Název situace Žádost o přidělení městského bytu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správy městského majetku
Předmět situace Z jakéhokoli důvodu jste se ocitli v situaci, že nemáte kde bydlet
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Občané z členských zemí Evropské unie starší 18 let, nevlastnící žádný byt ani nemovitost umožňující bydlení v k.ú. Nymburk.
Jaký je postup pro řešení situace Dostavte se na odbor správy městského majetku Městského
úřadu v Nymburce v úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.30 h
středa: 8.00 - 17.00 h
čtvrtek: 7.00 - 11.00 h
a vyzvedněte si formulář žádosti o byt. Po obdržení vyplněného formuláře, bude Vaše žádost předložena bytové komisi, která po projednání Vaší žádosti v případě, že je pro Vás vhodný byt volný, navrhne jeho přidělení radě města, která musí schválit každého nového nájemce.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podejte žádost o byt na Městském úřadu v Nymburce
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Nymburk – odbor správy městského majetku
S kým můžete tuto situaci řešit Pracovníci oddělení správy městského majetku
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou Není nutné předkládat doklady
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře žádostí o byt jsou k dispozici na odboru správy městského majetku MěÚ Nymburk
Jaké jsou správní a jiné poplatky Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Bytová komise rady města má zasedání jednou za měsíc, převážně první pondělí každého měsíce. O výsledku jednání je žadatel písemně informován v co nejkratším možném termínu.
Podle kterého právního předpisu se postupuje Směrnice Kritéria a zásady, platné pro uzavírání nájemních smluv v domech a bytech nacházejících se ve vlastnictví města Nymburk schválených zastupitelstvem města 18.2.2015
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností žádné
Kdy byla situace aktualizována 13:35 22.04.16
Dodatky k životní situaci Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz