Název situace Osoby se zdravotním postižením - parkovací karty
Odbor řešící tuto problematiku Odbor sociálních věcí
Předmět situace PARKOVACÍ KARTY pro osoby se ZTP, ZTP/P
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, které jsou držiteli ZTP, ZTP/P a mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce Nymburk s rozšířenou působností
Jaký je postup pro řešení situace klient se osobně obrátí na odbor sociálních věcí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace ústní žádostí
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Nymburk, odbor sociálních věcí
S kým můžete tuto situaci řešit s pracovnicí odboru sociálních věcí
tel.: 325 501 245, 325 501 241
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou • platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost
• platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
• fotografie rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné
podobě občana, která zobrazuje občana v čelném pohledu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádné
Podle kterého právního předpisu se postupuje dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Kdy byla situace aktualizována 10:25 1.06.12
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz