Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
858 Smlouva směnná 70891095 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 - Smíchov, 15021 14.06. 2017 0,00 Kč,-
857 Smlouva o dílo na zhotovení kronik města Nymburk Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 28802 Nymburk 01.06. 2017 40 000,00 Kč,-
856 Smlouva o právu provést stavbu 27104184 MPP ALFA, a.s., Italská 2561/47, Vinohrady, Praha 2 08.06. 2017 0,00 Kč,-
855 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 00239500 Městská knihovna v Nymburce 31.05. 2017 0,00 Kč,-
854 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 70948402 Základní organizace Svazu potižených civilizačními chorobami v Nymburce, B.Smetany 55, Nymburk 31.05. 2017 1 500,00 Kč,-
852 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na-Na částenou úhradu nákladů spojených s pořádáním dvou Příměstských táborů s výlety ve dnech 26.6-30.6.2017 61632376 Dům dětí a mládeže, 2.května 968, Nymburk 22.05. 2017 20 000,00 Kč,-
851 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na-Na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí čtyř členů oddílu na mezinárodním mistrovství Švýcarska ve dnech 7-9.4.2017 05332044 JUNIOR MMA NYMBURK z.s. 25.05. 2017 10 000,00 Kč,-
850 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na-"Na provoz protialkoholní záchytné stanice Kolín v roce 2017" 00235440 Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 28012 Kolín 26.05. 2017 30 000,00 Kč,-
849 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - financování Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách ve městě Nymburce v roce 2017 70845387 Semiramis z.ú., Dlabačova 2008, 288 02 Nymburk 18.05. 2017 250 000,00 Kč,-
848 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Tým terenní sociální rehabilitace - case management 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s., Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav 18.05. 2017 250 000,00 Kč,-
847 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Občanská poradna Respondeo 26631628 Respondeo, z.s.,Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk 288 02 18.05. 2017 90 000,00 Kč,-
846 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Centrum rodinného poradenství 70845387 Semiramis z.ú., Dlabačova 2008, 288 02 Nymburk 18.05. 2017 110 000,00 Kč,-
845 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - N klub 70845387 Semiramis z.ú., Dlabačova 2008, 288 02 Nymburk 18.05. 2017 250 000,00 Kč,-
844 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Centrum adiktologických služeb 62695487 Laxus z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk 18.05. 2017 130 000,00 Kč,-
843 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Terénní programy 26537036 Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 18.05. 2017 100 000,00 Kč,-
842 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s děmi 26537036 Romodrom o.p.s., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 18.05. 2017 70 000,00 Kč,-
841 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Odborné sociální poradenství migrantům na Nymbursku 26631997 Centrum pro integraci cizinců o.p.s. 18.05. 2017 15 000,00 Kč,-
840 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Intervenční centrum Respondeo 26631628 Respondeo, z.s., Náměstí Přemyslovců 14/11, 28802 Nymburk 18.05. 2017 30 000,00 Kč,-
838 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Centrum sociální rehabilitace 48678767 FOKKUS Mladá Boleslav z.s.,Ptácká 138, 29301 Mladá Boleslav 18.05. 2017 10 000,00 Kč,-
837 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Sociálně terapeutická dílna 48678767 FOKKUS Mladá Boleslav z.s.,Ptácká 138, 29301 Mladá Boleslav 18.05. 2017 10 000,00 Kč,-
836 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Centrum sociální rehabilitace - Strejda Burger 48678767 FOKUS Mladá Boleslav z.s.,Ptácká 138, 29301 Mladá Boleslav 18.05. 2017 20 000,00 Kč,-
835 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Aktivizační služba pro rodiny z dětmi Na Sioně 49543547 Oblastní charita Kutná Hora 18.05. 2017 15 000,00 Kč,-
834 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Raná péče Na Sioně 49543547 Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, 284 01 Kutná Hora 18.05. 2017 35 000,00 Kč,-
833 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - RSOP - OSP - 2017 68996543 RSOP z.s., Jurije Gagarina 1979, 288 02 Nymburk 18.05. 2017 35 000,00 Kč,-
831 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Týdenní stacionář Handicap centra Srdce 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady, 29001 18.05. 2017 20 000,00 Kč,-
830 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Dílna Handicap centra Srdce 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady, 29001 18.05. 2017 20 000,00 Kč,-
829 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Denní stacionář Handicap centra Srdce 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady, 29001 18.05. 2017 20 000,00 Kč,-
827 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na - Podpora samostatného bydlení Handicap centra Srdce 27576612 Handicap centrum Srdce, o.p.s., Ostende 88, Poděbrady, 29001 18.05. 2017 20 000,00 Kč,-
826 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na- 44S ,,5.ročník taneční show DANCE (R)EVOLUTION" 04628691 PROMODANCE z.s., Komenského 2432, Nymburk 28802 15.05. 2017 5 700,00 Kč,-
825 Kupní smlouva na věci movité dle § 2079 a násl. občanského zákoníku 61676985 Agrocentrum Mladá Boleslav s.r.o., Regnerova 1420 15.05. 2017 50 000,00 Kč,-
824 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 45S Turnaj přípravek o pohár starosty Nymburka 22882618 Okresní fotbalový svaz Nymburk, Nerudova 512/10, Nymburk 288 02 03.05. 2017 9 100,00 Kč,-
823 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 11X Den Země: Upcykluj si svou hračku 03202216 Lesní mateřsá školka Cílek, z.s., Poděbradská 1867/7, Nymburk 288 02 19.04. 2017 25 000,00 Kč,-
822 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 00066001 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 04.05. 2017 4 250,00 Kč,-
821 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnost inž. sítě dle § 1267 a násl. NOZ Bohumil Burian, Kostomlátecká 8/14, Nymburk- Drahelice 10.05. 2017 1 380,00 Kč,-
820 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 64733394 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk 27.04. 2017 9 100,00 Kč,-
819 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 2K Den Postržinského piva 2017 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, Nymburk 28802 27.04. 2017 30 000,00 Kč,-
818 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet 25663003 DPT, s.r.o., Nám.Přemyslovců , Nymburk 02.03. 2017 0,00 Kč,-
817 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet 25663003 DPT, s.r.o., Nám.Přemyslovců , Nymburk 02.03. 2017 0,00 Kč,-
816 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet 25663003 DPT, s.r.o., Nám.Přemyslovců, Nymburk 02.03. 2017 0,00 Kč,-
815 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet 25663003 DPT, s.r.o., Nám.Přemyslovců , Nymburk 02.03. 2017 0,00 Kč,-
814 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 1X Dětský den v Drahelicích Tomáš Dvořák, Sadová 2118, Nymburk 288 02 12.04. 2017 7 000,00 Kč,-
813 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 4S Požární sport dobrovolných hasičů 64730522 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk 10.04. 2017 4 000,00 Kč,-
811 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 5X Naši mladí hasiči Nymburska 64730522 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Nymburk 10.04. 2017 11 600,00 Kč,-
810 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - Na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním akce,,Týden beach sportu v Nymburce"(ve dnech 7.- 14.6.2017) 26572516 Volleyball Nymburk, z.s. 18.04. 2017 20 000,00 Kč,-
809 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 3S Místní kolo soutěže rybářské mládeže města Nymburka: Zlatá udice 2017 Ing. David Hrstka, Ph.Dr., 18.04. 2017 7 900,00 Kč,-
808 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 39S O Nymburského cyklistu 2017 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk z.s. 14.04. 2017 17 200,00 Kč,-
806 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 17S Atletické závody - kategorie atletická přípravka - děti narozené 2006- 2009 14801027 Sportovní klub POLICIE, Nymburk, z.s. 28.03. 2017 3 900,00 Kč,-
805 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 19S Jarní cena Nymburka - veřejné atletické závody ve víceboji pro kategorii- přípravka 14801027 Sportovní klub POLICIE, Nymburk, z.s. 28.03. 2017 5 200,00 Kč,-
804 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - Pohyb je život - sportovně regenerační den seniorek 55+ 14801027 Sportovní klub POLICIE, Nymburk, z.s. 28.03. 2017 2 800,00 Kč,-
803 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na - 20S 22.ročník Běhu lipovou alejí 14801027 Sportovní klub POLICIE, Nymburk, z.s. 28.03. 2017 10 000,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: