Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1427 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ChariCar - přeprava seniorů v roce 2018." 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 23.11. 2018 20 000,00 Kč,-
1425 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti dvou závodnic na MS v Pole Sport (USA, Florida, 17-18.11.2018)." 27020053 CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdružení, 28802 Nymburk 15.11. 2018 19 800,00 Kč,-
1424 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Optická kabelová přípojka k bytovým domům ,,REZIDENCE KE STROUZE" Nymburk- optické kabelové vedení v trubce HDPE. 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599, 288 02 Nymburk 28.11. 2018 12 600,00 Kč,-
1423 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ,,Rekonstrukce a adaptace objektu č.p. 167, U Staré sladovny, Nymburk" - optické kabelové vedení v trubce HDPE, optický rozváděč. 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599, 288 02 Nymburk 28.11. 2018 23 500,00 Kč,-
1422 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV.-12-6021230/001 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 16.10. 2018 25 460,00 Kč,-
1421 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhadu nákladů spojených s uspořádáním oslav 150.výročí založení TJ Sokol Nymburk v roce 2018 00507415 Tělocviná jednota Sokol Nymburk, tyršova 180/14, 28802 Nymburk 17.10. 2018 10 000,00 Kč,-
1420 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů. 00311391 CENDIS, s.p.; nábřeží Ludíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 24.10. 2018 0,00 Kč,-
1418 Smlouva o dílo č.2018-093. Servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného z projektu - Operační program Životní postředí 2014-2020. 03108279 KOCMAN envimonitoring s.r.o., Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno 02.11. 2018 2 880,00 Kč,-
1417 Smlouva o zřízení věcného břemene č.sml. 9900088876_1/VB 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 15.10. 2018 0,00 Kč,-
1416 Smlouva o zřízení služebnosti 11010-055815 TM_BTA_Nymburk_NBKST_OK 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 12.10. 2018 14 000,00 Kč,-
1415 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023316/01, Nymburk, Poděbradká, kNN č.p.1726/37 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 04.10. 2018 10 400,00 Kč,-
1414 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-12-6003336/VB/1, Nymburk, přeložka kNN, ul.I.Olbrachta 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 405 02 15.10. 2018 11 487,00 Kč,-
1412 Smlouva o nájmu pozemku číslo 8DHM180025 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 05.10. 2018 2 300,00 Kč,-
1411 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 8DHM180024. 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 03.10. 2018 1 000,00 Kč,-
1410 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 5X ,,Zlepšení kvality života seniorů a osob postižených civilizačními chorobami." 70948402 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.. Základní organizace Nymburk 16.10. 2018 20 000,00 Kč,-
1409 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3S ,,Podzimní soustředění nymburské rybářské mládeže". 45829110 Český rybáský sva, z.s., místní organizace Nymburk, sportovní č.ev.142, Nymburk 15.10. 2018 8 000,00 Kč,-
1408 Smlouva o smlouvě budoucí darovací. 27942759 DOMY NYMBURK s.r.o., Rybalkova 194/35, 101 00 Praha 10- Vršovice 00.00. 0000 0,00 Kč,-
1407 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka: ,,Na částečnou úhradu nákladů poskytování sociálních služeb pro občany města Nymburka, kteří jsou v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou a Domovů se zvláštním režimem v Opolanech a v Pátku u Poděbrad." 42744326 Diakonie ČCE -středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 00.00. 0000 20 000,00 Kč,-
1406 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 6X ,,Cyklojízda městem aneb vzděláváním k udržitelné a bezpečné dopravě, Zamykání Mrliny." 22840451 LABSKÁ STEZKA o.s., Kovansko 45, 289 31 Bobnice 25.09. 2018 30 000,00 Kč,-
1404 Smlouva o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster. 60192577 Ticketmaster Česká republika, a.s., Jungmanova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 06.09. 2018 0,00 Kč,-
1403 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - č.sml. 7700101286_1/BVB. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 27.09. 2018 0,00 Kč,-
1402 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - č.sml. 7700101305_1/BVB. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 27.09. 2018 0,00 Kč,-
1401 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - č.sml.7700101071_1/BVB. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 27.09. 2018 0,00 Kč,-
1400 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3X ,,Postřižinská dočesná 2018". 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 21.09. 2018 10 500,00 Kč,-
1399 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 20S ,,2. Roskiáda - sportovní hry pro pacienty s RS". 45768889 Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s., Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha - Nové Město 17.09. 2018 15 600,00 Kč,-
1398 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 7S,,Petanque turnaj podle pravidel České asociace pétanque klubů". 05731348 PC Mimo Done nymburk, z.s., Nymburk 17.08. 2018 16 800,00 Kč,-
1397 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1 S ,,7.ročník Turnaje žactva ve stolním tenisu". 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319/11, 288 02 Nymburk 15.09. 2018 7 000,00 Kč,-
1396 Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) č.66/2018 46357009 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 14.09. 2018 9 150,00 Kč,-
1395 Smlouva o zřízení služebnosti. Pozemky (parc.č.1031/54, parc.č.1031/58, parc.č.1031/197, parc.č.1031/229, parc.č. 1031/230 a parc.č.1031/275) 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 14.09. 2018 0,00 Kč,-
1394 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvou o právu provést stavbu Jaroslav Nachtigal, 288 02 Nymburk 23.08. 2018 500,00 Kč,-
1393 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvou o právu provést stavbu M.B., Nymburk 23.08. 2018 500,00 Kč,-
1391 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 37S ,,Účast na Mistrovství světa v Pole Sport 2018" P. O., Nymburk 19.08. 2018 19 800,00 Kč,-
1390 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Vánoční dílny v DDM Nymburk". 61632376 Dům dětí a mládeže, 2.května 968, 288 02 Nymburk 04.09. 2018 17 500,00 Kč,-
1389 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 44S ,,Rozloučení s prázdninami - smíšené rybářské závody". D. H., Nymburk 05.09. 2018 4 400,00 Kč,-
1388 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 36S ,,Mezinárodní turnaj družstev VSCM a rrprezentačních družstev ČR v Ostravě" 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 06.09. 2018 24 600,00 Kč,-
1387 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 34S ,,Basketball4fun". 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 06.09. 2018 5 800,00 Kč,-
1386 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 35S ,,Dětský den ve Sportovním centru v Nymburce" 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 06.09. 2018 22 000,00 Kč,-
1385 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 24S ,,Okresní přebor minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09. 2018 8 750,00 Kč,-
1384 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 23S ,,Vánoční turnaj dětí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09. 2018 11 500,00 Kč,-
1383 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 26S ,,Den plný her". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09. 2018 9 800,00 Kč,-
1382 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 25S ,,Krajské kolo minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09. 2018 10 000,00 Kč,-
1381 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 13S ,,Velká cena SKP Nymburk - volejbal". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 3 500,00 Kč,-
1380 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 14S ,,Cvičení nejen seniorek" 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 5 000,00 Kč,-
1379 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 16S ,,Jubilejní třicátý ročník deblového turnaje SKP Nymburk". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 1 500,00 Kč,-
1378 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 17S ,,Mixová liga Nymburska ve volejbale - 19.ročník (první polovina soutěže)" 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 3 000,00 Kč,-
1377 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 18S ,,O nejrychlejšího Nymburáka 2018". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 6 000,00 Kč,-
1376 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 19S ,,Evropské dětské atletické hry v Brně a Kontinentální pohár v Ostravě 2018". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 25 000,00 Kč,-
1375 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 22S ,,O nejlepšího atleta Nymburka". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 9 000,00 Kč,-
1374 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 33S ,,Mikulášské plavecké závody". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 8 000,00 Kč,-
1373 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 38S ,,Soustředění mažoretek SKP". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08. 2018 8 600,00 Kč,-
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: