Krátce z města

15.06. 2017

 • Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město
  Mezinárodní turnaj mládeže a kemp v letošním roce je druhým úspěšným pokračováním výměnných sportovních pobytů obou partnerských měst a klubů. Italský volejbalový klub rovněž absolvoval sportovní kemp i v Nymburce (podzim 2016). Náplní letošního kempu budou tři utkání mládeže s místním klubem, setkání s představiteli města Porto San Giorgio a klubu. Kempu se účastní 52 hráčů a hráček klubu Volleyball Nymburk. Rada města Nymburk vyhověla žádosti a podpořila klub Volleyball Nymburk, z.s. částkou 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním mezinárodního turnaje mládeže a sportovního kempu (23.6. až 2.7.2017) v italském městě Porto San Giorgio. Příspěvek bude financován z prostředků na podporu a rozvoj vztahů s partnerskými městy.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.06. 2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Čtyřlístek - zde
  MŠ Sluníčko - zde
  Speciální MŠ - zde
  MŠ Adélka - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

14.06. 2017

 • V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště
  Nové dětské hřiště vznikne v nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka, na místě nynějšího a nevyhovujícího hřiště o rozloze cca 2 800m2. V současné době už město vybírá zhotovitele stavby. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude určeno pro děti staršího školního věku a mládež. Realizace bude zahrnovat vybudování oplocení, herních prvků, dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí bude vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové aktivity a centrální plocha s vodní mlhou.
  V září budou zahájeny stavební práce a předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018. Celkové náklady na výstavbu hřiště jsou ve výši 7,8 mil. korun.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

13.06. 2017

 • Galerie loučení se školkou
  MŠ Růženka - zde
  MŠ U Pejska a kočičky - zde
  MŠ Větrník - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

12.06. 2017

 • Město Nymburk opět podpořilo Domov svatého Josefa, kde se starají o pacienty s roztroušenou sklerózou.
  Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 10 000 Kč.
  Oblastní charita poskytla v roce 2016 pobyt třem občanům města v celkové délce pobytu 464 dní. V Domově sv. Josefa také nepřetržitě žije jeden klient s trvalým pobytem ve městě Nymburk.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

09.06. 2017

 • Dnes v noci proběhne NOC KOSTELŮ!!!
  Tradiční každoroční otevření nymburských kostelů, více informací naleznete na www.nockostelu.cz. Poprvé se akce účastní i modlitebna sboru Křesťanské společenství Nymburk (Komenského 1254).


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06. 2017

 • Část ulice V Zahrádkách se může pyšnit novým chodníkem
  V souvislosti s položením vodovodního řadu město společně s Technickými službami zajistilo srovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a zcela nový povrch chodníku. Zhotovitelem byla firma HALKO, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

08.06. 2017

 • V Nerudově ulici probíhá oprava chodníku
  Město společně s Technickými službami zajistí v rámci stavebních prací narovnání obrubníků včetně jejich snížení pro vjezdy a položení nové dlažby. V plánu je také nové osazení ulice zelení. Jedná se o 16 stromů druhu Javor babyka. Zhotovitelem je firma MaGe Construction, s.r.o.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.06. 2017

 • Hřbitovní správa se nejspíš přesune do nových prostor
  Nevyhovující objekt hřbitovní správy na nymburském hřbitově, to je současný stav, na který si stěžují občané i zaměstnanci hřbitovní správy. Z tohoto důvodu město společně s technickými službami zvažují přesunutí do nových prostor.
  Zázemí hřbitovní správy, vyjma hrobníka, by se v budoucnu mohlo přesunout do areálu Technických služeb v ul. V Zahrádkách (bývalá prodejna). Tento záměr vychází ze stávajícího, a hlavně nevyhovujícího stavu objektu na hřbitově. V současnosti se provádí projektová dokumentace, aby prostory splňovaly požadované normy na tento provoz. Poté budou provedeny vlastní stavební úpravy prostoru. Plánovaný přesun se předpokládá koncem roku.

  O dalším postupu vás budeme informovat.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

07.06. 2017

 • Na Náměstí Přemyslovců vyrostlo volejbalové hřiště
  Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne od čtvrtka do úterý (8. - 13. 6. 2017) akce s názvem - Týden beach volejbalu. Účast potvrdili zajímaví hosté - například volejbalové reprezentantky Kolocová a Kvapilová nebo olympionici Pakosta, Petr Beneš, Josef Beneš, herec Jaroslav Dušek, fotbalisté Ivan Hašek a Radek Bejbl, hudebník Zdeněk Merta, člen skupiny Lucie Michal Dvořák, kanoista Martin Fuksa, hokejista Tomáš Netík a další.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

06.06. 2017

 • Výstavba chodníku v ulici Dlabačova v Nymburce.
  Od června do října letošního roku bude probíhat výstavba chodníku v ulici Dlabačova. Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost při pohybu po této komunikaci. Tato ulice bude po celou dobu jednosměrná, ve směru od Elektoservisu Svoboda směrem k půjčovně nářadí.
  V rámci stavebních úprav dojde k výstavbě nového chodníku včetně opravy krajnice s napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného osvětlení včetně kabelových propojení a nových svítidel. Dále bude umístěn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, atd.). Zhotovitelem stavby je firma AVE Kolín s.r.o.
  Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části ulice, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby v bočních ulicích mimo dosah staveniště.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

05.06. 2017

 • Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce Smetanova domu - HLAHOL
  V budově se nacházejí třídy prvního stupně základní školy Komenského a jídelna pro 950 dětí včetně kuchyně. V rámci stavebních prací dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Vzniknou zde tři nové učebny, nová učebna cizích jazyků a kabinet. Celkově se upraví sociální zařízení pro žáky a učitele. Dále budou provedeny opravy a výměny jednotlivých prvků stavby – jako nová střecha nad přízemní části objektu, výměna výplní otvorů, nové podhledy, výměna povrchu podlah, instalace nových světlovodů v patře, zateplení objektu a nová vrata na pozemek. Přestavba čeká rovněž stávající a nevyhovující jídelnu. Zhotovitel je firma BFK service a.s., ze Zásmuk a celková cena je 22 322 698 Kč vč. DPH a předpokládaný termín zahájení prací je 3. července 2017. Termín dokončení je stanoven na 28. února 2018.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.06. 2017

 • Panorama dům s pečovatelskou službou se pyšní novým výtahem
  Původní a dosluhující výtah (z roku 1995) nahradil v domě s pečovatelskou službou Panorama výtah zcela nový. Ten nyní splňuje veškeré bezpečnostní parametry i požadovaný komfort pro obyvatele domu. Město za nový výtah od firmy MSV Liberec s.r.o. zaplatilo 1 131 000 Kč vč. DPH. Restaurace Panorama od září letošního roku bude fungovat i jako náhrada školní jídelny pro žáky 2. stupně ze ZŠ Komenského.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

01.06. 2017

 • Kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních dokladů pro PID
  foto 1
  Dnes 1. 6. 2017 bude zprovozněno kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních dokladů pro Pražskou integrovanou dopravu. Bude zde tedy možné zakoupit průkaz PID a doplňkové papírové kupóny BUS+VLAK (měsíční, čtvrtletní).
  Kontaktní místo je na provozovně společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. v NYMBURCE (Dopravní 1717 – areál ČSAP).
  Více informací o předplatném jízdném na stránkách ROPIDu:
  https://ropid.cz/tarifni-pojmy/predplatne-jizdne/
  https://ropid.cz/primestske-cestovani/?tab=2
  Kontakt na informační kancelář - Provozní doba:
  Po - Čt: 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30
  Pá: 7:00 - 13:00
  Tel.: 325 502 223
  Email: nemcova@csap.cz
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.05. 2017

 • Strojní čištění ulic - ČERVEN 2017
  Pá. 2. 6. 2017 - ul. Purkyňova, Dobrovského
  Út. 6. 6. 2017 - ul. Nerudova, Tylova, Vorlíčkova
  Pá. 9. 6. 2017 - ul. Ot.Theera, V. Vala, Tyršova
  Út. 13. 6. 2017 - ul. Topolová, Jasmínová, Sadová, Potoční
  Pá. 16. 6. 2017 - ul. Růžová, Šeříková, Ke Strouze, Polní
  Út. 20. 6. 2017 - ul. Gagarinova, K. Čapka, Vítkovická, Brigádnická
  Pá. 23. 6. 2017 - ul. V Zahrádkách, Ječná, Chrpová, Hronětická, Doubravská
  Út. 27. 6. 2017 - ul. Kostomlatská, Prostřední, Ve Vilách, Krajní
  Pá. 30. 6. 2017 - ul. Luční, Labská, Pobřežní, Jižní, Brigádnická

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

31.05. 2017

 • Nemocnice Nymburk s.r.o. informuje:
  Dovolujeme si Vás informovat, že stejně jako v jiných institucích, i v nymburské nemocnici budeme od 31. května 2017, kdy vstoupí v platnost Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, takzvaný protikuřácký zákon, vyžadovat jak od zaměstnanců, tak i od pacientů jeho striktní dodržování. To znamená, že od tohoto data je ve všech prostorách (venkovních i vnitřních) areálu Nemocnice Nymburk s. r. o. zakázáno kouřit. Dodržování zákazu bude nemocnice monitorovat, zpočátku bude ty, co jej případně budou porušovat, na jeho platnost upozorňovat, ovšem v případě jeho opakovaného porušování bude nucena sáhnout i k represivním opatřením.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.05. 2017

 • Dragonfest Nymburk 2017
  Letošní ročník Dragonfestu Nymburk se blíží!!! Město Nymburk se rovněž účastní. Soutěžit bude loď s posádkou složenou z Městské policie Nymburk a zaměstnanců MěÚ Nymburk vč. pana starosty. Už nyní pilně trénují!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.05. 2017

 • RADNICE DĚTEM - Den dětí
  Den Dětí zítra v Parku Pod Hradbami, odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího. Nejen zítra, ale celý týden na děti čeká spousta zábavy.
  Koukněte na program a přijďte si zasoutěžit, pohrát i pobavit!

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

30.05. 2017

 • Maturitní vysvědčení - Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
  Obrazové galerie:
  Třída Oktáva A - zde
  Třída 4. A - zde
  Třída Oktáva B - zde

  Zdroj: MěÚ Nymburk

26.05. 2017

 • Plicní oddělení v nemocnici modernizuje diagnostické vybavení
  Dva zcela nové přístroje, které zjednoduší, zpřesní a zrychlí diagnostiku onemocnění dýchacích cest, zvýší kvalitu vyšetření pacientů na plicním oddělení nymburské nemocnice. Jedním z nich už navíc nymburští lékaři disponují. Za zhruba 900.000 korun pořídila nemocnice bodypletysmograf. Kromě již pořízeného bodypletysmografu se nemocnice chystá koupit také analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého. Ten zase dokáže velmi přesně stanovit míru alergického zánětu v dýchacích cestách u alergiků a alergických astmatiků. A ani tím plány na modernizaci plicního oddělní nekončí.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)