Název situace Osoby se zdravotním postižením, senioři - Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor sociálních věcí
Předmět situace USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍHO PŘÍJEMCE DŮCHODU
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, které budou ustanoveny zvláštním příjemcem důchodu za osobu, která má trvalý pobyt v obci Nymburk
Jaký je postup pro řešení situace klient se obrátí na odbor sociálních věcí
Jakým způsobem zahájit řešení této situace písemnou žádostí
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Nymburk, odbor sociálních věcí
S kým můžete tuto situaci řešit s pracovnicí odboru sociálních věcí
tel.: 325 501 245, 325 501 241
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou • platný občanský průkaz oprávněné osoby
• platný občanský průkaz osoby, která bude ustanovena zvláštním příjemcem důchodu
• důchodový výměr oprávněné osoby
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici písemná žádost, kterou je možné vyzvednout na odboru sociálních věcí
Jaké jsou správní a jiné poplatky žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 30 dní
Podle kterého právního předpisu se postupuje Dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu
Dle ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., O organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Kdy byla situace aktualizována 11:56 25.06.12
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz