Název situace Zapojení do bioodpadu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správy městského majetku
Předmět situace Získání nádoby na bioodopad
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Ing. Pavla Bednáře tel: 325 501 210
Jaký je postup pro řešení situace Obyvatelé, kteří mají zájem se zapojit, mohou požádat o bio-popelnici na Odboru správy městského majetku (Ing. Pavla Bednáře tel: 325 501 210). Nádobu na bioodpad si žadatel následně vyzvedne v TS Nymburk (V Zahrádkách 1536/8, Nymburk). Obyvatelé žijící v rodinném domě mají nárok na nádobu o objemu 120 l, bytové domy 240l. Využívají se hnědé plastové popelnice, které umožňují vhodnou přípravu bio-odpadu před kompostováním, nádoby snižují objem odpadu, omezují vznik zápachu a zlepšují hygienické podmínky při skladování. V nádobě jsou umístěny otvory, které umožňují udržení dostatečného množství kyslíku, snižují obsah plynů a v důsledku toho i zápachu. Dole v nádobě je umístěna mřížka, která umožňuje sběr odtékající vody z odpadu, voda je následně odpařována a tím klesá hmotnost odpadu.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit
S kým můžete tuto situaci řešit
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Jaké jsou správní a jiné poplatky
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Kdy byla situace aktualizována
Dodatky k životní situaci

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz