Krátce z města

15.05. 2018

 • Upozorňujeme na trvající uzavření cyklostezky na pravém břehu Labe
  Do druhé poloviny června tohoto roku budou probíhat na pravém břehu Labe stavební práce související s rekonstrukcí cyklostezky (v úseku od sportovního areálu Veslák až na konec katastrálního území města Nymburk). Tento úsek cyklostezky dlouhý 1,6 km prochází souvislou úpravou povrchu, rozšířením a je po celou dobu stavebních prací uzavřen.
  Upozorňujeme občany žijící a pohybující se v této lokalitě, že v průběhu provádění stavebních prací není cyklostezka přístupná a není možný její průjezd. Práce jsou prováděny s možným ohledem na přilehlé nemovitosti a po celou dobu realizace je zajištěn pěší průchod pouze rezidentům v součinnosti s prováděcí firmou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.05. 2018

11.05. 2018

 • Hřiště v ulici Jurije Gagarina se začíná pomalu zelenat
  Dokončovací práce probíhají na stavbě nového hřiště pro starší děti a teenagery. Nové hřiště s rozlohou téměř 3 tisíce metrů čtverečních v ulici Jurije Gagarina by mělo plně vyhovovat právě jejich potřebám a aktivitám. K dispozici budou mít herní, lanové a workoutové prvky, vodní prvky a centrální plochu s vodní mlhou. Součástí nového hřiště je i víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity a travnatá plocha pro fotbal. Realizace zahrnovala i mobiliář, zeleň, oplocení a veřejné osvětlení. V současné době probíhají ještě sadbové úpravy, úprava zeleně a terénu, doplnění mobiliáře (lavičky) a zapojení veřejného osvětlení. Řešena je také budoucí údržba a správa hřiště.

  Slavnostní otevření je naplánováno na 26. června, to už bude tráva vzrostlá a všechna sportoviště plně funkční.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.05. 2018

09.05. 2018

 • Stále pokračuje dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice
  Do konce června budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na dokončení rekonstrukce ulice. Hlavním důvodem prodloužení původního termínu je zhotovení nové vozovky v závěrečném úseku, kde je nutné zpevnit podkladovou vrstvu (jedná se o část ulice od hl. vchodu na hřbitov až po ulici U Cejpovny).Během rekonstrukce došlo v přední části ulice k zhotovení nové vozovky, parkovacích zálivů, okapových chodníků a instalaci veřejného osvětlení. Rovněž byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Bylo vysázeno i nové stromořadí lípy srdčité, které je k ulici Doubravská, pouze jednostranně (směrem ke hřbitovu na pravé straně) a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova je opět oboustranně.

  Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů. Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva.

  Zároveň upozorňujeme občany žijící a pohybující se v této lokalitě na zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.05. 2018

 • Stavební práce na poslední etapě regenerace panelového sídliště Drahelice (VII. etapa) pokračují
  V březnu tohoto roku započaly stavební práce na regeneraci panelového sídliště Drahelice a jde o závěrečnou sedmou etapu. V této etapě se jedná o rekonstrukci části ulic Jurije Gagarina, Karla Čapka a celou ulici Mládežnickou.
  Při rekonstrukci je kladen důraz hlavně na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón, vybudování dosud chybějících parkovacích míst. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích zálivů podél komunikací a nové chodníky, kontejnerové stání, dopravní značení, terénní úpravy, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobiliář. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.
  Věříme, že občané chápou tuto situaci a budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. Předpokládaný termín dokončení srpen 2018.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.05. 2018

 • Nymburk si dnes připomíná výročí nymburského povstání
  Přesně 2. května 1945 občané Nymburka povstali proti nacistickým okupantům a Nymburk se stal prvním městem v Čechách, které se rozhodlo převzít správu města od Němců zpět. Celá událost se naštěstí obešla bez krveprolití, a to jen díky diplomatickému vyjednávání Viktora Boháče.
  V Nymburce si tento den připomínáme položením věnců na centrálním hřbitově, u památníku obětem I. a II. světové války v Parku hrdinů a u pomníku v Drahelicích. Kam je dnes za město položil starosta Pavel Fojtík. K příležitosti oslav Dne města se zítra 3. května od 19h uskuteční koncert Nymburského komorního orchestru pod vedením dirigenta Arnolda Smrtky a Českého filharmonického kvarteta ve složení Štěpán Pražák - 1. housle, Viktor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub Dvořák violoncello.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.04. 2018

 • Město vyhovělo požadavku obyvatel a zavede večerní spoje na Zálabí
  Lidé k překonání Labe nyní mohou využít zdarma autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Občané požadovali rozšíření nočních spojů a město jim vyšlo vstříc. Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo rozšíření autobusových spojů v pracovních dnech ve 21:45 a 23:30, kdy budou přidány spoje Nymburk Hl. nádraží – náměstí – Zálabí. Dále nový spoj o víkendech a svátcích ve 20:30 z náměstí na Zálabí, později to už bohužel z provozních důvodů není možné. Tyto časy doplní stávající spoje z náměstí v 18:05, 18:10, 18:18, 18:35 (So, Ne), 19:10, 20:18 a ze Zálabí v 18:47, 19:16, 20:16 (So, Ne), 21:19. Předpokládané spuštění je plánováno od 14. 5. a do prosince bude probíhat zkušební provoz a vyhodnocení. Přímé jízdní řády budou včas zveřejněny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.04. 2018

 • Studenti nymburských ZŠ si zahráli na zastupitele
  Do projektu simulovaného zasedání zastupitelstva města, které pořádala organizace Agora CE o.p.s. ve spolupráci s městem Nymburk, se zapojili žáci ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova. Studenti si tak vyzkoušeli roli zastupitelů a společně s politiky řešili reálné problémy ve městě. Studenti se nejdříve zúčastnili jednání zastupitelstva 25. 4. 2018 a následující den, tedy ve čtvrtek 26. 4. 2018, měli své vlastní zastupitelstvo v Obecním domě (i s využitím elektronického hlasování).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.04. 2018

26.04. 2018

 • Dnes probíhá v Nymburce krajská soutěž hasičů
  Na parkovišti Pod Eliškou dnes probíhá Krajská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod Nymburk 2018.
  Právě soutěží družstvo hasičů Územního odboru Nymburk ze stanice Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.04. 2018

 • Organizátoři Hrabalova Kerska hledají dvacetileté
  V sobotu 19. května se uskuteční již 20. ročník slavnosti Hrabalovo Kersko. Setkávají se na ní každoročně lidé, kteří vzpomínají na slavného spisovatele Bohumila Hrabala.
  Připomínají si rovněž, a to za účasti řady spisovatelových přátel či umělců spjatých s jeho tvorbou, Hrabalovo dílo, divadelní inscenace či filmy podle jeho literárních předloh, případně knihy věnované jeho osobnosti.
  První ročník Hrabalova Kerska se uskutečnil 22. května 1999. Organizátoři slavnosti by letos rádi v Kersku přivítali lidi stejně staré jako je Hrabalovo Kersko, tedy narozené 22. května 1999.
  Přijedou-li, stanou se čestnými hosty a čekají na ně i pěkné dárky. Stačí se přihlásit 19. května po poledni u stánku s logem Město Nymburk v areálu Lesního ateliéru Kuba v Kersku a prokázat datum narození.
  Program letošního ročníku najdete na http://www.knihovna-nbk.cz/, Městská knihovna Nymburk nebo v květnovém Nymburském zpravodaji.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.04. 2018

 • Lékaři bez hranic navštíví Nymburk
  Jak vypadá pomoc během přírodní katastrofy? Co se děje při epidemii eboly? Jak chutná terapeutická pasta k léčbě dětské podvýživy? Co kreslí děti v uprchlických táborech či ve válce? Na tyto a mnohé další otázky poskytuje odpovědi putovní výstava nazvaná Lékaři bez hranic zblízka, která bude k vidění v Nymburce od 7. května a postupně navštíví další česká města.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.04. 2018

 • O pouhých osm dětí více a nymburská nemocnice by překročila hranici osmi set narozených dětí
  Přesně 792 dětí se během uplynulého roku 2017 narodilo na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o., což je ještě o čtrnáct novorozenců více, než v roce 2016.
  „Porodů se u nás uskutečnilo 789, ze 792 dětí bylo 423 chlapců a 369 děvčat. Na svět u nás vloni přišla 3x dvojčata, z toho 2x císařským řezem, jednou přirozenou cestou,“ informoval MUDr. Dušan Kolařík Ph.D., primář gynekologicko-porodnického oddělení nymburské nemocnice.
  Nymburská porodnice patří mezi menší zařízení svého druhu, jde o porodnici rodinného typu a u nastávajících rodiček je velice oblíbená. Nabízí rozsáhlou předporodní péči od screeningových vyšetření, předporodních kurzů a přípravu až po široké spektrum těhotenských poraden, a to i rizikových – péče o matky diabetičky, o matky s IUGR (Intrauterinní růstová retardace) či SGA a podobně.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.04. 2018

20.04. 2018

19.04. 2018

 • Nová výstava byla otevřena v radničním sklepě
  Včera byla v rámci akce Brány památek dokořán slavnostně otevřena stálá expozice Historie nymburské radnice a výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Bohuslava Matěje Černohorského Nymburk.
  Expozice se nacházejí v gotickém a renesančním sklepení, které bylo zrekonstruováno v letech 2014 až 2015. V letošním roce byl ve spolupráci s firmou Leky s. r. o. z Milčic a truhlářstvím Petr Bendl – dřevovýrobce, prostor upraven pro pořádání výstav. Sklepní expozice bude pro veřejnost zdarma zpřístupněna od dubna do října v době provozu radnice.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.04. 2018

 • Včera proběhla akce na kontrolu parkování!
  Zapojeni byli celkem 4 policisté Územního odboru Nymburk (PČR) a 3 strážníci Městské policie Nymburk. Společně během včerejšího dopoledne zkontrolovali na stovky vozidel nejen v centru města, ale i v přilehlém okolí - například v ulicích: Velké Valy, Dlouhá třída, Palackého třída a další. Přestože byla akce předem avizována, hříšníků bylo zjištěno poměrně velké množství. Bylo zjištěno okolo 100 přestupků za včerejší den.
  Nesprávně zaparkovaná vozidla dostala od strážníků za okno „lísteček“ a jejich řidiči tak budou muset své jednání vysvětlovat na Městské policii v Nymburce. Někteří se k vozidlu vrátili při probíhající kontrole a byli vyřešeni blokovou pokutou na místě. Dodržujte předpisy, respektujte dopravní značení a parkujte tak, jak se má! Akce se bude ještě opakovat!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.04. 2018

 • Městská knihovna Nymburk dnes představila projekt Bookstart
  Městská knihovna Nymburk dnes představila pilotní projekt S knížkou do života (Bookstart) aneb Knihohrátky - Ptáčata. Bookstart je mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný již ve 20 zemích napříč kontinenty. Hlavní náplní je práce s knihou pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Cílem projektu je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost. Poradit jim, jak to dělat správně a nabídnout jim podpůrné služby knihoven. Inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti, pro rodiny a vytvořit novou čtenářskou komunitu. Každý nový dětský člen dostal průkazku do knihovny zdarma.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.04. 2018

 • Ředitelka nymburské knihovny dostala ocenění
  Včera dostala ředitelka Městské knihovny Nymburk Helena Liptáková ocenění za soustavnou přínosnou činnost v oboru, cenu Papilio bibliothecalis v Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského od Středočeský SKIP.

  Za město máme velkou radost a gratulujeme!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)