Název situace Výměna řidičského průkazu
Odbor řešící tuto problematiku Odbor správních činností
Předmět situace Výměna řidičských průkazů s ukončenou platností, změny v řidičském průkazu, rozšíření řidičského oprávnění apod.
Kdo je oprávněn v této zaležitosti jednat Držitel řidičského průkazu
Jaký je postup pro řešení situace Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem zahájit řešení této situace Podáním písemné žádosti o vydání nového řidičského průkazu osobně na příslušném úřadě.
Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit Libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
S kým můžete tuto situaci řešit S pracovníky Městského úřadu Nymburk, odbor správních činností. Tel. 325 501 515, 325 501 540
Jaké doklady a informace je třeba mít sebou • řidičský průkaz
• doklad totožnosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě.
Jaké jsou správní a jiné poplatky Výměna neplatných řidičských průkazů je prováděna dle zákona bezplatně.
Změna v řidičském průkazu (příjmení, brýle,atd.) Kč 200.
Záznam profesní způsobilosti řidiče Kč 200.
Rozšíření řidičského oprávnění Kč 200.
Výměna řidičského průkazu za ztracený, odcizený Kč 200
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 20 dnů od podání žádosti,
příp. 5 pracovních dní po uhrazení správního poplatku Kč 700
Podle kterého právního předpisu se postupuje 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

související předpisy:
31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Sankce nejsou stanoveny.
Kdy byla situace aktualizována 22.11.2018
Dodatky k životní situaci Kde získáte bližší informace:

• obecní úřad obce s rozšířenou působností
• magistrát města
Ministerstvo dopravy ČR (www.mdcr.cz)
Od 1. 5. 2004 je vydáván nový řidičský průkaz podle vzoru ES. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou již neplatné, jejich platnost skončila 31. prosince 2013. Výměna těchto řidičských průkazů se provádí bezplatně do 20 dnů (příp. do 5 prac. dnů za 500,- Kč.)

Za správnost odpovídá MěÚ Nymburk, odbor správních činností

Další životní situace a návod na jejich řešení naleznete na adrese http://www.mesto-nymburk.cz