Krátce z města

04.08. 2017

 • UŽ V SOBOTU ZAČÍNÁ PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST
  Přístavní slavnost letos nabízí příjemnější, uvolněnější a domáčtější atmosféru. Připraven je celodenní kulturní program, zejména hudební, a to pod hradbami za doprovodu plavidel.

  10:00 - 10:45 Karolina Kamberská
  11:00 - 12:00 Pískomil se vrací
  12:40 - 13:35 VANUA 2
  14:00 - 14:45 PayaNoia
  15:10 - 16:00 PLA CES
  16:30 - 17:20 ILLE
  17:45 - 18:30 Aivn's Naked Trio
  19:00 - 20:00 Poletíme?
  20:40 - 21:40 Klara & The Pop

  Ročník 2017 bude již čtrnáctou Přístavní slavností a skutečnou páteří akce, bude nyní ženský hudební element. Tedy mnohovrstevnost, hloubka, hudební intuice. Věříme, že společným pólem nad hradbami bude spokojenost a dobrá muzika i nálada.

  VÍCE INFO NA FB: http://www.facebook.com/events/1663883330585786
  NEBO NA:
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.08. 2017

 • V centru města probíhají výkopové práce
  Z důvodu havárie plynovodu probíhají od 25.7. výkopové práce před budovou radnice (Náměstí Přemyslovců č.p. 163) a v ulici Na Fortně (u č.p. 25). Předpokládané ukončení prací je 5.8. s konečnou úpravou povrchů 8.8.2017.
  Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

18.07. 2017

 • Město zrekonstruuje ohradní zeď Starého děkanství ze 17. století!
  Jedná se o severní ohradní zeď, která je vystavěna z lomového kamene s pozdějšími cihlovými vysprávkami o celkové délce cca 40,4 m. Stav zdiva je značně havarijní a část ohradní zdi se již v minulosti zřítila, další část vykazuje značné vyklonění. Realizovaná varianta řešení rekonstrukce bude počítat se zachováním původního zdiva. Rekonstrukci provede firma Komplet stavby Nymburk s.r.o. Termín dokončení stavby je plánován do 16. 10. 2017.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.07. 2017

 • Dlouho očekávaná rekonstrukce Smetanova domu - Hlahol z roku 1935 již začala!
  V tuto chvíli již probíhají bourací práce. V rámci stavebních prací následně dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Vzniknou zde tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky a učitele. Bude zhotovena nová střecha nad přízemní části objektu, okna a dveře, nové podhledy, výměna povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře, zateplení objektu a nová vrata na pozemek. Jedná se o jednu z největších investic města posledních let s celkovou cenou 22 322 698 Kč vč. DPH. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.07. 2017

 • Nymburská nemocnice pokračuje v rekonstrukcích!
  Centrální šatny pro střední zdravotnický personál v suterénu budovy H, rekonstrukce rehabilitačního oddělení, v přízemí chirurgického oddělení v budově A nové sociální zařízení a kuchyňka. Vybudování toho všeho plus stavební úpravy v podobě podhledů na chodbě a rekonstrukce rozvodů vody a topení rovněž v budově A čeká letošní rok nymburskou nemocnici.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

12.07. 2017

 • Školní družina na RAFce se bude pyšnit novými okny
  Město dále pokračuje ve výměně oken v areálu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. Nyní probíhá výměna oken na pavilonu školní družiny. Město postupně vyměňuje špatná a dosloužilá okna v celém areálu školy. Okna již byla vyměněna na pavilonech U1, U2 + MŠ a U3. Výměnu oken provádí firma OKNOSTYL group s.r.o., z Kuřimi.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.07. 2017

 • Stavební práce na revitalizaci panelového sídliště Drahelice (6. etapa) jsou v plném proudu
  V ulici Jurije Gagarina, Karla Čapka, Vítkovická a Okružní probíhají stavební práce na VI. etapě revitalizace sídliště. V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů. Zhotovitelem je firma MATEX HK s.r.o. Hradec Králové a stavba bude probíhat až do října letošního roku.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

10.07. 2017

 • Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody
  Nyní probíhají práce na novém vodovodním potrubí pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací dojde k položení nové trasy sacího rozvodu a výtlačného potrubí technologické vody do objektu garáží HZS, vybudování 2ks podzemních hydrantů (včetně uzavíracích šoupat) v zatravněné ploše požárního hřiště a zaústění do garáže budovy HZS Nymburk. Součástí díla je i nové napájecí kabelové vedení z rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

03.07. 2017

 • V parku u kostela vznikla zpevněná plocha pro pétanque nebo jiné sportovní a kulturní aktivity
  V parku Na Hradišti u kostela sv. Jiljí, vyrostla víceúčelová plocha vhodná pro hraní pétanque. Část travnaté plochy v málo užívaném parku byla upravena ve spolupráci s TS Nymburk na herní plochu s mlatovým povrchem. Úpravou město doufá, že dojde k oživení tohoto prostoru k herním aktivitám občanů a odpočinku s výhledem na kostel.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.06. 2017

 • Hasičské cvičení v Halkově městském divadle
  V pondělí 19.6. proběhlo v nymburském divadle naplánované taktické cvičení požáru a zásah všech složek záchranného systému. Evakuace celkem 224 žáků ze ZŠ Tyršova proběhla v pořádku a bez paniky. V parku před kaplí bylo zřízeno centrum záchranné služby pro ošetření zraněných. Policie ČR uzavřela Tyršovu ulici a Městská policie Nymburk dohlížela na pohyb kolemjdoucích. Požár se podařilo uhasit a všechny osoby z divadla dostat do bezpečí. Pro složky IZS je takové cvičení velkým přínosem a všichni doufáme, že tato divadelní zkouška nebude mít nikdy premiéru.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

27.06. 2017

 • Vybledlá značka byla nahrazena
  Díky požadavku, vzešlého na setkání s občany v centru města, byla provedena výměna vybledlé značky (zákaz vjezdu) při vjezdu do ulice Hradební z ulice Tyršova. Město se snaží zabývat všemi připomínkami, které občané vyslovili, mnohé již bylo vyřešeno, někdy je však řešení komplikovanější, tak prosíme o shovívavost.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.06. 2017

 • Setkání s veřejností na téma - KONCEPCE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK
  Okolo třiceti občanů přišlo včera od 18 hodiny diskutovat do Obecního domu. Konalo se setkání s veřejností na téma - KONCEPCE DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK.
  Účastníci byli nejprve rozděleni ke stolům podle jednotlivých lokalit, kde bydlí, případně které je nejvíce zajímají. Společně ve skupinkách začala diskuse spojená s několika úkoly na podrobné mapě dané lokality. Zástupci z dopravní univerzity Jana Pernera v Pardubicích se zajímali především o nejproblematičtější a nejvytíženější ulice, frekventovaná místa a klidové zóny. Důležitou součástí byly i jednotlivé návrhy občanů na zlepšení situace v dané lokalitě. S návrhy a připomínkami z tohoto setkání bude při přípravě studie pracováno.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.06. 2017

 • V ulici Dlabačova už roste chodník!
  Od června do října letošního roku bude probíhat výstavba chodníku v ulici Dlabačova. Stavební práce jsou v plném proudu. Dojde k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice a napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku, k úpravě veřejného osvětlení. Bude umístěn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atd.). Zhotovitelem stavby je firma AVE Kolín s.r.o. a ulice je po celou dobu výstavby chodníku jednosměrná, ve směru od Elektoservisu Svoboda směrem k půjčovně nářadí.  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.06. 2017

 • Město Nymburk chce dál bojovat proti zápachu a podá návrh na odvolání
  U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ. Soud vynesl rozsudek ve prospěch firmy AZOS CZ. Za město i za občany města v soudní síni nutno říci, že byli všichni překvapeni závěrečným rozsudkem.
  Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může občany obtěžovat, ale současně řekl, že se nepodařilo prokázat, že zápach obtěžuje nad míru přesahující místní poměry v blízkosti průmyslové zóny. Dle rozhodnutí soudu, tak město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a žalobu zamítl. Druhou část žaloby na zastavení provozu soud předal úřadům. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že integrované povolení nenahrazuje kolaudaci a tu podle ní AZOS platnou nemá, ale ve věci má rozhodnout stavební úřad v Kolíně, kterému věc postoupila.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

20.06. 2017

 • SOŠ a SOU Nymburk – předávání výučních listů
  Třídy 1. ZS, 3. AA a 3. DO - zde
  Třídy 1. ZS, 3. BS a 3. DO- zde
  Třídy 3. FC, 3. FZ, 3. KA a 3. KB - zde


  Zdroj: MěÚ Nymburk

19.06. 2017

 • Hasiči Nymburk se dočkají nového potrubí pro čerpání vody
  Rada města schválila zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou stanici Nymburk. V rámci stavebních prací dojde k přepojení stávajícího sacího potrubí za nynější čerpací stanicí, položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody trasou do objektu garáží HZS. Vybudování 2ks podzemních hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště při areálu HZS a se zaústěním do garáže budovy HZS Nymburk. Součástí díla je i přiložené nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke stávající čerpací stanici. V čerpací stanici bude provedeno dozbrojení v rámci PD elektroinstalace.
  Jako zhotovitel stavebně montážních prací byla vybrána firma VPK Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Celková stanovená cena je 1 118 264 Kč vč. DPH. Stavební práce začnou do konce června s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.06. 2017

 • SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk – předávání maturitních vysvědčení a diplomů
  Zdravotnický asistent (4. A), Zdravotnické lyceum (4. L) a Sociální činnost (4. S) - zde
  Asistent zubního technika (4. Z) - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk