Adresné třídění odpadu

V rámci Adresného třídění odpadu jsou tříděny plasty, papír a nápojové kartony. Do systému je nutno se zaregistrovat na MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí, kancelář č. 414, kde budou předány pytle a čárové kódy, které se lepí na pytle s odpadem (případně další kódy vydá opět MěÚ odbor ŽP). Nové pytle je možné vyzvednout na MěÚ nebo ve sběrném dvoře.

Zúčtovací období je od 1.12. do 30.11. následujícího roku pro odečtení slevy na poplatku za svoz odpadů na další rok.

Pro ukládání „pytlového sběru“ jsou učena místa: sběrný dvůr (hala), označené kontejnery před sběrným dvorem, ve dvoře městského kulturního centra (bývalý MěÚ, ul. Palackého), v ulici Dělnická a Pivovarní.

Výše úlevy se stanovuje následovně: za 1 kg plastů a nápojových kartonů jsou 3,- Kč, za 1 kg papíru 0,80 Kč. Maximální výše slevy je 30 % z celkové částky poplatku za svoz odpadů platné v příslušném roce. Poplatek za svoz odpadů a úlevy na poplatku upřesňuje platná obecně závazná vyhláška města Nymburka č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Občané, kteří jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni, nemají nárok na uplatnění slevy v rámci adresného třídění odpadů. V případě, že bude zjištěno porušení podmínek adresného třídění odpadů, je možné dle platné obecně závazné vyhlášky města Nymburk vyřadit registrovanou osobu ze systému.Číslo účastníka
Heslo