Krátce z města

02.10. 2018

 • Nymburk bude mít v roce 2019 své veřejné přístaviště
  Na nymburské radnici se sešli zástupci města, Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Labe, aby vyjednali konkrétní termín výstavby. V současné době je vydáno stavební povolení a do konce roku bude vybrán i zhotovitel. Tímto by se na jaře roku 2019 mohlo začít stavět. Původně se mělo s budováním jednotlivých přístavišť začít koncem roku 2014, ale objevily se určité komplikace. Více informaci zde:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.09. 2018

 • Přehled investic 2014–2018
  Přibližte si s námi ve zkratce uplynulé čtyři roky. Přinášíme přehled nejzásadnějších investičních akcí, které se podařilo realizovat (2014–2018).

  1) Hřiště pro starší děti v ulici Jurije Gagarina
  2) Hřiště Nezlobiště v ulici Generála Antonína Sochora
  3) Rekonstrukce cyklostezky na pravém břehu Labe
  4) Sportovní areál Veslák – Rekonstrukce hřiště; Noční osvětlení
  5) Nový varovný a výstražný systém proti povodním – městský rozhlas
  6) Regenerace panelového sídliště Drahelice IV., V., VI., VII. etapy
  7) Rekonstrukce jídelny pro ZŠ Komenského a učebny prvního stupně (Hlahol)
  8) Hálkovo městské divadlo – Výměna portálových oken; Výměna elektroinstalace; Rekonstrukce jevištní plochy
  9) Městská knihovna Nymburk – Výměna oken a hlavních dveří; Zateplení a vybudování letní čítárny; Nové dětské oddělení
  10) Nové potrubí na čerpání vody pro nymburské hasiče
  11) Rekonstrukce ulice Lipová
  12) Rekonstrukce ulice Dlabačova
  13) ZŠ Letců R. A. F. – Zateplení budovy a výměna oken
  14) MŠ U pejska a kočičky – vnitřních instalace a nové koupelny; Venkovní rozvody
  15) Nymburský Obecní dům – Výměna oken; Opravy obložení vzduchotechniky
  16) Nová garážová vrata pro záchrannou službu
  17) Poliklinika na sídlišti – Zateplení celého objektu
  18) Parkoviště u polikliniky na sídlišti
  19) Kaple sv. Jana Nepomuckého – Odvlhčení a noční osvětlení; Zrestaurování dveří; Zrestaurování balustrády
  20) Nymburská nemocnice – Rekonstrukce pavilonů B, C a D; Výměna výtahu v pavilonu A gynekologicko-porodnického oddělení; Rekonstrukce suterénu budovy H, A 
  21) Výstavba parkovacích stání a chodníků před mateřskou školou Větrník
  22) Nový výtah v Panoramě
  23) Výměna oken ZŠ Tyršova
  24) Rekonstrukce sklepení pod radnicí, Stálá výstava 2018
  25) Rekonstrukce ohradní zdi u Starého děkanství
  26) Restaurátorsky obnovený Mariánský sloup
  27) Repase oken na gymnazium B. Hrabala
  28) Hřbitov nové chodníky (TS)
  29) Revitalizace parku Ing. W. Hellwaga
  30) Revitalizace Parku Na Ostrově II.

  Přehled investic a více informací naleznete i na stránkách Nymburského zpravodaje: Большинство людей, прежде чем выбрать и купить постельное белье http://www.scena.cz/index.php?d=3&page=nethovory&id_n=588&full=1
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.09. 2018

 • V Nymburce bude změřena kvalita ovzduší
  Rada města dnes rozhodla o provedení měření kvality ovzduší v Nymburce, které zde nebylo provedeno řadu let. Město navazuje na monitoring, který stejná laboratoř prováděla na objednávku spolku Permanent na Zálabí a za finančního přispění města. Příští týden bude zahájeno první měření a celkem budou získány výsledky ze 4 různých míst po Nymburce. Měřeny budou imise a zaznamenány tak relevantní informace o stavu ovzduší ve městě. Ekologická laboratoř Peal, s.r.o., je držitelem autorizace MŽP.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.09. 2018

 • Nymburk stále jedná o možnostech čerpání dotace na plavecký bazén a lávku přes Labe
  V tuto chvíli už má město na bazén platné stavební povolení i rozhodnutí o umístění stavby. Nyní by se mohl začít bazén rekonstruovat za pomoci dotace. O víkendu jednala místostarostka Adriena Gabrielová s poslancem Milanem Hniličkou o chystané výzvě pro obce a města do sportovních zařízení nad 50 milionů korun. Je tedy reálná naděje, že Nymburk by mohl bazén postavit z dotačních peněz a město by si nemuselo brát úvěr. Stejně tak nová lávka přes Labe by se mohla v roce 2020 stavět za pomoci dotace. Lávka přesně pasuje do výzvy od Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci dotačního titulu Křížení komunikací. Navíc finanční podpora může být i v maximální výši 100 % uznatelných nákladů, jak vyplynulo z jednání ředitele SFDI společně se starostou Pavlem Fojtíkem a s místostarostou Janem Ritterem. Pokud se skutečně podaří získat peníze z dotačních titulů, mohly by ušetřené peníze jít na jiné investice.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.09. 2018

 • Výstava oceněných soutěžní návrhů lávky čeká na náměstí
  Přijďte si prohlédnout návrh nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe.
  Oceněné soutěžní návrhy jsou vystaveny na náměstí Přemyslovců.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.09. 2018

 • Město finančně podpořilo Diakonii ČCE a Centrum pro všechny
  Nymburk vyhověl žádosti a poskytl 20 tisíc korun na úhradu nákladů poskytování sociálních služeb pro občany města Nymburka, kteří jsou v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou a Domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí v Opolanech a v Pátku u Poděbrad. V druhém případě schválilo zastupitelstvo města na svém včerejším zasedání žádost CENTRA PRO VŠECHNY, které požadovalo 80 350 Kč (vzhledem k zamítnutí dotace od Středočeského kraje). Tato částka bude použita na úhradu nákladů na mzdu pro koordinátorku aktivit.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.09. 2018

 • Dnes probíhá v areálu nymburské Nemocnice TAKTICKÉ CVIČENÍ SLOŽEK IZS.
  Námětem zásahu je výbuch zásobníku kyslíku s následným požárem a poškozením stavebních konstrukcí pavilonu E. Cvičení všech složek záchranného systému probíhá za normálního provozu nemocnice.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.09. 2018

 • Město Nymburk má novou výpravnou publikaci 📚😊
  V rámci Dnů evropského dědictví byla v sobotu slavnostně pokřtěna na Starém děkanství nová knížka Nymburk – Královské město na Labi. Publikace na 176 stranách nabídne čtenářům velké množství nádherných fotografií – nových, historických i z ptačí perspektivy, původní texty a další zajímavé bonusy v podobě kreslených map, řezu kostelem sv. Jiljí, Turecké věže, pivovarem a plánku železniční kolonie před rokem 1919. Knížka je v prodeji v Turistickém informačním centru za 250 Kč

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.09. 2018

 • Nymburk bude zdobit nová elegantní lávka pro pěší i cyklisty
  Dnes 14. září vybrala odborná porota vítězný návrh nové lávky přes Labe. Vítězem se stal návrh od společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Konstrukci nové lávky bude tvořit oblouková konstrukce navržená tak, aby co nejméně konkurovala okolí. Pokud vše schválí zastupitelstvo 19. září město s vítězem bude spolupracovat na samotné projektové dokumentaci. Nová lávka by se finančně měla pohybovat kolem 40 mil. bez DPH. Odhadovaný termín realizace je rok 2020. Šest návrhů bylo posuzováno anonymně. Porota celou dobu nevěděla, kdo je autorem až po vyhlášení vítěze se ukázalo, že se jedná zmíněnou společnost.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.09. 2018

 • Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků v Nymburce stále probíhá
  Stále probíhá pro občany města Nymburk forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků. Za první dva dny bylo označeno celkem 33 jízdních kol z toho i několik elektrokol a jeden elektrický invalidní vozík. Na webových stránkách Bezpečný Nymburk, v sekci Městská policie, Forenzní značení jízdních kol se dozvíte více. Navíc ode dneška si můžete rezervovat termíny značení na měsíc říjen. Vzhledem k poměrně velkému zájmu doporučujeme termín zarezervovat co nejdříve.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.09. 2018

 • Nový nymburský stolní kalendář na rok 2019
  Právě vyšel nový nymburský stolní kalendář na rok 2019. Ten je plný krásných historických fotek z celého Nymburka. K dispozici jsou i nové kapesní kalendáříky na další rok. Všechny si můžete prohlédnout a pořídit v Turistickém informačním centru.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.09. 2018

 • Čestné občanství města může získat Jaroslav Kmenta
  Zastupitelstvo města bude 19. září rozhodovat o udělení městských vyznamenání. Čestné občanství může získat Jaroslav Kmenta - novinář, na městské vyznamenání Nymburský lev I. třídy byly nominováni Městská knihovna Nymburk, sbor VOX nymburgensis a Nymburský komorní orchestr. Nominantům držíme palce 📚😀👏🎉

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.09. 2018

 • Městská knihovna bude mít svou pobočku.
  Pobočka se bude nacházet v prostorách Polikliniky na sídlišti v Okružní ulici. Otevřena bude nejen pro obyvatele nymburského sídliště prozatím 2 dny v týdnu. 📚😊📚

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.09. 2018

 • Středočeský kraj je nyní Praze zase o trošku blíž
  Díky novému regionálním dopravnímu systému PID Lítačka pro Vás bude cestování do hlavního města jednodušší. Dlouhodobé časové kupóny může snadno zakoupit prostřednictvím eshopu www.pid.litacka.cz a pro krátkodobé jízdenky využijte novou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou můžete zdarma stáhnout na App Store a Google Play.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.09. 2018

 • Město úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci objektu HLAHOL
  V kompletně rekonstruované budově, kterou využívají žáci Základní školy Komenského Nymburk, je nyní skvěle vybavená a moderně zařízená jídelna s kuchyní a příjemné, prosvětlené učebny se zázemím pro žáky i učitele. Přijďte se podívat na den otevřených dveří!
  Zhotovitelem stavebně montážních prací byla firma BFK service a.s., ze Zásmuk. Celková cena rekonstrukce byla vyčíslena na 29 milionu Kč vč. DPH a realizace probíhala od července 2017 do července 2018.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.09. 2018

 • Knihovna má nové webové stránky
  Knihovna má NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, na kterých stále pracuje.
  Líbí se vám? Co byste na jejich nových webových stránkách uvítali a chybí tam, napište jim. 😉📚
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.09. 2018

 • Ulice Na Rejdišti se konečně dočká zasloužené rekonstrukce
  Ještě letos v říjnu začne rekonstrukce celého prostranství včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu. Dokončení je plánováno v červnu 2019. V rámci stavebních prací budou zhotoveny nové komunikace, chodníky a parkovací stání, odvodnění komunikací, dešťová kanalizace, lavičky a odpadkové koše, veřejné osvětlení, sadové úpravy, dopravní značení. Celková cena zakázky je 16 mil. Kč. vč. DPH a vybraný zhotovitel je firma Dopravní stavby BOHEMIA s.r.o., ze Zásmuk.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.09. 2018

 • Upozorňujeme na výjimky z pravidelného provozu přívozu
  Upozorňujeme na výjimky z pravidelného provozu přívozu z důvodu předem dohodnutých zakázek (jedná se pouze o měsíc září).
  Středa 5. 9. – Provoz zahájen od 9:00, a přerušen od 12:30 do 15:30
  Sobota 15. 9. – Smíšený provoz společně s plavbami na mlýn Bašta v rámci Dnů evropského dědictví (10–16 hodin)
  Neděle 23. 9. – Provoz přerušen na 2 hodiny (11–13 hodin)
  Pátek 28. 9. (svátek) – Loď nepopluje

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.09. 2018

 • Setkání s občany v ulicích Nymburka
  ZÁLABÍ - 6. 9. 2018 v 17 hodin sraz u Cafe Kopecký
  Bydlíte v této lokalitě?
  Přijďte sdělit své připomínky.
  Co je u vás dobře? Co špatně? Co navrhujete?

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.09. 2018

 • Provoz přívozu zahájen!
  Vzhledem k dnešnímu posvícení bude loď mimořádně jezdit do 21 hodiny. Zítra už dle pravidelného plavebního řádu – v pracovní dny od 7 do 19 hodin, sobota od 8 do 19 hodin a neděle od 10 do 19 hodin.
  Loď pojme až 50 osob a využít ji mohou i cyklisté.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)