Krátce z města

25.05. 2017

 • Město Nymburk podalo žádost o dotaci na nové dětské hřiště
  Město Nymburk podalo žádost o dotaci na nové dětské hřiště v ulici Jurije Gagarina od Nadace ČEZ, Grantové řízení „Oranžové hřiště“. Plánované dětské hřiště pro volnočasové aktivity bude pro děti ve věku od 3 do 14 let. Výsledky o udělení dotace budou známy začátkem letních prázdnin.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

25.05. 2017

 • V Nymburce se otevřelo jedno z nejmodernějších dialyzačních středisek v ČR
  Dnes bylo v Nymburce slavnostně otevřeno jedno z nejmodernějších dialyzačních středisek. V dialýzu se proměnila zchátralá budova v Nádražní ulici v Nymburce. Nové dialyzační středisko vyplní prázdné místo ve východní části Středočeského kraje, a pacienti nebudou muset dojíždět do nejbližšího střediska v Kolíně nebo Mladé Boleslavi. Investorem a provozovatelem je společnost Fresenius Medical Care, která provozuje v ČR síť dialyzačních středisek pod značkou NephroCare.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

24.05. 2017

 • Náměstí Přemyslovců se promění ve volejbalové hřiště
  Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne na Náměstí Přemyslovců od 8. do 13. 6. 2017 akce s názvem - Týden beach volejbalu. Tato výjimečná akce se bude konat přímo na hlavním nymburském náměstí, kde bude postaveno kompletní volejbalové hřiště včetně speciálního písku. Týden beach volejbalu je určen především pro děti a mládež, včetně škol (základních a středních) a všechny, kteří mají zájem o beach volejbal.


  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.05. 2017

 • Schůzka vedení města se zástupci ROPIDu, IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) a starostů obcí z integrované oblasti
  V návaznosti na zahájení provozu integrované dopravy v oblasti Nymburska právě začalo jednání vedení města se zástupci ROPIDu, IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) a starostů obcí z integrované oblasti. Od spuštění integrace byly postupně sbírány všechny postřehy a připomínky od cestujících a obyvatel města. Cílem tohoto setkání je vyhodnotit integraci a vznést připomínky, prodiskutovat návrhy na úpravy stávajícího provozu linek PID a případné doplnění stávajících jízdních řádů.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

23.05. 2017

 • Gymnáziu Bohumila Hrabala se opět dočká repase oken.
  Rada města opět podpořila repasi oken na Gymnáziu Bohumila Hrabala. Na východní a západní fasádě a východního křídla nymburského gymnázia bude provedena repase 123 ks oken. Realizace se předpokládá od května do konce září 2017.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.05. 2017

 • Město Nymburk se zapojilo do soutěže AKTIVNÍ OBEC
  Soutěž rozhodne, která obec nejlépe třídí elektroodpad. Podpořte životní prostředí i svou obec, vytřiďte doma staré elektro a vhoďte ho do červeného kontejneru.

  Proč je důležité třídit staré elektro?
  Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
  Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.

  Věděli jste, že:
  Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice? V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005? Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu. Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností. Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
  Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok. Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

  Co patří do červených kontejnerů?
  • mobilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3, diskmany, rádia;
  • notebooky, klávesnice, myši, baterie a nabíječky, kalkulačky, budíky;
  • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
  • menší kuchyňské spotřebiče (, toustovače, mixéry, rychlovarné konvice aj.);
  • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky, žehličky, ruční vysavače;
  • další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

22.05. 2017

 • Město bude pokračovat ve výměně oken v areálu ZŠ a MŠ letců R.A.F.
  Okna již byla vyměněna na pavilonech U1, U2 + MŠ a U3 a nyní čeká výměna oken i pavilon školní družiny. Výměnu oken provede firma OKNOSTYL group s.r.o., z Kuřimi.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.05. 2017

 • Veslák nabízí nové sportovní aktivity
  Přijďte si zasportovat do příjemného prostředí a vyzkoušet i nové aktivity v podobě Paddleboardingu nebo dračích lodí. Paddle board, fenomén posledních let. Jde o adrenalinový sport, při kterém jezdec stojí na prkně podobném surfovému longboardu a pohybuje se vpřed pomocí dlouhého pádla.
  V areálu jsou tenisové kurty, víceúčelové hřiště, dopravní hřiště a další volnočasové aktivity. SK Polaban Nymburk, který v areálu využívá fotbalové hřiště, svou letošní jarní sezonu již také zahájil.
  Další informace k možnostem areálu na webových stránkách www.areal-veslak.cz, kde si hřiště či kurty můžete rezervovat sami online.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

19.05. 2017

 • Vana na bioodpad v zahrádkářské kolonii na Vesláku!
  Vana na bioodpad byla umístěna v zahrádkářské kolonii na Vesláku. Požadavek vzešel z předposledního setkání radních s občany v Habeši. Za město děkujeme Technickým službám a doufáme, že ji občané budou naplno využívat.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

17.05. 2017

 • Město podpořilo účast oddílu Junior Mma Nymburk mistrovství Švýcarska
  Město podpořilo účast čtyř členů oddílu Junior Mma Nymburk na mezinárodním mistrovství Švýcarska ve dnech 7. – 9.4.2017. Finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč byl poskytnut na úhradu nákladů spojených s cestou.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

16.05. 2017

 • Město rozšiřuje stanoviště na tříděný odpad.
  - Realizováno bylo stanoviště v ulici Pivovarní – plast, papír, bio (sklo bude doplněno). Stanoviště se nachází u pivovarní zdi, v místě křížení ulice Pivovarní a Pístecké. Lokalita byla vybrána z důvodu velké docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím na separovaný sběr (Na Bělidlech, U Početky).
  - Další realizované stanoviště je v ulici U Růžáku – plast, papír, bio (sklo bude doplněno). Stanoviště se nachází ve vnitrobloku domů. Lokalita vybrána z důvodu velké docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím separovaného sběru (Mládežnická,
  U Stadionu, Separační dvůr).
  - Plánováno je ještě stanoviště v ulicích Raisova a Poděbradská – plast, papír, sklo, bio. Stanoviště se bude nacházet ve spojovací ulici, mezi ulicemi Poděbradská a Raisova. Lokalita vybrána na žádost obyvatel žijících v dané lokalitě z důvodu nedostatečné kapacity kontejnerů v ulici Masarykova.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

15.05. 2017

 • Oznámení o zahájení stavebních prací - Regenerace panelového sídliště Drahelice – VI. etapa
  Dnes město předalo staveniště zhotoviteli (MATEX HK s.r.o.) k realizaci 6. etapy revitalizace sídliště Drahelice.
  - v měsících červnu až říjnu budou v ulicích Jurije Gagarina, Karla Čapka, Vítkovické a Okružní probíhat stavební práce
  - V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích stání a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů.
  - Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části sídliště, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby VI. etapy v prostoru nových parkovacích stání, vybudovaných v I., II., III., IV. a V. etapě revitalizace sídliště (obě strany ulice Letců R.A.F. a ulice Gen. A. Sochora, ulice Jurije Gagarina, ulice Ivana Olbrachta a část ulice Karla Čapka), popřípadě v bočních ulicích mimo dosah staveniště.
  Odkaz: zde

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

14.05. 2017

 • Do Nymburka přijeli zástupci z partnerských měst
  Na celý víkend přijeli do Nymburka po několika letech zástupci nymburských partnerských měst: Leszek Michalak - starosta polského města Žarów a ředitel odboru kultury Tomasz Piettrzyk, Gerd Klier - předseda městské rady města německého Neuruppinu, viceprimátor Marián Krivuš a zastupitelka Anna Sviteková ze slovenského města Vrútky a zástupci z ruského města Mitišči - Jelena Stukalovova a Tatiana Kolcovova. Radnice si pro ně přichystala zajímavý program: společně se podívali na vyhlídkovou terasu v Penzionu Panorama, prohlédli si celou městskou knihovnu, navštívili hasičskou stanici i Sportovní centrum na Tyršáku.
  V sobotu všichni společně při pietním aktu položili věnce na počest všech padlých
  v 1. i 2. světové válce v Parku hrdinů. Odpoledne se celá delegace přesunula k nymburským hradbám, kde přihlíželi probíhající bitvě a následně si prohlédli nyburskou Základní školu Komenského, kde zároveň fandili nymburským basketbalistům v semifinále Mistrovství ČR kadetů U17. Všichni zúčastnění se shodli, že nejcennější bylo předávání si vzájemných zkušeností z kulturní či sportovní oblasti. Výsledkem návštěvy zahraničních kolegů je celá řada možných projektů vzájemné výměny a spolupráce.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

11.05. 2017

 • Radní se setkali s občany v Jankovicích
  Zápisy ze setkání jsou k možnosti k nahlédnutí v sekci Otevřená radnice -> Zápisy ze setkání s občany. Obrazová galerie k nahlédnutí zde.


  Zdroj: MěÚ Nymburk

05.05. 2017

05.05. 2017

 • 5. května vypuklo před 72 lety Pražské povstání
  Dnes 5. května vypuklo před 72 lety Pražské povstání. Avšak město Nymburk vystoupilo oproti nacistický okupantům už o tři dny dříve! Nymburk se tak stal prvním městem v Čechách, který se rozhodl převzít od Němců správu města opět do českých rukou. Jen díky diplomatickému vyjednávání Viktora Boháče nedošlo onoho osudného dne ke krveprolití. Pavel Fojtík
  V Nymburce si tento den připomínáme jednak položením věnců na centrálním hřbitově, u památníku v Parku hrdinů a též v Drahelicích a jednak už třetím rokem bitevními manévry v podání klubů vojenské historie. Letos tzv. Den města proběhne v sobotu 13. května.

  Zdroj: Mgr. Petr Černohous (tiskový mluvčí)

04.05. 2017

27.04. 2017