  Víkendy a svátky: 9.00 – 17.00 hodin
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

26.01. 2018

 • Zásadní investiční akce ve městě
  Které investiční akce probíhají nebo se plánují? V jaké jsou fázi?

  Souhrn všech realizací zahájených v roce 2017 a připravených k zahájení v roce 2018. Investice, které jsou ve fázi přípravy projektu vč. předpokladu zahájení realizace v roce 2018.

  Více informací v odkaze
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.01. 2018

19.01. 2018

 • Víte o závadě ve městě? Nahlaste ji!
  Počátkem října 2017 město spustilo zkušební provoz mapové aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD, kterou mohou občané využít k nahlášení jakýchkoliv nedostatků ve městě. Může se jednat o různé opravy, nesvítící lampu, černou skládku, doplnění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu zeleně (stromy, tráva) či díru v chodníku. Mapová aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD se osvědčila jako praktický nástroj komunikace s občany a městskými institucemi, a proto její
  fungování bude zachováno i v roce 2018. Během tříměsíčního zkušebního provozu bylo přijato celkem 174 záznamů z čehož 92 požadavků
  bylo předáno k vyřešení Technickým službám a 82 řeší přímo Městský úřad. Vyřešeno bylo celkem 123 podnětů a nyní je 35 hlášení v řešení. Návrhů na vylepšení ve městě přišlo 12 a bude o nich diskutováno zejména při přípravách investic. Zneužívání či nevhodné příspěvky se vyskytly zcela minimálně, čehož si velmi vážíme. Pouze 3 záznamy byly zrušeny
  z důvodu neadekvátnosti. Na webových stránkách města i na webu
  Technických služeb lze nalézt odkaz přímo do aplikace. Pro využití aplikace je třeba standardní webový prohlížeč a lze ji spustit i na chytrém mobilním telefonu. Lidé tak snadno vyfotí a ihned z místa odešlou informace o závadě
  včetně fotografie. Hlášení je po předání vidět na mapě s příslušným barevným rozlišením (přijato, v řešení, vyřešeno).
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.01. 2018

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého má hotové odvlhčení i noční osvětlení
  Město v prosinci dokončilo další etapu rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého. Cílem této etapy bylo odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Zhotovitelem byla firma Building agency s.r.o., z Kolína a celková cena díla byla 1,6 mil Kč. Doposud Město do kaple investovalo přes 11 mil. Kč a nyní zbývá poslední etapa, obnova interiérů. Stavební práce probíhaly v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a navíc nacházející se v památkově chráněném území - městské památkové zóně Nymburk.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.01. 2018

 • Záchranná služba v Obecním domě má nová garážová vrata
  Dokončena byla výměna garážových vrat na Záchranné službě v Obecním domě. Záchranáři už několik let volali po nových a spolehlivých vratech, které za žádných okolností neselžou. V loňském roce byly jejich výzvy vyslyšeny a došlo i na realizaci. Stavební práce spočívaly v demontáži stávajících 2 ks garážových vrat, (ekologické likvidace, nátěru špalet fasádní barvou, začištěni a stěrky), dodání a montáž 2 ks garážových sekčních vrat o velikosti 3000x3000mm. Každá vrata mají jednu prosklenou sekci a levé navíc mají integrované dveře s nízkým prahem, průmyslový pohon pro minimálně 25 otevřeni za den, nouzový akumulátor pro případ výpadku proudu, zajištěni před uzavírací hranou. Náklady na demontáž a montáž obou vjezdů jsou 141 600 Kč bez DPH.
  Od 1.února dojde k doplnění záchranného vozového parku o nové vozidlo. Na nymburské služebně tak bude v důsledku toho navýšen i počet záchranářů.


  Zdroj: Město Nymburk

15.01. 2018

 • Autobusy jezdí mezi Zálabím a náměstím zdarma
  Ode dneška (15. ledna) jezdí autobusy mezi Zálabím a náměstím zdarma. Město tak vyšlo vstříc všem, kteří volali po zavedení nulového tarifu v tomto úseku. Nulový tarif je vydávám cestujícím od 18 do 70 let.
  Nadále žádáme všechny zálabské rodiče, aby využili možnosti koupě polovičního kuponu pro dítě do 15 let (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 380 Kč) nebo plnocenného kuponu (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč). Prodej kuponů je zajištěn u dopravce OAD Kolín, s.r.o., provozovna Nymburk, Dopravní 1717 a v pokladnách ČD. Tyto kupony Město zpětně proplatí na konci pololetí.
  Děti se díky tomuto kuponu mohou pohybovat autobusy po celém městě bez jakýchkoliv omezení. Po měsíci bude vše vyhodnoceno.

  Zdroj: Město Nymburk

10.01. 2018

 • Soud se zinkovnou AZOS bude pokračovat u Krajského soudu
  Okresní soud v Nymburce vynesl (20. června 2017) rozsudek ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ ve prospěch zinkovny (dle rozhodnutí soudu město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl). Město podalo návrh na odvolání proti soudnímu rozhodnutí ke krajskému soudu s tím, že důkazy předložené soudu jsou dostatečné a průkazné. První stání u Krajského soudu v této věci se koná 16. 1. 2018 od 13 hodin v budově Krajského soudu, místnost č.dv. 11/III. patro, budova A (Praha 5, nám. Kinských 5).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)