Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
1080 Smlouva o spolupráci při využívání mobilní platební aplikace. 00473057 SPEL, a.s., Třídvorská 1402, 280 02 Kolín 00.00.0000 0,00 Kč,-
1078 Smlouva o předání a ochraně datových sad. 70891095 Stedočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 20.10.2017 0,00 Kč,-
1077 Dodatek č.10 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor. 72080043 Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1- Nové město 21.11.2017 0,00 Kč,-
1076 Dodatek č.1 smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání. 64729621 Grygarová Libuše, Okružní 2160, Nymburk 25.09.2017 4 440,00 Kč,-
1074 Smlouva příkazní o poskytování právní pomoci. 04770099 JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., Štěpánská 640/45, 110 00 Praha 1 10.10.2017 0,00 Kč,-
1072 Smlouva o zřízení služebnosti. 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanká 2681/6, Praha 3- Žižkov, 130 00 20.04.2017 0,00 Kč,-
1066 Nájemní smlouva. 69797111 Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 No 24.10.2017 0,00 Kč,-
1065 Dodatek č.3 k nájemní smlouvě. 28762886 Nemocnice Nymburk s.r.o. 31.10.2017 0,00 Kč,-
1064 Dodatek č.3 k nájemní smlouvě. 28762886 Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská tř.425, 288 02 Nymburk 31.10.2017 0,00 Kč,-
1063 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 88841201 Veronika Vojtová 31.10.2017 46 000,00 Kč,-
1061 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 45077614 Andrea Rathouská 01.11.2017 25 200,00 Kč,-
1059 Dodatek č. 8 ke smlouvě o spolupráci při zajištění farmářských trhů v Nymburce. 75047101 Martin Honzů, Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem 09.11.2017 0,00 Kč,-
1057 Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě na provádění úklidových prací - budovy města Nymburk. 61328987 INEX Česká republika s.r.o., Neumannova 11, Litoměřice 412 01 23.11.2017 11 344,00 Kč,-
1055 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. 49225073 Jana Lojková 01.11.2017 21 600,00 Kč,-
1054 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S201100046 ze dne 24.03.2011 Pavel Fojtík 20.11.2017 40 000,00 Kč,-
1053 Kupní smlouva. 69797111 Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetk., Rašínovo nábřeží 390/42,Praha,128 00 05.12.2017 1 400,00 Kč,-
1047 Smlouva o provádění komplexních prohlídek a servisu na klimatizačních zařízení. 28486480 OTTA-vzduchotechnika a klimatizace s.r.o., Lázeňská 1109, 289 12 Sadská 14.12.2017 32 670,00 Kč,-
1045 Smlouva o provádění komplexních technických prohlídek a servisu na tepelném zařízení. 28486480 OTTA-vzduchotechnika a klimatizace s.r.o., Lázeňská 1109, 289 12 Sadská 14.12.2017 4 840,00 Kč,-
1037 Smlouva o výpůjčce. 28762886 Nemocnice Nymburk s.r.o. 21.12.2017 0,00 Kč,-
1036 Dodatek č.1 smlouvy o dílo dle § 2586 a násl.občanského zákoníku. 25358014 AUGUR Conulting s.r.o., Roviny 635/102, 748 01 HLUČÍN 21.12.2017 0,00 Kč,-
1034 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání 76200302 Nikola Dudková, Slepá 1963, 288 02 Nymburk 01.01.2018 30 000,00 Kč,-
1032 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na úhradu mzdových nákladů sociálního pracovníka v roce 2018." 04066502 Domácí hospic Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem 15.01.2018 28 800,00 Kč,-
1026 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Činnost spolku v roce 2018." 22867783 BC Real Réma Nymburk, z.s., Jičínská 1446/44, 288 02 Nymburk 12.01.2018 30 000,00 Kč,-
1023 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na činnost pobočného spolku v roce 2018." 22608630 34.přední hlídka Royal Rangers v Nymburku, Vodárenská 131, 288 02 Nymburk 12.01.2018 30 000,00 Kč,-
1020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Činnost ZO - Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR Nymburk v roce 2018." 70948402 Základní organizace - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Smetanova 55, 288 02 Nymburk 10.01.2018 50 000,00 Kč,-
1012 Smlouva o dílo na zhotovení kronik města Nymburk. Pavla Kukalová 10.01.2018 40 000,00 Kč,-
1011 Smlouva o nájmu parkovacího stání. 24191086 GynDy s.r.o., Okružní 2160, Nymburk 20.12.2017 0,00 Kč,-
1010 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN. 27232433 ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 30.11.2017 0,00 Kč,-
1009 Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 17.05.2007 27257843 ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, 140 00 24.11.2017 0,00 Kč,-
1008 Smlouva č.2017-1425/1602602, uzavřená podle zákona č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 46357009 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk 21.11.2017 0,00 Kč,-
1006 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 70891095 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 11.01.2018 15 000,00 Kč,-
1005 Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice 70891095 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 09.01.2018 2 500,00 Kč,-
1004 Smlouva o umožnění realizovat stavbu 62444441 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburce, Bedřicha Smetany 613/14, 288 02 Nymburk 19.12.2017 0,00 Kč,-
1002 Dodatek č.2. Smlouvy o technické podpoře. 61060631 VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 19.12.2017 0,00 Kč,-
985 Dodatek č.1 Výhradní licenční smlouvy č.S201700456 28398084 COLMO v.o.s., Biskupcova 93, 130 00 Praha 3 20.11.2017 0,00 Kč,-
984 Dodatek č.2 Smlouvy o poskytování jazykového vzdělávání 26441012 CZ.YES s.r.o., I.Olbrachta 1904, 288 02 Nymburk 14.12.2017 0,00 Kč,-
983 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Hana Zemanová 29.11.2017 45 000,00 Kč,-
982 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Pavel Hamrník 11.12.2017 30 000,00 Kč,-
981 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 28919904 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.1755, Na Rejdišti Nymburk 11.12.2017 50 000,00 Kč,-
979 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace RNDr. Zdeněk Somr 12.12.2017 45 000,00 Kč,-
972 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka - Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2017(2.kolo) 02505070 AFK Nymburk, Kovanická, 288 02 Nymburk 18.12.2017 8 400,00 Kč,-
968 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka - Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2017(2.kolo) 22663321 VK Nymburk o.s., Dlabačova 2004, 288 02 Nymburk 11.12.2017 5 600,00 Kč,-
967 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka - Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2017(2.kolo) 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s., Černohorského 1373/26, 288 02 Nymburk 13.12.2017 3 375,00 Kč,-
965 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka - Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2017(2.kolo) 27460223 SK Polaban Nymburk s.r.o., V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk 12.12.2017 20 750,00 Kč,-
963 Smlouva o umožnění realizovat stavbu 62444441 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburce, Bedřicha Smetany 613/14, 288 02 Nymburk 19.12.2017 0,00 Kč,-
962 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Podpora realizace studijního programu pro seniory v roce 2017 - Akademie 3.věku v Nymburce. 00641111 Vzdělávací institut Středočeského kraje, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 03.11.2017 5 000,00 Kč,-
961 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na úhradu nákladů na zajištění autobusové dopravy z Nymburka do Prahy a zpět a na nákup vstupenek do kina v rámci akce pořádané pro nymburské děti ze sociálně slabších rodin dne 20.12.2017. 68996543 RSOP z.s., J.Gagarina 1979, 288 02 Nymburk 22.11.2017 10 000,00 Kč,-
960 Dodatek č.1 ke smlouvě o správě nemovitého majetku města č.S200900058 ze dne 9.3. 2009. 00118516 Nymburské kulturní centrum - příspěvková organizace, Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk 20.11.2017 0,00 Kč,-
959 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka na ,,Částečná úhrada nákladů na energie spojených s provozem a poskytováním služeb Farní charity v Tyršově ul.č.p.696, Nymburk v roce 2017. 73634794 Farní charita Nymburk, Kostelní náměstí 1751, 288 02 Nymburk 07.11.2017 20 000,00 Kč,-
958 Smlouva o předání a ochraně datových sad. 70891095 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 20.10.2017 0,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Strana: 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: