Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1474 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-6009174/VB01, Nymburk, Hradební, SS100, č.p.305. 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 28.02.2019 2 000,00 Kč,-
1473 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu (pozem. parc. č. 278/1 v k.ú. Nymburk). 03586715 B.R.G.-Quatro, s.r.o., Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 07.03.2019 500,00 Kč,-
1469 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů. 06578705 ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 22.02.2019 13 000,00 Kč,-
1468 Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb ONI system. 25862731 NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá 18.02.2019 0,00 Kč,-
1467 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost ústavu v roce 2019." 04066502 Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 lysá nad Labem 11.02.2019 20 000,00 Kč,-
1466 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost spolku v roce 2019." 01639145 KČT, odbor LOKO Nymburk, pobočný spolek, Šeříková 2131, 288 02 Nymburk 07.02.2019 20 000,00 Kč,-
1464 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, Obecní dům). 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 488,75 Kč,-
1463 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, Obecní dům). 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 425,00 Kč,-
1462 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, Poliklinika sídliště). 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 488,75 Kč,-
1460 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, Poliklinika Sídliště). 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 425,00 Kč,-
1459 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, čp.165,a čp.390 a čp.1708) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 570,40 Kč,-
1458 Darovací smlouva (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk - přijmutí peněžního daru na ubytování a stravování studenta). 14451026 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk; V Kolonii 1804. 11.02.2019 10 000,00 Kč,-
1457 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, čp.165 a čp.390 a čp.1708, Nám. Přemyslovců 163) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 496,00 Kč,-
1456 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, Nám.Přemyslovců p.170) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 570,40 Kč,-
1455 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, Nám. Přemyslovců č.p.170) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 496,00 Kč,-
1454 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, Nám.Přemyslovců č.p.171) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 570,40 Kč,-
1453 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, Nám. Přemyslovců č.p. 171) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 496,00 Kč,-
1452 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, BK neb.domy) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 08.12.2018 584,20 Kč,-
1451 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, BK byt.domy) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 08.12.2018 609,50 Kč,-
1450 Splátkový kalendář záloh na rok 2019 ke smlouvě o dodávce tepla (Město Nymburk - správa majetku, CZT). 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 570,40 Kč,-
1449 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, BK neb.domy) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 08.12.2018 508,00 Kč,-
1448 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku,BK byt.domy) 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 08.12.2018 530,00 Kč,-
1447 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce a odběru tepla na rok 2019 (Město Nymburk - správa majetku, CTZ). 46348034 Thermoservis spol.s.r.o., Gen.Ant. Sochora 2175, Nymburk 288 02 16.12.2018 496,00 Kč,-
1446 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost spolku v roce 2019." 06386636 Cílkova domácí škola z.s., Boleslavská 137, 288 02 Nymburk 28.01.2019 20 000,00 Kč,-
1445 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost ZO ČSOP Polabí v roce 2019". 70843473 ZO ČSOP Polabí, Pátek 56, 290 01 Poděbrady 14.01.2019 30 000,00 Kč,-
1444 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ChariCar-přeprava seniorů v roce 2019." 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 11.01.2019 45 000,00 Kč,-
1443 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet (Soudní 21, Nymburk - Panorama) 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599/7, 288 02 Nymburk 15.01.2019 7 176,00 Kč,-
1442 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem medikace a krmné soli pro zvěř v roce 2019". 67777473 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Nymburk, Maršála Koněva 2067/59, 09.01.2019 20 000,00 Kč,-
1441 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem diaprojektoru a na práci s mládeží v kroužcích mladých myslivců v roce 2019". 67777473 Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Nymburk, Maršála Koněva 2067/59, 09.01.2019 20 000,00 Kč,-
1440 Smlouva o výpůjčce za účelem výstavy ,,Historie nymburské radnice". 00069841 POLABSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace, Palackého tř.68/III, 290 55 Poděbrady 11.12.2018 0,00 Kč,-
1439 Smlouva o výpůjčce za účelem výstavním ve vitrínách v objektu MěÚ Nymburk v ulici U Staré sladovny čp.390 v Nymburce. 00069841 POLABSKÉ MUZEUM, příspěvková organizace, Palackého tř.68/III, 290 55 Poděbrady 11.12.2018 0,00 Kč,-
1438 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na obnovu fasády rodinného domku, z oblasti programových dotací na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk. H.J. Nymburk 06.12.2018 40 000,00 Kč,-
1436 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, z.s., Komenského 571/2, 288 02 Nymburk 18.12.2018 3 500,00 Kč,-
1435 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 27460223 SK Polaban Nymburk s.r.o., Nad Elektrárnou 1177/29, 288 02 Nymburk 18.12.2018 6 197,00 Kč,-
1434 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 61632147 Krasobruslařský klub nymburk, z.s., U stadionu 12, 288 02 Nymburk 18.12.2018 31 518,00 Kč,-
1433 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 26489864 Basketbll Nymburk, a.s., Komenského 589, 288 02 Nymburk 18.12.2018 13 243,00 Kč,-
1432 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 05332044 Junior MMA Nymburk z.s., Drahelická 1974/10, 288 02 Nymburk 18.12.2018 8 750,00 Kč,-
1431 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 02505070 AFK Nymburk, Kovanická 66, 288 02 Nymburk 18.12.2018 6 494,00 Kč,-
1430 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 22663321 VK Nymburk z.s., Dlabačova 2004, 288 02 Nymburk 18.12.2018 4 700,00 Kč,-
1429 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 28802 Nymburk 18.12.2018 1 200,00 Kč,-
1428 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2018 - 2.kolo". 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s., Černohorského 1373/26, Nymburk 28802 18.12.2018 3 150,00 Kč,-
1427 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Částečnou úhradu nákladů spojených s projektem ChariCar - přeprava seniorů v roce 2018." 73634794 Farní charita Nymburk, církevní právnická osoba, Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 23.11.2018 20 000,00 Kč,-
1425 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním účasti dvou závodnic na MS v Pole Sport (USA, Florida, 17-18.11.2018)." 27020053 CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdružení, 28802 Nymburk 15.11.2018 19 800,00 Kč,-
1424 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Optická kabelová přípojka k bytovým domům ,,REZIDENCE KE STROUZE" Nymburk- optické kabelové vedení v trubce HDPE. 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599, 288 02 Nymburk 28.11.2018 12 600,00 Kč,-
1423 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ,,Rekonstrukce a adaptace objektu č.p. 167, U Staré sladovny, Nymburk" - optické kabelové vedení v trubce HDPE, optický rozváděč. 25663003 DPT, s.r.o., Kolínská 599, 288 02 Nymburk 28.11.2018 23 500,00 Kč,-
1422 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV.-12-6021230/001 24729035 ČEZ Distribuce, a.s.; Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 16.10.2018 25 460,00 Kč,-
1421 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhadu nákladů spojených s uspořádáním oslav 150.výročí založení TJ Sokol Nymburk v roce 2018 00507415 Tělocviná jednota Sokol Nymburk, tyršova 180/14, 28802 Nymburk 17.10.2018 10 000,00 Kč,-
1420 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů. 00311391 CENDIS, s.p.; nábřeží Ludíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 24.10.2018 0,00 Kč,-
1418 Smlouva o dílo č.2018-093. Servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného z projektu - Operační program Životní postředí 2014-2020. 03108279 KOCMAN envimonitoring s.r.o., Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno 02.11.2018 2 880,00 Kč,-
1417 Smlouva o zřízení věcného břemene č.sml. 9900088876_1/VB 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 15.10.2018 0,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strana: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: