Název situace Osoby se zdravotním postižením - EUROKLÍČ
Odbor řešící tuto problematiku Odbor sociálních věcí
Předmět situace EUROKLÍČ
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, které mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce Nymburk s rozšířenou působností
Jaký je postup pro řešení situace klient se obrátí na odbor sociálních věcí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace ústní žádostí
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Nymburk, odbor sociálních věcí
S kým můžete tuto situaci řešit s pracovnicí odboru sociálních věcí
tel: 325 501 245, 325 501 241
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost
platný průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P nebo

v případě stomika a diabetika bez průkazu TP,ZTP, ZTP/P potvrzení diagnózy od lékaře
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici na odboru sociálních věcí
Jaké jsou správní a jiné poplatky žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádné
Podle kterého právního předpisu se postupuje Projekt Euroklíč Střední Čechy města
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Kdy byla situace aktualizována 10:23 1.06.12
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz