Detail akce

24.05. 2019
Noc kostelů 2019


Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Je ale také vázán na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především víry. Proto každoročně hledáme motto, které by Noc kostelů provázelo. Letos je motto spojeno s citací z biblické knihy proroka Izaiáše.
Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

pátek 24. května od 18 do 23 hodin

vstupné zdarma


PROGRAM V NYMBURCE:

Nymburk, kostel ČCE

Program Noci kostelů 24. května 2019
18:00-18:30 - biblické a hudební zahájení slavnostní zahájení se zpěvem, modlitbou a uvedením programu Noci kostelů 2018
19:00-20:30 - ÚSTAV ÚŽASU: Karlova a Jaromírova pohádka Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena „Jabloňová panna“ zpracovaná velmi netradičním způsobem.
21:00-22:30 - Koncert skupiny Suchá větev country, trampské a folkové písně
22:30-23:00 - zpívání na dobrou noc

Celovečerní program:

přátelské posezení s jídlem a pitím před kostelem „Vybavení kostela vypráví“ - komentovaná prohlídka kostela prohlídka kostela, historické okénko, možnost osobních rozhovorů s farářkou a členy sboru, hry pro děti, program pro děti na zahradě u kostela


Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů

18:00-18:00 - Zahájení Noci kostelů 2019 v Husově sboru
18:00-18:05 - Úvodní modlitba
18:05-18:40 - Pohádka (nejen) pro děti „Kniha pravěku“ od Petrpaslíkova divadla Loutkové divadelní představení Petrpaslíkova divadla (pod vedením Petra Pištěka).
18:50-20:00 - Kytarový koncert Adama Morkuse Fingerstyle Acoustic Guitar - kytarový koncert.
20:00-21:00 - Marcel ZMOŽEK: Koncert „Láska je největší dar“ Hodinový koncert známého zpěváka hitů a písní nejen svých, ale i jeho otce Jiřího Zmožka a dalších. Na tento koncert, jakož i na ostatní program Noci kostelů v Husově sboru, je vstup zdarma.
21:00-22:30 - Dobrodružné cesty po východní Africe (Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zimbabwe) s Mgr. P. Bendou. Přednáška s promítáním od známého cestovatele Mgr. Pavla Bendy. Po asi hodinové přednášce bude prostor na dotazy a na cestovatelskou poradnu pro zájemce, kteří by se sami chtěli vydat na podobné cesty.
22:30-23:00 - Písně s piánem: Půl hodinky s písněmi moderními i klasickými, k poslechu i ke společnému zpěvu.
23:00-23:05 - Závěrečná modlitba
23:10-23:10 - Závěr Noci kostelů 2019 v Husově sboru

Celovečerní program:

Dětský koutek (je k dispozici od 18 hodin po celou dobu Noci kostelů).
Dětský koutek - malé úkoly a malé odměny pro malé návštěvníky Noci, jsou připraveny během celého večera.
Občerstvení zdarma všem návštěvníkům Husova sboru od 18 do 23 hodin.
Občerstvení je všem návštěvníkům Husova sboru zdarma k dispozici po dobu celého večera od 18 do 23 hodin.

Nymburk, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 24. května 2019
18:00-18:05 - Zahájení - Zvonění zvonů
18:00-20:30 - Dětský koutek: Děti si budou moci malovat s Lenkou Vítů. Možná dostanou i odměnu. :-)
18:05-19:00 - Mše svatá
19:00-19:30 - Výroba hostií a mešního vína s ochutnávkou. Naše kostelnice Renata Matějková nám nastíní službu kostelnice, ukáže nám hostie a mešní víno, vysvětlí jejich výrobu a dá ochutnat.
19:45-21:00 - Příběh sv. Anežky České - cesta české princezny k svatořečení. Eliška Nehybová nám přiblíží život sv. Anežky České. Připomínáme si tímto třicet let od jejího svatořečení.
21:00-23:00 - Komentovaná prohlídka varhan s překvapením na dobrou noc. Lenka Grešová nám předvede naše varhany. Připravila si pro nás překvapení. Tak se máme na co těšit. :-)
23:00-23:15 - Ukončení Noci kostelů (poděkování), požehnání a uzavření kostela

Celovečerní program:

Celou noc vás bude provázet Marie Kateřina Műllerová v roli moderátorky. :-)


Nymburk, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 24. května 2019
18:00-22:00 - Kostel bude otevřen. Máte jedinečnou příležitost si prohlédnout tento kostel. Normálně je nepřístupný.


Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Přílohy:
obrázek


zpět na přehled