Krátce z města

19.06. 2017

 • Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody
  Rada města schválila zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací dojde k přepojení stávajícího sacího potrubí za nynější čerpací stanicí, položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody trasou do objektu garáží HZS. Vybudování 2ks podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště při areálu HZS a se zaústěním do garáže budovy HZS Nymburk. Součástí díla je i přiložené nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. V čerpací stanici bude provedeno dozbrojení v rámci PD elektroinstalace.
  Jako zhotovitel stavebně montážních prací byla vybrána firma VPK Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Celková stanovená cena je 1 118 264 Kč vč. DPH. Stavební práce začnou do konce června s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.06. 2017

 • SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk – předávání maturitních vysvědčení a diplomů
  Zdravotnický asistent (4. A), Zdravotnické lyceum (4. L) a Sociální činnost (4. S) - zde
  Asistent zubního technika (4. Z) - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

15.06. 2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Čtyřlístek - zde
  MŠ Sluníčko - zde
  Speciální MŠ - zde
  MŠ Adélka - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

15.06. 2017

 • Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město
  Mezinárodní turnaj mládeže a kemp v letošním roce je druhým úspěšným pokračováním výměnných sportovních pobytů obou partnerských měst a klubů. Italský volejbalový klub rovněž absolvoval sportovní kemp i v Nymburce (podzim 2016). Náplní letošního kempu budou tři utkání mládeže s místním klubem, setkání s představiteli města Porto San Giorgio a klubu. Kempu se účastní 52 hráčů a hráček klubu Volleyball Nymburk. Rada města Nymburk vyhověla žádosti a podpořila klub Volleyball Nymburk, z.s. částkou 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního turnaje mládeže a sportovního kempu (23.6. až 2.7.2017) v italském městě Porto San Giorgio. Příspěvek bude financován z prostředků na podporu a rozvoj vztahů s partnerskými městy.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.06. 2017

 • V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště
  Nové dětské hřiště vznikne v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m2. V současné době už město vybírá zhotovitele stavby. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude určeno pro děti staršího školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat vybudování oplocení, herních prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí bude vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.
  V září budou zahájeny stavební práce a předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018. Celkové náklady na výstavbu hřiště jsou ve výši 7,8 mil. korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.06. 2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Růženka - zde
  MŠ U Pejska a kočičky - zde
  MŠ Větrník - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

12.06. 2017

 • Město Nymburk opět podpořilo Domov svatého Josefa, kde se starají o pacienty s roztroušenou sklerózou.
  Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 10 000 Kč.
  Oblastní charita poskytla v roce 2016 pobyt třem občanům města v celkové délce pobytu 464 dní. V Domově sv. Josefa také nepřetržitě žije jeden klient s trvalým pobytem ve městě Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.06. 2017

 • Dnes v noci proběhne NOC KOSTELŮ!!!
  Tradiční každoroční otevření nymburských kostelů, více informací naleznete na www.nockostelu.cz. Poprvé se akce účastní i modlitebna sboru Křesťanské společenství Nymburk (Komenského 1254).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06. 2017

 • V Nerudově ulici probíhá oprava chodníku
  Město společně s Technickými službami zajistí v rámci stavebních prací narovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a položení nové dlažby. V plánu je také nové osazení ulice zelení. Jedná se o 16 stromů druhu Javor babyka. Zhotovitelem je firma MaGe Construction, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06. 2017

 • Část ulice V Zahrádkách se může pyšnit novým chodníkem
  V souvislosti s položením vodovodního řadu město společně s Technickými službami zajistilo srovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a zcela nový povrch chodníku. Zhotovitelem byla firma HALKO, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.06. 2017

 • Na Náměstí Přemyslovců vyrostlo volejbalové hřiště
  Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne od čtvrtka do úterý (8. - 13. 6. 2017) akce s názvem - Týden beach volejbalu. Účast potvrdili zajímaví hosté - například volejbalové reprezentantky Kolocová a Kvapilová nebo olympionici Pakosta, Petr Beneš, Josef Beneš, herec Jaroslav Dušek, fotbalisté Ivan Hašek a Radek Bejbl, hudebník Zdeněk Merta, člen skupiny Lucie Michal Dvořák, kanoista Martin Fuksa, hokejista Tomáš Netík a další.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.06. 2017

 • Hřbitovní správa se nejspíš přesune do nových prostor
  Nevyhovující objekt hřbitovní správy na nymburském hřbitově, to je současný stav, na který si stěžují občané i zaměstnanci hřbitovní správy. Z tohoto důvodu město společně s technickými službami zvažují přesunutí do nových prostor.
  Zázemí hřbitovní správy, vyjma hrobníka, by se v budoucnu mohlo přesunout do areálu Technických služeb v ul. V Zahrádkách (bývalá prodejna). Tento záměr vychází ze stávajícího, a hlavně nevyhovujícího stavu objektu na hřbitově. V současnosti se provádí projektová dokumentace, aby prostory splňovaly požadované normy na tento provoz. Poté budou provedeny vlastní stavební úpravy prostoru. Plánovaný přesun se předpokládá koncem roku.

  O dalším postupu vás budeme informovat.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.06. 2017

 • Výstavba chodníku v ulici Dlabačova v Nymburce.
  Od června do října letošního roku bude probíhat výstavba chodníku v ulici Dlabačova. Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost při pohybu po této komunikaci. Tato ulice bude po celou dobu jednosměrná, ve směru od Elektoservisu Svoboda směrem k půjčovně nářadí.
  V rámci stavebních úprav dojde k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice s napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného osvětlení včetně kabelových propojení a nových svítidel. Dále bude umístěn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atd.). Zhotovitelem stavby je firma AVE Kolín s.r.o.
  Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části ulice, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby v bočních ulicích mimo dosah staveniště.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.06. 2017

 • Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce Smetanova domu - HLAHOL
  V budově se nacházejí třídy prvního stupně základní školy Komenského a jídelna pro 950 dětí včetně kuchyně. V rámci stavebních prací dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Vzniknou zde tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky a učitele. Dále budou provedeny opravy a výměny jednotlivých prvků stavby – jako nová střecha nad přízemní části objektu, výměna výplní otvorů, nové podhledy, výměna povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře, zateplení objektu a nová vrata na pozemek. Přestavba čeká rovněž stávající a nevyhovující jídelnu. Zhotovitel je firma BFK service a.s., ze Zásmuk a celková cena je 22 322 698 Kč vč. DPH a předpokládaný termín zahájení prací je 3. července 2017. Termín dokončení je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.06. 2017

 • Kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních dokladů pro PID
  foto 1
  Dnes 1. 6. 2017 bude zprovozněno kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních dokladů pro Pražskou integrovanou dopravu. Bude zde tedy možné zakoupit průkaz PID a doplňkové papírové kupóny BUS+VLAK (měsíční, čtvrtletní).
  Kontaktní místo je na provozovně společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. v NYMBURCE (Dopravní 1717 – areál ČSAP).
  Více informací o předplatném jízdném na stránkách ROPIDu:
  https://ropid.cz/tarifni-pojmy/predplatne-jizdne/
  https://ropid.cz/primestske-cestovani/?tab=2
  Kontakt na informační kancelář - Provozní doba:
  Po - Čt: 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30
  Pá: 7:00 - 13:00
  Tel.: 325 502 223
  Email: nemcova@csap.cz
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.06. 2017

 • Panorama dům s pečovatelskou službou se pyšní novým výtahem
  Původní a dosluhující výtah (z roku 1995) nahradil v domě s pečovatelskou službou Panorama výtah zcela nový. Ten nyní splňuje veškeré bezpečnostní parametry i požadovaný komfort pro obyvatele domu. Město za nový výtah od firmy MSV Liberec s.r.o. zaplatilo 1 131 000 Kč vč. DPH. Restaurace Panorama od září letošního roku bude fungovat i jako náhrada školní jídelny pro žáky 2. stupně ze ZŠ Komenského.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.05. 2017

 • Nemocnice Nymburk s.r.o. informuje:
  Dovolujeme si Vás informovat, že stejně jako v jiných institucích, i v nymburské nemocnici budeme od 31. května 2017, kdy vstoupí v platnost Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, takzvaný protikuřácký zákon, vyžadovat jak od zaměstnanců, tak i od pacientů jeho striktní dodržování. To znamená, že od tohoto data je ve všech prostorách (venkovních i vnitřních) areálu Nemocnice Nymburk s. r. o. zakázáno kouřit. Dodržování zákazu bude nemocnice monitorovat, zpočátku bude ty, co jej případně budou porušovat, na jeho platnost upozorňovat, ovšem v případě jeho opakovaného porušování bude nucena sáhnout i k represivním opatřením.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.05. 2017

 • Strojní čištění ulic - ČERVEN 2017
  Pá. 2. 6. 2017 - ul. Purkyňova, Dobrovského
  Út. 6. 6. 2017 - ul. Nerudova, Tylova, Vorlíčkova
  Pá. 9. 6. 2017 - ul. Ot.Theera, V. Vala, Tyršova
  Út. 13. 6. 2017 - ul. Topolová, Jasmínová, Sadová, Potoční
  Pá. 16. 6. 2017 - ul. Růžová, Šeříková, Ke Strouze, Polní
  Út. 20. 6. 2017 - ul. Gagarinova, K. Čapka, Vítkovická, Brigádnická
  Pá. 23. 6. 2017 - ul. V Zahrádkách, Ječná, Chrpová, Hronětická, Doubravská
  Út. 27. 6. 2017 - ul. Kostomlatská, Prostřední, Ve Vilách, Krajní
  Pá. 30. 6. 2017 - ul. Luční, Labská, Pobřežní, Jižní, Brigádnická

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.05. 2017

 • Maturitní vysvědčení - Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
  Obrazové galerie:
  Třída Oktáva A - zde
  Třída 4. A - zde
  Třída Oktáva B - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

30.05. 2017

 • RADNICE DĚTEM - Den dětí
  Den Dětí zítra v Parku Pod Hradbami, odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího. Nejen zítra, ale celý týden na děti čeká spousta zábavy.
  Koukněte na program a přijďte si zasoutěžit, pohrát i pobavit!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)