Krátce z města

09.03. 2018

 • Nymburská radnice se opět po roce připojila k akci Vlajka pro Tibet
  Nymburská radnice se vyvěšením Tibetské vlajky (9. 3. v 8 hodin ráno) připojila ke stovkám měst v republice a tisícům měst po celém světě, které se také připojily k akci Vlajka pro Tibet. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Číny.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.03. 2018

 • Nymburská nemocnice dostala další monitory dechu
  Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. se dočkalo dalšího daru od Nadace Křižovatka, která je dlouhodobě velkým podporovatelem nymburské nemocnice. Z rukou zástupců nadace i jedné ze dvou společností, které dar financovaly, převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík a MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení, společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou a zástupci města Nymburk patnáct kusů monitorovacích podložek, jež hlídají dech novorozenců. Potřebnou částku, v hodnotě 44.550 korun, věnovaly nadaci, stejně tak jako již několikrát v minulosti, společnosti Pro Tech Spt a MAGNA Exteriors.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.03. 2018

 • Město Nymburk podá návrh na dovolání k Nejvyššímu soudu
  Dnes (6. března 2018) proběhlo u Krajského soudu v Praze odvolací řízení ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ (nyní společnost Automotive Painting Partners), ve kterém město se svým odvoláním neuspělo.

  Město Nymburk s výsledkem soudu nesouhlasí, bude bojovat dál a podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03. 2018

 • Na oddělení dopravních činností lze platit platební kartou
  Městský úřad Nymburk se dlouhodobě snaží rozšiřovat množství služeb pro své klienty. Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel, ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.03. 2018

 • Volné WiFi nově v TIC
  Od března 2018 můžete využít volné připojení k bezdrátové síti WiFi v Turistickém informačním centru Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.03. 2018

 • Město rozšíří stanoviště na tříděný odpad
  Město rozšíří jednotlivá stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na různých lokalitách po městě. Hlavním cílem je zkrátit docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro občany v Nymburce. Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst rozšíří o 20 nových stanovišť, která přibydou k současným 49 místům. Všechna stanoviště byla projednána s TS Nymburk a realizace některých nových stanovišť již započala. Dokončení všech se předpokládá v příštích měsících.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02. 2018

 • 1. zasedání zastupitelstva města 2018
  Vážení občané, zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se koná dnes, ve středu 28. února 2018 od 16 hodin v malém sále Obecního domu v Nymburce. Nebo můžete sledovat zasedání zastupitelstva i pohodlně z domova on-line, prostřednictvím odkazu níže.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

28.02. 2018

 • Město opět vyzvalo dodavatele k časnému předávání informací
  Vedení města Nymburk se znovu obrátilo na dodavatele vody, elektřiny, plynu a tepla, aby veškeré plánované odstávky a zejména havárie a mimořádné situace, které se dotýkají života občanů ve městě neprodleně sdělovali na e-mail: krize@meu-nbk.cz. Město pak může prostřednictvím SMS InfoKanálu, webových stránek, sociálních sítí také hlášením městského rozhlasu, zpřístupnit tuto důležitou informaci těm občanům, kterých se bezprostředně týká. Aby město mohlo včas a kvalitně občany o mimořádných situacích spravit, musí mít k dispozici přesné informace, což mohou zajistit pouze přímo dodavatelé.
  SMS InfoKanál
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.02. 2018

23.02. 2018

23.02. 2018

 • Místostarosta navštívil areál zřícené lávky v pražské Troji
  V pondělí 19. února 2018 navštívil místostarosta města Jan Ritter zpřístupněný areál se segmenty zřícené lávky v pražské Troji a se svolením pořídil pracovní fotodokumentaci. Je patrno, že nosná i předpínací lana byla v různém rozsahu a zcela nepravidelně napadena korozí. Nejednalo se o oslabení výztuže pouze ve spárách mezi jednotlivými díly, ale i kdekoli jinde, třeba uprostřed jednoho kusu. Předčasnou korozi zjevně umožnily dutiny vzniklé nekvalitním probetonováním nosných lan a předpínacích lan. Z fotografií je patrno, že se tyto dutiny mohou vyskytovat v konstrukci zcela nahodile. Lze tedy předpokládat, že prohlášení nymburské lávky bezpečnou by musela předcházet 100% kontrola alespoň staticky nutné části lan po celé jejich délce.
  Zda je toto možné bude ověřeno při zkouškách dne 27.2.2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.02. 2018

 • V březnu začíná cyklus přednášek o historii Nymburka
  První přednáška má název - Zrození Nymburka

  Přijďte si poslechnout příběh o založení královského města Nymburk v roce 1275 z cyklu přednášek o historii města.

  Přednáší PhDr. Pavel Fojtík, starosta města a historik

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.02. 2018

 • Setkání zástupců města s občany na téma zavřené pěší lávky přes Labe
  V úterý 20. 3. 2018 v 18 hodin v kině Sokol se bude konat beseda zástupců města s občany na téma zavřené pěší LÁVKY přes Labe. Více se dozvíte také o rekonstrukci plaveckého bazénu, o revitalizaci hlavního nádraží, o revitalizaci sídliště Jankovice aj…

  Aktuální informace k zavřené pěší lávce přes Labe v odkazu

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.02. 2018

 • Dotační program pro rok 2018
  Město Nymburk bude i v roce 2018 pokračovat v dotačním programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně, který byl poprvé vyhlášen v roce 2017. Cílem programu je motivovat vlastníky domů v centru města k investicím, které jsou kvůli památkové ochraně finančně náročnější než v jiných lokalitách. Podpořeny budou akce, které zlepší vnější vzhled budov – jde například o opravy fasád, střech či výměnu oken. V tomto případě mohou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. Město podpoří i stavebně-historický či restaurátorský průzkum, a to maximální částkou 30 000 korun. V roce 2018 budou moci o podporu žádat i majitelé nymburských kulturních památek, které se nacházejí mimo městkou památkovou zónu. Finanční podpora může být poskytnuta pouze na akce realizované a dokončené v letošním roce. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti v době od 20. 2. do 30. 6. 2018. Podmínky žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pravidlech programové dotace. Pravidla a formuláře žádosti lze nalézt na webových stránkách města (Záložka Dotace na opravu budov v MPZ). www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=74
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.02. 2018

 • Proměna Hlaholu pokračuje!
  V současné době jsou hotovy rozvody elektřiny, izolace, omítky, vyměněna okna a zateplen celý objekt. Dokončena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Tam vznikne kabinet tři nové učebny a nová učebna cizích jazyků. Zahájena byla instalace vzduchotechniky a rozvody topení. Budou položené nové podlahy, obklady i dlažby a bude nově vybavena kuchyň. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na květen 2018. Děti se však do Smetanova domu, který slouží i jako jídelna pro ZŠ Komenského, podívají v novém školním roce (září 2018).

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.02. 2018

 • Moderovaná diskuse k Únoru 1948
  Vystoupí historici Ondřej Matějka (náměstek ředitele ÚSTR) a Michal Stehlík (náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze). Moderuje Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Beseda se zvláštním zřetelem k osudu soch a pomníků symbolizujících 20. století proběhne ve foyer Kino Sokol Nymburk 19. února v 18 hodin.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.02. 2018

 • Dlouho očekávaná rekonstrukce Lipové ulice pokračuje!
  Do konce dubna budou v Lipové ulici probíhat stavební práce. Dochází k rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Už byly provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky, slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva. Motorovým vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude sloužit pro pohyb chodců i cyklistů (pro cyklisty bude vyznačen pruh). Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane ulice Feuersteinova. Řešena bude i výsadba zeleně. Vzhledem ke špatnému stavu stromů
  a požadavku obyvatel ulice budou odstraněny všechny stávající stromy. Z důvodu dodržení ochranného pásma plynovodu bude nové stromořadí vysázeno, po ulici Doubravská, pouze jednostranně (pravá strana směr ke hřbitovu)
  a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu hřbitova vysázeno oboustranně. Vysázeny budou 3-4 leté stromy lípy srdčité.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.02. 2018

 • Nové dětské hřiště vyrůstá na rohu ulice Jurije Gagarina
  Koncem března bude dokončeno nové dětské hřiště o rozloze cca 2 800m2. To bude určeno především dětem staršího školního věku a mládeži pro jejich volnočasové aktivity. Hrubé stavební práce jsou již hotovy a nyní probíhají dokončovací práce a terénní úpravy. Poslední fází bude osazení herních prvků. Součástí nového hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou ani lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.02. 2018

06.02. 2018

 • Nymburské Hálkovo divadlo dostane nová portálová okna
  Jedná se o dvě okna do Tyršovy ulice a dvě okna do dvora ZŠ Tyršova. Součástí výměny portálových stěn bude i montáž vnitřního zábradlí. Zhotovitelem velkorozměrových oken pro divadlo je firma Nevšímal, a.s., a hodnota celé zakázky je 2 204 528 Kč.
  Demontáž a následná montáž prosklené stěny nelze stihnout za jeden den, a proto byl navržen termín montáží od 11. 03. do 16. 03. 2018. Samotná realizace bude provedena v režimu vyhovujícímu divadlu a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)