Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1416 Smlouva o zřízení služebnosti 11010-055815 TM_BTA_Nymburk_NBKST_OK 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 12.10.2018 14 000,00 Kč,-
1415 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6023316/01, Nymburk, Poděbradká, kNN č.p.1726/37 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 04.10.2018 10 400,00 Kč,-
1414 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti EP-12-6003336/VB/1, Nymburk, přeložka kNN, ul.I.Olbrachta 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 405 02 15.10.2018 11 487,00 Kč,-
1412 Smlouva o nájmu pozemku číslo 8DHM180025 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 05.10.2018 2 300,00 Kč,-
1411 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 8DHM180024. 70890005 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 03.10.2018 1 000,00 Kč,-
1410 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 5X ,,Zlepšení kvality života seniorů a osob postižených civilizačními chorobami." 70948402 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.. Základní organizace Nymburk 16.10.2018 20 000,00 Kč,-
1409 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3S ,,Podzimní soustředění nymburské rybářské mládeže". 45829110 Český rybáský sva, z.s., místní organizace Nymburk, sportovní č.ev.142, Nymburk 15.10.2018 8 000,00 Kč,-
1408 Smlouva o smlouvě budoucí darovací. 27942759 DOMY NYMBURK s.r.o., Rybalkova 194/35, 101 00 Praha 10- Vršovice 00.00.0000 0,00 Kč,-
1407 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka: ,,Na částečnou úhradu nákladů poskytování sociálních služeb pro občany města Nymburka, kteří jsou v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou a Domovů se zvláštním režimem v Opolanech a v Pátku u Poděbrad." 42744326 Diakonie ČCE -středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 00.00.0000 20 000,00 Kč,-
1406 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 6X ,,Cyklojízda městem aneb vzděláváním k udržitelné a bezpečné dopravě, Zamykání Mrliny." 22840451 LABSKÁ STEZKA o.s., Kovansko 45, 289 31 Bobnice 25.09.2018 30 000,00 Kč,-
1404 Smlouva o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster. 60192577 Ticketmaster Česká republika, a.s., Jungmanova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 06.09.2018 0,00 Kč,-
1403 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - č.sml. 7700101286_1/BVB. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 27.09.2018 0,00 Kč,-
1402 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - č.sml. 7700101305_1/BVB. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 27.09.2018 0,00 Kč,-
1401 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - č.sml.7700101071_1/BVB. 27295567 GasNet, s.r.o; Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 27.09.2018 0,00 Kč,-
1400 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 3X ,,Postřižinská dočesná 2018". 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 21.09.2018 10 500,00 Kč,-
1399 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 20S ,,2. Roskiáda - sportovní hry pro pacienty s RS". 45768889 Unie ROSKA - česká MS společnost, z.s., Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha - Nové Město 17.09.2018 15 600,00 Kč,-
1398 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 7S,,Petanque turnaj podle pravidel České asociace pétanque klubů". 05731348 PC Mimo Done nymburk, z.s., Nymburk 17.08.2018 16 800,00 Kč,-
1397 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1 S ,,7.ročník Turnaje žactva ve stolním tenisu". 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319/11, 288 02 Nymburk 15.09.2018 7 000,00 Kč,-
1396 Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) č.66/2018 46357009 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 14.09.2018 9 150,00 Kč,-
1395 Smlouva o zřízení služebnosti. Pozemky (parc.č.1031/54, parc.č.1031/58, parc.č.1031/197, parc.č.1031/229, parc.č. 1031/230 a parc.č.1031/275) 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 14.09.2018 0,00 Kč,-
1393 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvou o právu provést stavbu M.B., Nymburk 23.08.2018 500,00 Kč,-
1391 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 37S ,,Účast na Mistrovství světa v Pole Sport 2018" P. O., Nymburk 19.08.2018 19 800,00 Kč,-
1390 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1K ,,Vánoční dílny v DDM Nymburk". 61632376 Dům dětí a mládeže, 2.května 968, 288 02 Nymburk 04.09.2018 17 500,00 Kč,-
1389 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 44S ,,Rozloučení s prázdninami - smíšené rybářské závody". D. H., Nymburk 05.09.2018 4 400,00 Kč,-
1388 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 36S ,,Mezinárodní turnaj družstev VSCM a rrprezentačních družstev ČR v Ostravě" 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 06.09.2018 24 600,00 Kč,-
1387 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 34S ,,Basketball4fun". 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 06.09.2018 5 800,00 Kč,-
1386 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 35S ,,Dětský den ve Sportovním centru v Nymburce" 68381875 Spolek přátel košíkové Polabí, Komenského 589/12, 288 02 06.09.2018 22 000,00 Kč,-
1385 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 24S ,,Okresní přebor minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09.2018 8 750,00 Kč,-
1384 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 23S ,,Vánoční turnaj dětí". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09.2018 11 500,00 Kč,-
1383 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 26S ,,Den plný her". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09.2018 9 800,00 Kč,-
1382 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 25S ,,Krajské kolo minivolejbalu". 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 06.09.2018 10 000,00 Kč,-
1381 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 13S ,,Velká cena SKP Nymburk - volejbal". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 3 500,00 Kč,-
1380 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 14S ,,Cvičení nejen seniorek" 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 5 000,00 Kč,-
1379 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 16S ,,Jubilejní třicátý ročník deblového turnaje SKP Nymburk". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 1 500,00 Kč,-
1378 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 17S ,,Mixová liga Nymburska ve volejbale - 19.ročník (první polovina soutěže)" 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 3 000,00 Kč,-
1377 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 18S ,,O nejrychlejšího Nymburáka 2018". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 6 000,00 Kč,-
1376 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 19S ,,Evropské dětské atletické hry v Brně a Kontinentální pohár v Ostravě 2018". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 25 000,00 Kč,-
1375 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 22S ,,O nejlepšího atleta Nymburka". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 9 000,00 Kč,-
1374 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 33S ,,Mikulášské plavecké závody". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 8 000,00 Kč,-
1373 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 38S ,,Soustředění mažoretek SKP". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 8 600,00 Kč,-
1372 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 41S ,,Atletické soustředění kategorie přípravek". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 6 200,00 Kč,-
1371 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 40S ,,Letní atletické soustředění SKP Nymburk - Pomezní Boudy 2018". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 7 800,00 Kč,-
1370 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 42S ,,Soustředění plaveckého oddílu starší žactvo". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 2 600,00 Kč,-
1369 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 44S ,,Soustředění plaveckého oddílu mladší žactvo". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2018 5 200,00 Kč,-
1368 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 45S ,,Prázdninové soustředění plaveckého oddílu". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 27.08.2018 10 100,00 Kč,-
1367 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 12S ,,Příměstský tábor - karate s angličtinou" 22763147 PROSport011, V Lodici 52, 288 02 Nymburk 27.08.2018 6 000,00 Kč,-
1366 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 39S ,,Polabský Pohár dětí a mládeže v karate". 04252764 Kyusho Karate Czech Republic, z.s., V Lodici 52, 288 02 Nymburk 27.08.2018 8 400,00 Kč,-
1365 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-1-6021103/001 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 23.08.2018 1 210,00 Kč,-
1364 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou právu provést stavbu č.IZ-12-6001088/VB/01 24729035 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 15.06.2018 1 000,00 Kč,-
1363 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.NBA-VZ-19/2018. 72496991 Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 31.08.2018 0,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strana: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: