Krátce z města

27.10. 2017

 • Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu
  Místostarostka města Nymburk, Mgr. Adriena Gabrielová u příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky položila věnce k pomníkům obětí první světové války. Pietní akty se konaly v pátek 27. října v Parku Hrdinů u pomníku obětem I. a II. světové války, na nymburském hřbitově u hrobu obětí první světové války a k pamětní desce u Sokolovny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.10. 2017

 • Na radnici byla předána městská vyznamenání
  Ve středu 25. října byla na radnici slavnostně předána významná městská ocenění. Vyznamenání Nymburský lev II. třídy uděluje rada města Nymburk, vyznamenání Nymburský lev III. třídy uděluje starosta města Nymburk.

  - Nymburský lev II. třídy byl udělen MUDr. Arnoštu Václavíčkovi za významný přínos při budování moderní zdravotnické péče v Nymburce.
  - Nymburský lev II. třídy byl udělen ppor. Petru Růžičkovi za dlouholetou příkladnou práci pro Policii ČR a zásluhy o výchovu desítek kriminalistických techniků.
  - Nymburský lev II. třídy byl udělen Oldřichu Syrovému za významné zásluhy o rozvoj sportovního letectví na Nymbursku. Nadšený aviatik, modelář, letecký instruktor a jeden ze zakladatelů letiště u Hořátve (1950). V letošním roce oslavil 90. narozeniny.
  - Nymburský lev III. třídy byl udělen paní Marii Bláhové za dlouholetou vynikající pedagogickou činnost v oboru hry na příčnou flétnu. Marie Bláhová vyučuje na ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburce a během let dosáhla vynikajících výsledků ve výuce hry na příčnou flétnu a v komorní hře příčných fléten.
  - Nymburský lev III. třídy byl udělen plk. Ing. Luďku Turkovi za dlouholetou, spolehlivou spolupráci při prohlubování bezpečnostní situace ve městě Nymburk a v souvislosti s požární ochranou na úseku prevence a represe.
  - V letošním roce byl také udělen Nymburský lev II. třídy Vladimíru Mišíkovi. V sobotu 15. září ho zpěvákovi předal přímo na pódiu starosta Pavel Fojtík. Městské vyznamenání obdržel Vladimír Mišík u příležitosti letošních 70. narozenin. Dalším důvodem byla skutečnost, že kapela ETC byla založena před 44 roky právě v Nymburce.

  Město Nymburk udělilo od 28. 10. 1998, kdy byla vyznamenání předávána poprvé, některého ze Lvů 188 osobnostem a 17 organizacím, celkem tedy 192 Lvů. Čestných občanů je městem evidováno celkem 22.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.10. 2017

 • Nerudovu ulici zdobí nové stromy
  V rámci rekonstrukce chodníku v ulici Nerudova byly ve spolupráci s Technickými službami vysázeny i nové stromy. Jedná se celkem o 17 stromů druhu Javor Babyka. TS Nymburk vysadilo stromořadí po cele délce této ulice.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.10. 2017

 • Senioři si užívali ,,svůj‘‘ týden
  Letošní třetí ročník akce RADNICE SENIORŮM se opět povedl (2. - 9.10). Krásné počasí přilákalo spoustu občanů, kteří se připojili a vychutnávali si bohatý program. Zahájení akce se konalo v Obecním domě, kde se všichni u kávy a zákusku seznámili s programem na celý týden.
  Senioři mohli vyslechnout různé přednášky, o bezpečnosti s Městskou policií Nymburk, zacvičit si ve sportovním centru na Tyršáku a užít si relaxační masáže, vířivku a další procedury. Zhlédnout film v Kině Sokol nebo si zatančit na akci Čas na čaj. Projít město s historikem a starostou Pavlem Fojtíkem a poslechnout si jeho výklad o renesančních památkách Nymburka. Účastníci si mohli prohlédnout nově otevřený dům pro seniory - Rezidence Labské Terasy a seznámit se s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., které v domě provozuje i Denní stacionář pro klienty z Nymburka a okolí. Strávit zábavné hudební odpoledne v Panoramě s opékáním špekáčků. Všichni účastníci si akci pochvalovali a už teď se prý těší na další ročník.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.10. 2017

 • Domov Mladá poslal městu děkovný dopis
  Město Nymburk poskytlo Domovu Mladá finanční příspěvek ve výši 8 900 Kč. Domov Mladá je poskytovatel sociálních služeb a byl zřízen v roce 2003 Středočeským krajem. Poskytuje pobytovou sociální službu občanům s různými druhy zdravotního postižení zejména mentálního charakteru a se sníženou soběstačností (kapacita 65 osob) a současně zajišťuje denní stacionář (max. pro 5 osob). Zabezpečuje celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči a dále různé terapie a aktivizační činnosti (canisterapie, hiporehabilitace, činnost hudební skupiny Vážky, pracovní dílny,…), to vše prostřednictvím odborného personálu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.10. 2017

 • Odvlhčení kaple sv. Jana Nepomuckého pokračuje!
  Po úspěšně dokončených prvních etapách rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého nyní probíhá další. Cílem této etapy je odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace. Provede se i přeložka optického kabelu a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn bude nejen chodníček, ale i nová přístupová cesta k hlavnímu vchodu. Stavební práce začaly v září a probíhají v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a nachází se v městské památkové zóně Nymburk. Jako zhotovitel byla vybrána firma Building agency s.r.o., z Kolína a termín dokončení je stanoven do 30. 11. 2017.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.10. 2017

 • Nymburský historický podzim se blíží
  Letošní „Nymburský historický podzim“ připomene jednu z nejpozoruhodnějších osobností novodobých dějin, univerzitního profesora a prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, od jehož úmrtí uplynulo v září tohoto roku již 80 let. Pozornost bude věnována jak jeho politickému a myšlenkovému odkazu, tak i proměnám vnímání Masarykovy osobnosti v různých etapách naší nedávné historie. O své pohledy na T. G. Masaryka se ve svých příspěvcích podělí jeden z nejuznávanějších českých historiků Robert Kvaček (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) a spolu s ním i historici mladší generace: Michal Stehlík (Národní muzeum a Filozofická fakulty Univerzity Karlovy), Michal Plavec (Národní technické muzeum) a Zdeněk Hazdra (Ústav pro studium totalitních režimů), který tematické odpoledne připravil a bude jím provázet.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.10. 2017

 • Úsekový radar na území obce Všechlapy
  Od září běží testovací provoz úsekového radaru na území obce Všechlapy. Město Nymburk vyšlo maximálně vstříc zvýšení bezpečnosti právě v této obci, kde denně projede po hlavním tahu silnice I. třídy až 15000 automobilů. Byl zvoleno technické řešení úsekového radaru, jenž v délce 870 metrů chrání přechody i zvýšení bezpečnosti napříč celou obcí. Po tříletém úsilí bude konečně vyslyšeno přání všech Všechlapáků, aby auta při průjezdu obcí respektovala předepsanou rychlost. Ze zkušebního provozu je zřejmé, že už pouhé umístění radarů a pohled řidičů na ně přináší ovoce. Automobily již nyní, projíždí obcí rychlostí do 50 km/hod.

  Zdroj: PhDr. Pavel Fojtík (starosta)

16.10. 2017

 • Setkání obcí a měst správního obvodu města Nymburk
  Dnes se proběhlo na radnici setkání obcí a měst správního obvodu města Nymburk. Starostové a starostky okolních obcí přijeli diskutovat a dozvědět se nové informace z odboru správních činností, odboru výstavby. Dále nejnovější aktuality k novele zákona o střetu zájmů a informace ze sociální problematiky. Starosta města Nymburk Pavel Fojtík ještě všem přítomným podal informace k dopravě v regionu a umístění radaru v obci Všechlapy.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.10. 2017

 • PARKUJTE OHLEDUPLNĚ!
  Včera proběhla v Nymburce akce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem – PARKUJTE OHLEDUPLNĚ!
  Akce byla zaměřena na řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a tím stěžují průjezdnost pro řidiče hasičských vozidel. Kampaň reaguje na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.10. 2017

 • Nymburský Obecní dům se dočká opravy venkovního obložení vzduchotechniky
  Rozbité a místy odpadlé venkovní obložení vzduchotechniky u Obecního domu projde rekonstrukcí. Dojde i na doplnění nové hydroizolace, úpravu okrasných dřevin a nový trávník. Zhotovitel byl vybrán a začaly i samotné stavební práce. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na začátek prosince tohoto roku.
  Celková cena díla je 917 860 korun vč. DPH. Jako zhotovitel byla vybrána místní firma Komplet stavby Nymburk s.r.o.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.10. 2017

 • NEMÁME ČAS ČEKAT, AŽ PŘEPARKUJETE
  Zítra (12.10.) od 17 hodin bude probíhat akce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem – NEMÁME ČAS ČEKAT, AŽ PŘEPARKUJETE
  Akce je zaměřena na řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a tím stěžují průjezdnost pro řidiče hasičských vozidel. Kampaň reaguje na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných v 70-tých a 80-tých letech minulého století.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.10. 2017

 • Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy AZOS
  V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ, který vynesl rozsudek ve prospěch zinkovny. Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může občany obtěžovat, ale současně řekl, že se nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nad míru přesahující místní poměry v blízkosti průmyslové zóny. Dle rozhodnutí soudu, tak město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl.

  Město nyní podá žádost o dotaci na pořízení systému, který kontroluje znečištění ovzduší. Systém Purenviro je kompletní integrovaný systém řízení kontroly vzniku znečištění ovzduší. Jedná se o registr stížností na zápach, který se zobrazuje přímo v mapovém rozhraní. Hlavními výhodami tohoto systému je vlastní evidence zápachu dle normy ČSN 83 5030, statistické výstupy, možnost postoupení stížností příslušným orgánům státní správy a aktuální přehled o výskytu zápachu v konkrétní oblasti ve městě.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10. 2017

 • Dnes je poslední den akce RADNICE SENIORŮM
  Od 15 hodin je dnes pro seniory připraveno ODPOLEDNE V PANORAMĚ. Posezení s hudbou a opékáním špekáčků v penzionu Panorama, připravilo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  V pátek 6. října 2017 si mohli senioři prohlédnout nově otevřený dům pro seniory - Rezidence Labské Terasy. Obyvatelům Rezidence budou na přání k dispozici komplexní služby Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., které zde provozuje i Denní stacionář pro klienty z Nymburka a okolí.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10. 2017

 • Nově lze využít na jednu jízdenku vlak i autobus při cestě do Mladé Boleslavi
  Od 1.10. je do systému PID zaintgrována celá železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav. Od tohoto data je tak možné na jednu jízdenku cestovat např. ze Zálabí, Drahelic či sídliště autobusem na nádraží a dále vlakem do Mladé Boleslavi a to jak osobními vlaky tak rychlíky. Mladá Boleslav je zařazena do tarifního pásma 7. Bližší informace v odkazu. (Marek Mejzr)
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.10. 2017

 • Chirurgickým pacientům ukrátí čas v nemocnici nové televizory
  Hned šest televizorů obohatí chirurgické oddělení nymburské nemocnice. A to díky daru, který mu věnovala společnost Changhong Europe Electric s.r.o. Z rukou zástupců společnosti, Pavla Kafky a Lucie Kafkové, převzali televize ve čtvrtek 5. října primář chirurgie, MUDr. Jaroslav Chaluš společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou, a místostarostou města Nymburk, Mgr. Adrienou Gabrielovou. Pět televizorů s úhlopříčkou 32“ bude umístěno na pacientské pokoje určené k hospitalizaci, jeden o velikosti 55“ bude sloužit především pro vzdělávání lékařů chirurgického oddělení.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí Nemocnice Nymburk)

06.10. 2017

 • V ulici Jurije Gagarina vzniká nové dětské hřiště
  Nové dětské hřiště vzniká v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m2. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude primárně určeno pro děti staršího školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat zejména vybudování oplocení, herních prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí nového hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové aktivity pro mládež a centrální plocha s vodní mlhou. Předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.10. 2017

 • V rámci rekonstrukce nymburského bazénu je řešeno i parkoviště
  Parkoviště by mělo vzniknout naproti na nevyužívaném prostranství u budovy Policie ČR. Hlavním cílem je zajištění dostatečného množství parkovacích míst pro městský bazén stojící přes ulici a pro zaměstnance Policie ČR. Minimální počet parkovacích stání pro veřejnost (bazén) je 30 počítáno je ovšem s 37 stáními a 25 pro policii (o 7 více). Na tomto místě je nyní částečně zeleň a vzrostlé stromy, s tím souvisí i výběr zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání a ostrovy zeleně na místě několika vynechaných stání. Prostranství podél Boleslavské třídy je pak řešeno parkově s javorovou alejí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.10. 2017

 • Rekonstrukce ohradní zdi u Starého děkanství stále pokračuje.
  U Starého děkanství a věže Kaplanky, která je součástí nymburských hradeb, město opravuje chátrající ohradní zeď ze 17. století. Ta byla ve velmi špatném technickém stavu, místy zbořená a podepřená trámy. Jedná se o severní ohradní zeď, která je vystavěna z lomového kamene o celkové délce cca 40,4 m. Rekonstrukci provádí firma Komplet stavby Nymburk s.r.o. za celkovou částku 629.137 Kč vč. DPH. Termín dokončení stavby je plánován do 16. 10. 2017.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.10. 2017

 • Čtvrtý ročník akce RADNICE SENIORŮM stále pokračuje.
  Dnes proběhla procházka renesančním Nymburkem se starostou Pavlem Fojtíkem. Zítra 5.10. od 10 hodin vás čeká povídání s režisérem Krátkého filmu Praha Janem Jelínkem o tom, jaké jsou filmy Svěráků aneb JAK TOČÍ SVĚRÁCI,po přednášce volně naváže promítání nového filmu PO STRNIŠTI BOS, Kino Sokol, zdarma.
  V pátek 6.10. od 14.00 se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ REZIDENCE LABSKÉ TERASY v Drahelicích a od 17.00 DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ S IVOU HÜTTNEROVOU, zábavný pořad plný hezkých písniček, vyprávění. Na závěr v pondělí 9. 10. od 15.00 čeká seniory ODPOLEDNE V PANORAMĚ, posezení s hudbou a opékáním špekáčků v penzionu Panorama.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)