Krátce z města

04.01. 2018

 • Pěší cesta ke Kauflandu byla upravena
  Vyšlapanou cestou za prodejnou Lidl na Zálabí si řada lidí pěšky i na kole již několik let zkracuje cestu k sousednímu Kauflandu. Cestička vyšlapána v travnatém povrchu byla vždy po dešti rozbahněná a místy zůstávaly stát i kaluže vody. Pozemky, přes které tato zkratka prochází, jsou ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., která se doposud zabývala celkovou modernizací jejich prodejny a také rozšířením směrem k této pěšině. Dohoda s městem o kultivaci této cesty byla tedy do finálního zpracování jejich záměru problematická. Nyní je návrh ve fázi konkrétní stavební studie a jeho součástí je i nová zpevněná cyklopěší cesta podél západní hranice pozemku. Město prozatím dohodlo alespoň dočasnou úpravu této cesty válcovaným štěrkem. V současné době je již položena hrubá vrstva kameniva, následovat bude prosypání jemnějším materiálem a zaválcování. Cesta by měla být sjízdná i pro cyklisty. Úpravu provádějí Technické služby města Nymburk a celkové náklady se budou pohybovat kolem 20 000 Kč.
  Předpokládáme, že cesta zůstane v takto dokončeném stavu do zahájení stavby v roce 2019 nebo 2020. Během přestavby nového Lidlu bude nutné tento průchod dočasně uzavřít. Nová cesta bude z asfaltu, nebo případně z betonové dlažby.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.01. 2018

 • Místostarostka přivítala v Nymburce první miminko roku 2018
  První miminko narozené v letošním roce v nymburské porodnici, Filip Valuš, dnes společně s maminkou Zuzanou Valušovou přivítal svou první oficiální návštěvu. Do porodnice za nimi přišly jednatelka nemocnice Ing. Alena Havelková a místostarostka města Nymburk Mgr. Adriena Gabrielová, aby mamince pogratulovaly a obdarovaly ji hračkami, dečkou a oblečením pro Filípka, a zároveň popřály především hodně zdraví. Doprovodili je vedoucí lékař novorozeneckého oddělení MUDr. Radomír Pavluv, lékařka, která chlapečka na Nový rok přivedla na svět, MUDr. Kateřina Münzbergerová a vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení, Dana Kohoutová.

  Informace a více fotografií v odkazu
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.01. 2018

 • Výstava návrhů nymburské lávky
  Přijďte se podívat na výstavu všech návrhů nymburské lávky pro pěší a cyklisty. Výstavu najdete ve sklepení nymburské radnice (Nám. Přemyslovců 163) a k vidění bude od 4. – 18. října 2018.

  Otevírací doba:
  Pondělí a středa od 7.30 do 17 hodin
  Úterý od 7 do 15.30 hodin
  Čtvrtek od 7 do 16 hodin
  Pátek od 7 do 13 hodin

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.01. 2018

 • Autobusy budou jezdit na Zálabí a zpět do centra ZDARMA
  Občané mohou využít k překonání Labe autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.
  Od 15. ledna 2018 bude navíc zavedena doprava zdarma mezi těmito zastávkami. Jen ze Zálabí jede v průběhu dne od březnové integrace 45 spojů. Opačným směrem se jedná o stejně vysoký počet linek. Některé spoje zajištovány i nízkopodlažními autobusy, které jsou v jízdním řádu označeny ikonou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády všech linek jsou dostupné na webu města, na Facebooku města i v lednovém Nymburském zpravodaji. Autobusy budou vydávat nulový tarif pouze pro 18 až 70 let. Město Nymburk od ledna 2018 proplácí žákovské i studentské jízdné. Nárok na proplacení jízdného mají žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350 Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.
  Případné podněty na doplnění spojů můžete zaslat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com, ty budou následně projednány s dopravcem.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

02.01. 2018

 • Novoroční ohňostroj 2018
  Město Nymburk společně s Nymburským kulturním centrem uspořádalo pro občany již tradiční novoroční ohňostroj. Ten byl k vidění 1. 1. 2017 od 18:00 hodin na Ostrově. Nymburáci mají vyzkoušený krásný výhled od hradeb nebo z ulice Na Přístavě a Na Fortně. Okolo stovek lidí se přišlo rozloučit se starým rokem a přivítat ten nový tuto patnáctiminutovou show k přivítání nového roku 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.01. 2018

 • První miminko roku 2018 je chlapeček Filip
  První letošní miminko narozené v nymburské nemocnici si sice
  dalo na čas, ale nakonec se v odpoledních hodinách i porodnice v Nymburce dočkala
  novoročního novorozence.
  Na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Nymburk s. r. o. se 1. ledna 2018 v 16.33 hodin narodil chlapeček Filip, který vážil 3,43 kg a měřil 49 cm. Jeho maminka je z obce Kovanice na Nymbursku.

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

22.12. 2017

 • Novoroční ohňostroj
  Přijďte se ohňostrojem rozloučit se starým a přivítat nový rok. Město Nymburk jej připravilo na 1. ledna 2018 od 18 hodin na Ostrově. Nymburáci mají vyzkoušený krásný výhled od hradeb nebo z ulice Na Fortně.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.12. 2017

 • Město nabízí poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce 2018“
  Půjčku z „Fondu rozvoje bydlení v Nymburce“ mohou získat osoby právnické i fyzické výhradně na základě výběrového řízení. O výběru rozhodne zastupitelstvo města na základě podaných žádostí nejpozději do 17. ledna 2018. Vyplněné žádosti včetně předepsaných příloh přijímá prostřednictvím podatelny MěÚ Nymburk odbor správy městského majetku do 17. ledna 2018. Formuláře žádostí lze vyzvednout na Městském úřadě v Nymburce, Náměstí Přemyslovců 163, druhé nadzemní podlaží, kancelář č. 209 (odbor správy městského majetku) nebo na webu města.
  Více informací v odkaze.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.12. 2017

 • V Lipové ulici budou stromy jen na jedné straně
  V současné době probíhá kompletní rekonstrukce celé ulice. Rovněž je řešena i situace s přerostlými lípami, které obyvatele dlouho trápí. V rámci rekonstrukce již bylo několik nevyhovujících stromů vykáceno a nyní je jisté, že nové stromy budou vysázeny pouze na jedné straně ulice. V rámci stavebních úprav dojde v ulici k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a bude vyřešena výsadba zeleně. V původním návrhu se počítalo s oboustranným stromořadím. V důsledku nesouhlasného stanoviska správce plynovodu, společnosti GridServices s.r.o., došlo k úpravě stromořadí z oboustranného na jednostranné od ulice Okružní po ulici Doubravskou. Hlavním důvodem je skutečnost, že je nutné dodržet ochranné pásmo plynárenského zařízení minimálně 2 metry a v tomto ochranném pásmu nesmí dojít k žádné výsadbě stromů. Stavební práce na rekonstrukci Lipové ulice budou probíhat až do dubna příštího roku.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.12. 2017

18.12. 2017

 • Interna má nového primáře
  Interní oddělení nymburské nemocnice má od listopadu 2017 nové vedení. Primářem se stal MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D., který dosud působil jako lékař 3. interní kliniky VFN a odborný asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mezi jeho specializace patří obory interní lékařství a kardiologie.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Pavlína Stránská (tisková mluvčí nemocnice)

18.12. 2017

 • Autobusové spojení Nymburk náměstí - Nymburk Zálabí a zpět
  Jízdní řády - Aktualizováno o víkendové spoje

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.12. 2017

 • Město bude od ledna proplácet žákovské i studentské jízdné
  Město Nymburk bude od ledna 2018 bude proplácet žákovské i studentské jízdné Zálabákům. Nárok na proplacení jízdného budou mít žáci a studenti nymburských škol s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude probíhat na základě předložení žádosti a v případě studentů také potvrzení o navštěvování střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor bude vyplácet finanční prostředky bezhotovostně na základě předložení kuponu o žákovském (měsíční 150 Kč, čtvrtletní 350 Kč) nebo studentském (měsíční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč) jízdném.

  K proplácení jízdného dojde z důvodu uzavření lávky pro pěší.
  Detaily budou upřesněny v následujících dnech.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.12. 2017

 • NYMBURSKÁ LÁVKA JE OD DNEŠNÍHO DNE UZAVŘENA
  Po konzultacích s odborníky na mostní konstrukce není v tuto chvíli možné zaručit bezpečnost nymburské lávky pro pěší přes Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z provozu.
  Problematika stavebně-technického stavu nymburské lávky včetně návrhu nutných opatření byla již před časem zadána firmě Pontex, ta provedla nutnou diagnostiku, zpracovala projektovou dokumentaci sanace, ale vzhledem k událostem v pražské Troji nyní doporučila, lávku uzavřít do detailnějšího prozkoumání.
  Rada města Nymburk dnes na svém zasedání rozhodla s ohledem na bezpečnost obyvatel o zavření nymburské lávky, která je od stejného projektanta jako ta zřícená v pražské Troji.
  Pěší mají možnost překonání řeky lávkou přes zdymadlo, případně přes cyklopěší koridor na železničním mostě. Občané mohou rovněž využít autobusovou dopravu mezi zastávkami Nymburk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí.
  O dalších krocích budeme veřejnost průběžně informovat.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.12. 2017

 • Město Nymburk má schválený rozpočet na příští rok
  Město bude příští rok hospodařit s celkovou výší příjmů 530 935,79 tisíc korun a celkovou výší výdajů 509 568,72 tisíc korun. Již tradičně je rozpočet schodkový. Město má v novém rozpočtu na rok 2018 investice za cca 246 mil. Kč, největší položky jsou zahájení investiční akce dokončení rekonstrukce a modernizace objektu Hlahol (22,5 mil. Kč), pokračování v revitalizaci sídliště Drahelice (dokončení VI. etapa, pokračování VII. etapa) (25 mil. Kč), pořízení digitálního povodňového plánu města + ORP, rekonstrukce ulice Lipová (10,8 mil. Kč), Vodárenská a Na Rejdišti (17,3 mil. Kč), oprava cyklostezky v úseku Veslák – Sánský kanál (12 mil. Kč), rekonstrukce dětského hřiště v ul. J. Gagarina (8 mil. Kč), vybudování skateparku (2,5 mil. Kč), příprava na rekonstrukci Starého děkanství a další. Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce v Nymburce (Nymburský jarmark a posvícení, Přístavní slavnost 15. ročník, Polabská vonička 22. ročník nebo připomenutí všech osmičkových výročí – únor 1948, srpen 1968, září 1938 a 100. založení republiky v říjnu 1918).
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.12. 2017

 • Od nového roku občané zaplatí méně za odpady
  Zastupitelé města odhlasovali snížení poplatku za komunální odpad. Občané města tedy od nového roku 2018 zaplatí o 100 Kč méně. Došlo ke snížení celkové částky místního poplatku za komunální odpad z původní částky 760 Kč na částku 660 Kč. Další změnou ve vyhlášce pro následující rok je úleva ve výši 160 Kč ročně pro poplatníka do 6 let věku včetně a osvobození pro poplatníky ve věku 90 let a více.
  V loňském roce zastupitelé rozhodli o úlevě pro seniory nad 70 let, kteří od roku 2017 hradí poplatek za komunální odpad ve výši 500 Kč.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.12. 2017

 • Na radnici budou dnes oceněni bezplatní dárci krve
  Ve čtvrtek 7. prosince od 14.30 hodin se bude konat na radnici setkání bezpříspěvkových dárců krve s vedením města. Toto slavnostní setkání bude spojeno s předáním peněžitého daru od města Nymburk. Jedná se o dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli určeného počtu bezplatných odběrů. Odměněno bude celkem 21 bezpříspěvkových dárců, rekordmanem je dárce, který měl v letošním roce 80 odběrů. Celkem bude rozděleno 27 000 Kč.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.12. 2017

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého má nově zrestaurovanou balustrádu
  Špatný a nevzhledný stav balustrády přímo před hlavním oltářem kaple sv. Jana Nepomuckého vyžadoval její celkové restaurování. Po úspěšném zrestaurování barokních intarzovaných dveřích v prosinci loňského roku, došlo i na zmíněnou mramorovou balustrádu. Vše probíhalo pod dohledem památkářů a města.
  Vlastní restaurování spočívalo v šetrném čištění balustrády a demontovaných částí, odstranění dožilých tmelů, zpevnění korodujících částí a trhlin, lepení uvolněných fragmentů, vyplnění trhlin minerálním tmelem, plastickém doplnění, osazení na minerální tmel s nekorodujícími čepy, obnově spárování, v provedení lokální barevné retuše, převoskování a leštění celé balustrády. Důraz byl kladen na maximální možné zachování originálních prvků.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.12. 2017

 • Odvlhčení kaple sv. Jana Nepomuckého jde do finále
  Město dál pokračuje v úpravách kaple sv. Jana Nepomuckého a během prosince bude končena další etapa rekonstrukce. Cílem této etapy je odvlhčení spodní části stavby (základy a navazující zdivo), zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace a instalace venkovního osvětlení v chodníčku okolo kaple. Vydlážděn už je nejen chodníček okolo, ale i nová přístupová cesta k hlavnímu vchodu. Zhotovitelem je firma Building agency s.r.o., z Kolína.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.12. 2017

 • Vánoční trhy poskytovatelů sociálních služeb
  Srdečně vas zveme na "Vánoční trhy" poskytovatelů sociálních služeb, které se uskuteční v rámci farmářských trhů ve čtvrtek 7. 12. 2017 na náměstí v Nymburce. Můžete si zde zakoupit vánoční výrobky z chráněných dílen a podpořit dobrou věc.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)