Vyhledávání

       

Seřadit:
ID záznamuPředmětPartner IČPartner názevDatum uzavřeníČástkaDetail
956 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka. ,,Na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa v dogdancingu v roce 2017(8.-11.11.2017 Německo). Anežka Strachová, Mládežnická 1943, 288 02 Nymburk 25.10.2017 5 000,00 Kč,-
955 Smlouva o užívání septiku. Ing. Jan Fuka, Ph.D., Mgr. Lucie Fuková, Pichlova 2652, Pardubice 530 02 31.10.2017 12 000,00 Kč,-
954 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 2K ,,Vánoční dílny". 61632376 Dům dětí a mládeže, 2.května 968, Nymburk 27.09.2017 8 700,00 Kč,-
953 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na podporu činnosti Domova Mladá, poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, a to na částečnou úhradu nákladů celoročního pobytu klienta s trvalým bydlištěm v Nymburce - pana Filipa Hausnera, nar.dne 24.03.1994 49534971 Domov Mladá,poskytovatel sociálních služeb - příspěvkové organizace, Rakouská č.p.552, Milovice 12.10.2017 8 900,00 Kč,-
952 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 1X ,,Postřižinská dočesná 2017." 47536373 Pivovar Nymburk, spol.s.r.o., Pražská 581, 288 02 Nymburk 11.10.2017 8 800,00 Kč,-
951 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka ,,Na částečnou úhradu nákladů poskytování sociálních služeb pro občany města Nymburka, kteří jsou v péči Evangelického domova pro seniory v Libici nad Cidlinou a domovů se zvláštním režimem v Opolanech a v Pátku u Poděbrad. 42744326 Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, 280 02 Kolín 12.10.2017 10 000,00 Kč,-
949 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 2S ,,6.ročník turnaje žáků ve stolním tenisu" 16577558 TJ Lokomotiva Nymburk, Boleslavská třída 319, 288 02 Nymburk 12.10.2017 3 500,00 Kč,-
948 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet. Instalace radaru Všechlapy - radar směr Nymburk. 25663003 DPT s.r.o., Kolínská 599/7, 288 02 Nymburk 22.09.2017 21 707,00 Kč,-
947 Smlouva o poskytování služby sítě Datonet. Instalace radaru Všechlapy - radar směr Krchleby. 25663003 DPT s.r.o., Kolínská 599/7, 288 02 Nymburk 22.09.2017 21 707,00 Kč,-
946 Pojistná smlouva č: 86496705-18 (Kolektivní pojištění odpovědnosti) 45272956 Česká pojišťovna a.s, Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 25.10.2017 23 058,00 Kč,-
945 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 31S ,,Dětský den V.ve Sportovním centru v Nymbuce." 26489864 Basketball Nymburk a.s., Komenského 589/12, 288 02, Nymburk 29.09.2017 11 400,00 Kč,-
944 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 30S ,,Basketball4fun." 68381875 Spolek přátel košíkové Poolabí, Komenského 589/12, 288 02 Nymburk 29.09.2017 5 400,00 Kč,-
943 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 32S ,,European Youth Basketball League 2017/2018 68381875 Spolek přátel košíkové Poolabí, Komenského 589, 288 02 Nymburk 29.09.2017 12 200,00 Kč,-
942 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 11K ,,Kdo se bojí Virginie Woolfové" 22841911 Divadelní spolek JeLiTa, Zbožská 2169, 288 02 Nymburk 06.10.2017 4 800,00 Kč,-
941 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 18S,,Krajský kynologický závod ve sportovní kynologii" 64733882 Základní kynologická organizce Drahelice, U Skály 284, 288 02 Nymburk 29.09.2017 10 000,00 Kč,-
940 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka na 5K ,,Strašidlo Cantervillské" 29008263 Divadlo Nymburk s.r.o, Jízdecká 110, 288 02 Nymburk 04.10.2017 16 000,00 Kč,-
939 Dodatek č.1 smlouvy o nájmu prostor sloužícíh podnikání 64729621 Grygarová Libuše, Okružní čp.2160, Nymburk 25.09.2017 4 440,00 Kč,-
938 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 3S,,Podzimní soustředění nymburské rybářské mládeže." 45829110 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nymburk, Sportovní č.ev.142, 288 02 Nymburk 26.09.2017 4 000,00 Kč,-
937 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 8S ,,Vánoční tunaj dětí." 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 05.09.2017 6 100,00 Kč,-
936 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 9S ,,Okresní přebor minivolejbalu." 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 05.09.2017 3 900,00 Kč,-
935 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 10S ,,Krajské kolo minivolejbalu." 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 05.09.2017 9 000,00 Kč,-
934 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 11S,,Den plný her." 26572516 Volleyball Nymburk, z.s., Sportovní 1809, 288 02 Nymburk 05.09.2017 5 000,00 Kč,-
933 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 00551023 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 09.08.2017 0,00 Kč,-
932 Dodatek č.1 smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání 64729621 Grygarová Libuše, Okružní 2160, Nymburk 25.09.2017 4 440,00 Kč,-
931 Smlouva o nájmu pozemku 40089771 Anna Procházková, Sokolská 229, 288 02 Krchleby 25.09.2017 5 071,50 Kč,-
930 Smlouva o spolupráci. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Nymburk. 25134701 EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 28.08.2017 0,00 Kč,-
929 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. 27295567 Gas.Net, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 400 01 26.06.2017 3 000,00 Kč,-
928 Darovací smlouva - parcela 3541/2 ost.pl 02144972 LOUDA REALITY a.s., CHoťánky 166, 290 01 Poděbrady 05.09.2017 0,00 Kč,-
927 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 14S ,,Workshop capoeiry". 01797093 Capoeira Ginga Mundo ČR, o.s., Komnského 571/2, 288 02 Nymburk 30.08.2017 10 900,00 Kč,-
926 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 1K ,,Oslavy 120. výročí ZŠ Komenského Nymburk." 49862570 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 - příspěvková oganizace 30.08.2017 37 900,00 Kč,-
925 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na ,,Úhradu nákladů na zajištění autobusové dopravy z Nymburka do Chocerad a zpět v souvislosti s přepravou romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin na výchovně - vzdělávací pobyt pořádaný ve dnech 27.- 31.7.2017 68996543 RSOP z.s., J.Gagarina 1979, 288 02 Nymburk 28.08.2017 7 000,00 Kč,-
924 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 21S ,,Soustředění plaveckého oddílu, SC Nymburk." 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 6 100,00 Kč,-
923 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 23S ,,Pohyb je život". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 2 300,00 Kč,-
922 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 22S ,,Letní soustředění Semerink." 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 10 300,00 Kč,-
921 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka. Na 28S ,,Letní soustředění mládeže-atletické přípravky SKP Nymburk- Pomezní Boudy, Krkonoše- 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 4 100,00 Kč,-
917 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 29S ,,Letní soustředění v Josefově Dole v Jizerských horách." 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 4 200,00 Kč,-
916 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 20S,,Velká cena SKP Nymburk." 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 2 100,00 Kč,-
915 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 25S,,EKAG 2017." 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 9 500,00 Kč,-
914 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 24S,,O nejrychlejšího Nymburáka". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 2 300,00 Kč,-
913 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. 27S,,Mixová liga Nymburska ve volejbale -18.ročník 14801027 Sportovní klub policie Nymburk z.s, Boleslavská 1831, 28802 Nymburk 28.08.2017 2 600,00 Kč,-
912 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 26S ,,O nejlepšího atleta Nymburka pro atlety nejmladších kategorií". 14801027 Sportovní klub POLICIE Nymburk, z.s., Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk 28.08.2017 10 000,00 Kč,-
911 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. 4S ,,Rozloučení s prázdninami-smíšené rybářské závody". Ing. David Hrstka, Ph.D., Růžová 2123, 288 02 Nymburk 25.08.2017 4 400,00 Kč,-
910 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 8X ,,Letní tábor Na pomoc!" 22608630 34.přední hlídka Royal Rangers v Nymburku 22.08.2017 11 100,00 Kč,-
909 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 5K ,,Tradice, hodnoty a řemesla našich předků, aneb přírodovědné a technické vzdělávání nebolí 2" 70926255 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace 25.08.2017 16 900,00 Kč,-
908 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na 16S,,Účast člena TJ Sokol Nymburk Pavola Demčáka na ME open v klasikém (RAW) benčpresu 2017". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 288 02 Nymburk 22.08.2017 7 600,00 Kč,-
907 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymburka. Na ,,12S Polabský pavouk 2017". 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 288 02 Nymburk 22.08.2017 12 700,00 Kč,-
906 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka. Na 15S Českomoravský pohár dorestenců a juniorů v klasickém (RAW) silovém trojboji 00507415 Tělocvičná jednota Sokol Nymburk, Tyršova 180/14, 288 02 Nymburk 22.08.2017 22 100,00 Kč,-
905 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky. ,,Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu". 46357009 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk 31.08.2017 0,00 Kč,-
903 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nymburka - Na pronájem tělocvičen a sportovišť v roce 2017(1.kolo) 64730689 TJ Sokol Drahelice, z.s., Černohorského 1373/26, 288 02 Nymburk 22.08.2017 3 937,50 Kč,-
902 Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města Nymbuka. Na 7S,, Celosvětové Mistrovství mládeže MMA v Japonsku". 05332044 JUNIOR MMA NYMBURK z.s, Drahelická 1974, Nymburk 288 02. 23.08.2017 10 400,00 Kč,-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Strana: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  <<  <  >  >>
Odkaz na profil zadavatele zde
Pro správné fungování profilu zadavatele doporučujeme do prohlížeče doinstalovat
certifikát QCMCA.der - ke stažení zde

(Nainstalovat certifikát / Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti / Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Počet návštěv: