Krátce z města

31.08. 2017

 • Nymburský jarmark a posvícení se blíží!
  Nymburské posvícení je časem oslavy. Od původního významu posvícení s duchovním podtextem zůstala oslava - v ulicích města, mezi lidmi, je to čas setkávání se, zábavy a kultury. Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete, na němž se pobavíte a na který Vám zůstanou příjemné vzpomínky. Také letos je festivalové posvícenské dění rozděleno do žánrových sekcí: hudební, divadelní a výtvarnou scénu.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.08. 2017

 • NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM v Nymburce!
  Nový parkovací systém v Nymburce začne platit od 1. září a zavádí změny hlavně v městské památkové zóně. Cílem je zavést sjednocený a přehledný systém parkování, který uvolní centrum města pro návštěvníky a umožní snadněji parkovat i obyvatelům města.
  Více informací v odkaze!
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.08. 2017

 • Čerstvý mistr světa přijal pozvání na radnici!
  Ve středu 30. srpna přivítal pan starosta Pavel Fojtík a pan místostarosta Jan Ritter na radnici Nymburáka Martina Fuksu, který vybojoval titul mistra světa. O víkendovém mistrovství světa v Račicích získal zlatou a stříbrnou medaili v rychlostní kanoistice. Martina doprovodil jeho otec a trenér v jedné osobě Petr Fuksa (držitel 11 medailí z mistrovství světa ve stejném sportu). Pozvání na slavnostní přivítání přijal i další Nymburák Jiří Vokněr, který se účastnil posledního mistrovství světa, které se konalo na našem území. V roce 1958 pod Vyšehradem v Praze tehdy vybojoval dvě stříbrné medaile.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

29.08. 2017

 • Městská policie doplňuje své řady
  Zájemce musí podstoupit fyzické a psychické testy a být starší 21 let. Pokud splňujete také další předpoklady včetně maturity a trestní bezúhonnosti, přihlaste se! Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 29. září 2017 do 12 hodin v obálce označené „Výběrové řízení - strážník městské policie“ na adresu:
  Městská policie Nymburk
  Náměstí Přemyslovců 163
  228 28 Nymburk.

  Zdroj: MP

28.08. 2017

 • Údržba veřejné zeleně v Nymburce
  Na základě řady diskuzí o sekání trávy na městských pozemcích si uveďme na pravou míru základní fakta.

  Více informací v odkaze:
  Odkaz: zde

  Zdroj: místostarosta města Nymburk Jan Ritter

25.08. 2017

 • Setkání s veřejností - sídliště jankovice
  Seznámeni a diskuze s občany nad
  přepracoványm návrhem revitalizace sídliště Jankovice.
  Setkání se koná ve čtvrtek 7. 9. od 18 hodin u Jednoty (křižovatka ulic Sadová a Jankova)
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.08. 2017

 • Změny v autobusové dopravě od září 2017
  Na základě požadavků občanů jsou s platností od 3.9.2017
  realizovány následující změny v autobusové dopravě:

  • Spoje linky 480 v úseku Kostomlaty n.L. - Nymburk jsou převedeny na linku 497. Ve a ze směru Lysá n.L. budou vybrané spoje dle sdělení IDSK zajištěny přímými vozy bez nutnosti přestupu v Kostomlatech n.L. (pouze změna čísla linky)
  • Všechny spoje obsluhující Drahelice jsou trasovány:
  Drahelice - Poliklinika - Náměstí - Hlavní nádraží
  • Na lince 433 je zajištěn nový spoj v trase Zálabí PVT (4:52) - náměstí (4:54) - U Hřbitova (5:00) - Letců R.A.F. (5:02) - Jankovice (5:04) - Hlavní nádraží (5:08) - Lokomotivní depo (5:16)
  • Spoj linky 434 v 14:30 je nově výchozí ze zastávky Průmyslová zóna sever (odjezd 14:24)
  • Linky 443 a 493 ve směru Čelákovice a Poděbrady obsluhují zastávku v Jičínské ulici

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.08. 2017

 • Město Nymburk pokračuje v opravách chodníků - tentokrát v ulici Jasmínova
  Společně s Technickými službami město zajistilo zcela nový povrch na vybraných částech chodníku v ulici Jasmínova. Zhotovitelem byla firma HOLD, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.08. 2017

 • Přestárlé stromy u cyklostezky budou prořezány!
  Včera svolaná mimořádná rada města, řešila situaci s přestárlými stromy na cyklostezce od Parkánu až po Drahelice. Stále častěji totiž padající větve ohrožují kolemjdoucí. Město Nymburk obratem oslovilo několik firem, které se zabývají odborným ošetřením zeleně. Nakonec byla vybrána firma KRELES z Městce Králové, která za cenu 269 500,-Kč prořeže vybrané rizikové topoly bilé, topoly černé a topoly vlašské. Celkem se jedná o 104 stromů. Termín dokončení je v půli září.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

21.08. 2017

 • NOVÝ PARKOVACÍ SYSTÉM v Nymburce!
  Od 1. září platí v centru města nový parkovací systém.
  Organizace dopravy v klidu spočívá na základě nařízení obce v rozsahu zmocnění dle § 23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a to na základě vydaného NAŘÍZENÍ MĚSTA NYMBURKA č. 3/2017, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce.
  Více informací na stránkách města http://www.meu-nbk.cz nebo v odkaze:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.08. 2017

 • Nymburk má zase o krok blíže k novému bazénu
  Projektanti Ateliéru 11 s.r.o. z Hradce Králové již předali dokumentaci k územnímu řízení a požádali o vyjádření příslušných dotčených orgánů, aby město získalo územní rozhodnutí. Rovněž je řešeno i parkování u bazénu, které by se mělo nacházet naproti u budovy policie.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.08. 2017

 • Nemocnice Nymburk naplno využívá počítačový tomograf pořízený městem
  Lékaři nymburské nemocnice si přístroj chválí a vítají, že nové CT usnadnilo a zkvalitnilo vyšetřování pacientů s podezřením na plicní embolii, kdy není nutné transportovat pacienta do jiného zdravotnického zařízení. Počítačový tomograf SOMATOM Emotion 16, byl pořízen městem Nymburk v rámci projektu „Modernizace radiodiagnostického oddělení včetně digitalizace – nemocnice Nymburk“, který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Společně s počítačovým tomografem předalo město do výpůjčky radiodiagnostickému oddělení nymburské nemocnice rentgenový přístroj pro skiagrafická vyšetření Luminos Fusion, ultrazvukový systém ACUSON S1000 a systém pro digitální zpracování snímků a archivaci dat.


  Zdroj: Město Nymburk

16.08. 2017

 • Cestička z ulice Na Hroudách je konečně dokončena
  Město společně s Technickými službami zajistilo dokončení části mlatové cesty z ulice Na Hroudách do ulice V Zahrádkách. Zhotovitelem byly přímo Technické služby města Nymburk.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.08. 2017

 • Město rozdělilo granty pro druhou polovinu roku
  Rada města společně s finančním výborem rozdělila celkových 400 tisíc mezi 43
  žadatelů. Nejvíce žádostí bylo z oblasti sportu a město na ně přispělo nejvíce. Další část finančních prostředků putovala na kulturní projekty a ostatní projekty. Mezi ostatními město podpořilo společenské, dětské i vzdělávací akce.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.08. 2017

 • Město Nymburk pokračuje v opravách chodníků - tentokrát v ulici Růžová
  Společně s Technickými službami město zajistilo zcela nový povrch na vybraných částech chodníku v ulici Růžová. Zhotovitelem byla firma HOLD, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.08. 2017

 • Část ulice Purkyňova zdobí nové vjezdy
  Konkrétně se jedná o úsek ulice Purkyňova mezi ulicemi Zbožská a Tylova. Zde město společně s Technickými službami zajistilo opravy vjezdů a položení nového povrchu žulové dlažby. Zhotovitelem byla firma MAGE Construction, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.08. 2017

 • Město pokračuje v opravách chodníků - tentokrát v ulici Poděbradská
  Město společně s Technickými službami zajistilo zcela nový povrch na vybraných částech chodníku v ulici Poděbradská. Zhotovitelem byla firma HOLD, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.08. 2017

 • Nymburk nově uklízí veřejná služba
  Od 8. srpna se v ulicích Nymburka objevují pracovníci veřejné služby. Město ve spolupráci s úřadem práce má přislíbeno až 100 lidí, kteří budou moci zametat chodníky, sbírat odpadky a jiné úklidové práce. Veřejná služba se vrací díky novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Není sice povinná, ale lidem, kteří jsou déle než půl roku bez práce a do veřejné služby nenastoupí, se výrazně snižuje příspěvek na živobytí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.08. 2017

 • V nemocnici jsou rekonstrukce v plném proudu
  V nymburské nemocnici začala avizovaná rekonstrukce. Jako první přišlo na řadu rehabilitační oddělení, které už je nyní díky stavebnímu ruchu k nepoznání.
  Letošní rekonstrukce některých částí nymburské nemocnice jsou v plném proudu. Jako další na řadu přišla kuchyňka a sociální zařízení přízemní části chirurgie.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.08. 2017

 • Přístavní slavnost se nesla ve znamení skvělé hudby i nálady
  Již čtrnáctá Přístavní slavnost , která se konala v sobotu 5. srpna se nesla ve znamení teplého počasí, skvělé hudby a nálady. Tentokrát dominoval hlavně ženský element. Dopolední bloku byl věnován především malým návštěvníkům. Dětské publikum bavila nejen Karolína Kamberská se svými Křikadly, ale i kapela Pískomil se vrací.

  Odpoledne zahájila nymburská skupina VANUA 2 v čele s Yannickem Tevim. Následovala bubenice Pavla Táboříková s kapelou PayaNoia a hudba ostravských Pla ces, kapela Ille se zpěvačkou Olgou Königovou. Další v řadě byla úspěšná brněnská skupina Aivn´sNaked Trio a předposlední Poletíme?.

  Vrcholem programu bylo vystoupení Kláry Vytiskové s novou kapelou pod názvem Klara and the Pop. Zpěvačka, která má za sebou kariéru v kapele Toxique a je ověnčená Andělem. Celou Přístavní slavností prováděl Pepa Podolák z rádia Patriot.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)