Kalendárium akcíZOBRAZIT VŠECHNY PLÁNOVANÉ AKCE

image Můj život cuketky
obrázek
13.12. 2017

Devítiletý chlapec s přezdívkou Courgette po matčině smrti putuje do dětského domova plného sirotků, jako je on. Zvládnout první dny v novém, a jak se Courgettovi zdá, nevlídném prostředí chlapci pomáhá sympatický policista Raymond.

Podvečerní rodinnýVánoční příběh
obrázek
13.12. 2017

Pořádá Lesní školka Cílek.
Tradiční zpracování cesty do Betléma a narození Ježíška v osobitém podání jihočeského divadla Já to jsem. Příběh plný pastýřů a andělů, v hlavní roli s Marií, Josefem a třemi králi, doprovázený osobitou hrou na harmoniku a zpěvem koled, které vás roztančí.
Předskokany rodiny Marčíků budou děti z Lesní mateřské školy Cílek, které se svící v ruce oslaví adventní čas vánoční borovicovou spirálou.image Vánoční výstava
obrázek
12.12. 2017 - 14.12. 2017

Výstava výtvarných prací dětí ze ZUŠ B. M. Černohorského.image Vodní svět
obrázek
02.12. 2017 - 22.12. 2017

Výstava výtvarného sdružení Jana Dědiny.

Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 2. prosince ve 14 hodin.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Hlahol.
Průkazka do knihovny jako vánoční dárek
obrázek
01.12. 2017 - 22.12. 2017

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčování cd a přístup k internetu.Adventní výtvarné tvoření - Kreativní tvořivá dílna pro děti
obrázek
04.12. 2017 - 22.12. 2017

Každý den během adventních dnů v otevírací době knihovny si můžete přijít do knihovny vyrobit vánoční překvapení. Každý týden budeme tvořit jiné.Roráty
obrázek
09.12. 2017 - 23.12. 2017

Bohoslužba se zpěvem staročeských adventních zpěvů ze 16. století.

V atmosféře ztemnělého kostela osvíceného pouze svitem svíček vynikne přicházející svítání. Zpěv tvoří velkou část dění. Příchozí mají k dispozici sešitek se zpěvy a mohou se přidat ke zpěvu.Taoistické Tai Chi
12.09. 2017 - 31.12. 2017

Cvičení pro zdraví těla i mysli.

Nová skupina pro začátečníky od podzimu 2017image Kam jsme chodili do školy
obrázek
16.11. 2017 - 07.01. 2018

Z historie škol v Nymburce.

Zveme vás na výstavu, která připomene bohatou historii škol v Nymburce. Při přípravě výstavy jsme spolupracovali se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.
Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích. První snahy o povznesení vzdělanosti v Nymburce můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století vznikl konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné, že později ve městě působila řádná latinská klášterní škola. Víme, že tato zaniká spolu s klášterem na počátku 15. století za husitských válek. V registrech z poloviny 16. století se dovídáme, že ve městě stojí patrová škola v blízkosti kostela sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své době vyhlášená latinská škola umírněných kališníků končí v rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvě stě letech jsou pro školu ve městě upraveny různé prostory, k nejznámějším patří tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu). V roce 1820 se školní učebny vrací do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj města a růst počtu obyvatel v 19. století zapříčinily, že na místě zrušeného kláštera je již v roce 1882 postavena chlapecká škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva je založena německá privátní škola. Vedle toho vzniká i řemeslná nedělní pokračovací škola pro učně a první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897 a 1902 je postaven komplex moderních škol v ulici Komenského. V roce 1903 je založena vyšší reálka, ta získala v roce 1907 novou budovu. Vznik Československé republiky po první světové válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické myšlenky. Od roku 1930 jsou patrné snahy představitelů města o vybudování další školy. Vybudovat novou školu se podařilo až v roce 1976, kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti.
Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol archivu v Lysé nad Labem. Uvidíte stavební plány škol, školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta nejlépe připomenou školní lavice s kalamářem, učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky.

František Sýkora
Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburkimage PF pro Bohumila Hrabala
obrázek
01.12. 2017 - 07.01. 2018

Vlastivědné muzeum vás zve na pár desítek PF zaslaných Bohumilu Hrabalovi od jeho přátel a známých. Nejstarší PF z roku 1965 poslali Josef ˇ3korecký a Zdena Škvorecká. Další PF z roku 1971 jako koláž mu zaslali Láďa Ducháček a Věra Boudníková.
Nechybí zde ani spisovatelé, umělci či herci.
image Nymburk Vánoční
obrázek
01.12. 2017 - 31.01. 2018

Výstava fotografií Davida Choděry.image Stálá expozice Bohumila Hrabala
obrázek
28.03. 1999 - 31.12. 2020

výstava ve Vlastivědném muzeuimage Nymburk v proměnách věků
obrázek
28.03. 1999 - 31.12. 2020

stálá expozice ve Vlastivědném muzeuimage Z dějin železnice
obrázek
28.03. 1999 - 31.12. 2020

stálá expozice ve Vlastivědném muzeuimage Židé a židovské památky na Nymbursku
obrázek
07.06. 2010 - 31.12. 2020

stálá expozice ve Vlastivědném muzeu1

Vyzkoušejte tabulkové zobrazení kulturního přehledu

Počet záznamů v této kategorii: 15


Kategorie byla naposledy aktualizována 07.12. 2017