Krátce z města

02.10. 2017

 • RADNICE SENIORŮM je po roce opět tady!
  Dnes začal čtvrtý ročník akce RADNICE SENIORŮM! Je připraven bohatý program - více o programu na plakátě.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.09. 2017

 • Nymburští hasiči se dočkali nového potrubí pro čerpání vody
  Rada města podpořila zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací došlo položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody s trasou až do garáže budovy HZS Nymburk. Vybudování 2ks podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště. Součástí je i nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. Zhotovitelem byla firma VPK Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Kolaudace proběhne v měsíci říjnu.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.09. 2017

 • Rekonstrukce Hlaholu (Smetanova domu) je v plném proudu!
  V tuto chvíli jsou částečně provedeny bourací práce a rozvody elektřiny. Demontováno bylo původní vzduchotechnické zařízení a vše je připraveno na výměnu oken. Zahájena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře. Kde vzniknou tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky i učitele. Provedou se výměny povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře a zateplení celého objektu. Termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

26.09. 2017

 • Chcete slevu na poplatku za svoz odpadů? Využijte adresné třídění odpadu!
  V rámci Adresného třídění odpadu jsou tříděny PLASTY, PAPÍR A NÁPOJOVÉ KARTONY. Pro ukládání „pytlového sběru“ jsou přímo učená místa po městě.

  Do systému se zaregistrujete na MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí, kancelář č. 414, kde budou předány pytle a čárové kódy, které se lepí na pytle s odpadem.

  Více informací v odkazu!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.09. 2017

 • Dnes poprvé se společně sešly tři generace Fuksů na jedné lodi.
  Martin Fuksa, dvojnásobný medailista ze srpnového mistrovství světa v Račicích, usedl společně s bratrem Petrem (český reprezentant), otcem Petrem (bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa) a dědou Josefem do čtyřkanoe. Příležitost si našli při dnešním setkání s novináři u loděnice v Nymburce. "Nikdy jsme to společně neabsolvovali. Děda nás do toho tlačil už několikrát a myslím, že si to i nejvíc užil. Doufám, že to nebylo naposled," shrnul Martin Fuksa dnešní rodinnou projížďku.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.09. 2017

 • ZŠ KOMENSKÉHO NYMBURK SLAVÍ 120 LET !!
  Přijďte se podívat v sobotu 23.9. a zúčastněte se slavnosti - KomendaFest.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.09. 2017

 • Začala dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Lipová!
  Oznamujeme, že od září 2017 až do dubna 2018 budou v Lipové ulici probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace. V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a bude řešena výsadba zeleně. Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. současně provedou výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k domům. Nejprve úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova.
  Upozorňujeme občany žijící v této oblasti na zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích během realizačních prací. Svoz domovního odpadu a bezpečný přístup do jednotlivých objektů zajistí stavební firma.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.09. 2017

 • Dotace na opravu vzhledu budov v MPZ jsou rozděleny
  Rada města dnes schválila poskytnutí dotací v "Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně". Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2017 (podáno celkem 11 žádostí, z toho 1 nesplnila podmínky). Hodnotící komise posoudila všech 10 zbývajících žádostí o dotaci a přidělila jim finanční částku. Při schvalování komise přihlížela k respektování požadavku památkové péče a účelu použití. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a novou fasádu domu. Žádosti ještě musí schválit zastupitelstvo na svém zasedání 27. září.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.09. 2017

 • Vedení města projednalo a hodnotilo letošním posvícení
  Minulý týden se uskutečnila schůzka zástupců města, Technických služeb a Nymburského kulturního centra, na které bylo společně vyhodnoceno letošní Posvícení. K závěrům, které byly zaznamenány, bychom rádi připojili i postřehy a připomínky z řad veřejnosti. Přípravy Posvícení 2018 budou započaty ještě letos při sestavování rozpočtu na příští rok a chceme mít k dispozici sumář konkrétních zkušeností a úhlů pohledu, na základě kterých lze všechny prvky této oblíbené akce cíleně rozvíjet.

  VÝZVA POSVÍCENÍ
  Své názory na letošní Nymburský jarmark a posvícení můžete zaslat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com Předmět: „POSVÍCENÍ 2017 “, Děkujeme.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.09. 2017

 • Přestárlé topoly u cyklostezky jsou prořezány!
  Dnes probíhá poslední etapa prořezu stromů u cyklostezky od Parkánu až po Drahelice. Stále častěji padající větve ohrožovaly kolemjdoucí. Ke konci prázdnin se proto sešli radní města, aby vyřešili tuto havarijní situaci s přestárlými stromy. Celkem se jednalo o 104 vybraných rizikových stromů (topoly bílé, topoly černé a topoly vlašské).
  Vybrána firma KRELES se zabývá odborným ošetřením zeleně a provedla prořez rizikových topolů za celkovou cenu 269 500 tisíc korun.  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.09. 2017

 • Nymburská nemocnice přichystala pro pacienty novinku
  Nymburská nemocnice přichystala pro své pacienty, kteří přicházejí na chirurgickou ambulanci, novinku, jež jim zvýší komfort při čekání na ošetření. Od počátku září zde běží pilotní projekt vyvolávacího systému, který pomáhá organizovat pořadí pacientů. I nadále ale samozřejmě zůstává rozhodující slovo sloužícímu lékaři, který jako jediný může vyhodnotit závažnost pacientova stavu a určit, který z nich potřebuje neodkladnou a okamžitou péči.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.09. 2017

 • "Podzimní trhy" poskytovatelů sociálních služeb
  Trhy se uskuteční v rámci farmářských trhů ve čtvrtek 21. 9. 2017 na náměstí v Nymburce. Můžete si zde zakoupit podzimní i jiné výrobky z chráněných dílen a podpořit dobrou věc. Více informací v přiloženém letáčku.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.09. 2017

 • Vedení města představilo občanům plány na revitalizaci Jankovic!
  Návrh na revitalizaci Jankovic byl představen občanům ve čtvrtek 7. září. Zástupci vedení města se společně s projektantem sešli s občany u Jednoty v 18 hodin, kde byl veřejně prezentován vývoj návrhu a projektu revitalizace sídliště. Okolo padesáti obyvatel lokality se přišlo seznámit s návrhem. Přednesli své připomínky a návrhy, které byly zaznamenány.

  Své názory na projekt můžete zaslat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com nebo písemně v obálce s nadpisem „Revitalizace sídliště Jankovice “ na podatelnu MěÚ Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, nejpozději do 14. 9. 2017. Děkujeme.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.09. 2017

 • Rada města se zabývala Koncepcí silniční dopravy ve městě
  Na svém zasedání 6. září byla Rada města Nymburk seznámena s dlouhodobou Koncepcí silniční dopravy v Nymburce. Na jednání přišli i zástupci dopravní policie ČR. Představená koncepce dopravy nadále rozvijí generel dopravy města Nymburk. Nově se však zabývá podporou cyklistické a pěší dopravy. Koncepce si klade především tyto cíle: hierarchizovat komunikační sítě, určit základní parametry ulic a veřejných prostranství ve městě, určit priority v oblasti rozvoje nadřazené komunikační sítě. Pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více, je připraveno krátké představení koncepce přímo na zastupitelstvu města dne 27. září.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.09. 2017

 • Setkání s občany v ulicích Nymburka
  Ve čtvrtek 14. září se koná setkání vedení města s občany. Sraz v 17 hodin před restaurací Žofín. Společná procházka povede ulicemi Na Bělidlech, Za Žofínem, Sedláčkova, Zálabská, Pístecká a Hořátevská. Přijďte si s radními promluvit přímo v místě, kde žijete.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.09. 2017

 • Část ulice Purkyňova budou zdobit nové chodníky
  Město v první etapě společně s TS Nymburk realizovalo opravy vjezdů v této ulici. Teď přijdou na řadu i chodníky. Konkrétně se jedná o úsek ulice Purkyňova mezi ulicemi Zbožská a Tylova.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.09. 2017

 • Zpěvák Ondřej Ruml v Nymburce!
  V sobotu 9. září odpoledne od 14 a do 16 hodin bude na náměstí Přemyslovců vystoupení kubánské tanečnice a choreografky Doris Martinez za účasti zpěváka Ondřeje Rumla. Do Nymburka totiž přijede tým na elektrokolech. Tým Recyklojízda 2017, se chystá v září projet Českou republiku od západu na východ (přes 700 kilometrů), aby podpořil třídění a recyklaci baterií.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.09. 2017

 • Nymburské památky se v sobotu (9. září) opět otevřou veřejnosti!
  Město se již tradičně připojí k celostátní akci – Dny evropského dědictví 2017, tentokrát po sedmé. V sobotu 9. září budou od 10 do 16 hodin zdarma otevřeny běžně nepřístupné památky. Pro návštěvníky je letos připraveno devět zajímavých míst z nich některá jsou veřejnosti zpřístupněna úplně poprvé.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.09. 2017

 • Město udělí majitelům domu s reliéfem Elišky Přemyslovny pokutu až do výše 2 milionů korun
  Městu došla trpělivost s majiteli velmi zanedbaného činžovního domu čp. 252 na Palackého třídě. Jedná se přitom o dům, který je na seznamu kulturních památek
  a zdobí jej nádherný reliéf Elišky Přemyslovny z roku 1910.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.09. 2017

 • Kaple sv. Jana Nepomuckého se dočká odvlhčení a nočního osvětlení
  Město upraví okolí kaple sv. Jana Nepomuckého a provede její odvodnění do dešťové kanalizace. Zhotovitel byl již vybrán a práce začnou v průběhu září. Hlavním cílem těchto úprav bude odvlhčení spodní části stavby (základy, navazující zdivo) a zajištění statických poruch zdiva.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)